Je to mlýn na slova.
(francouzské rčení)

Květnický mlýn

Květnický mlýn
15
Na Ladech
Květnice
250 84
Praha-východ
Květnice
50° 3' 33.4'', 14° 40' 53.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Malebný mlýn na břehu rybníka na návsi v Květnici, připomínán již k roku 1558, v posledních letech zahájena rozsáhlá rekonstrukce, prozatím dokončeno průčelí ve stylu selského baroka.
Téměř v centru obce
Výmola
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1558 od Jaroslava ze Smiřic, majitele panství Škvorec odkoupili Květnici bratři Matyáš a Burian Pechancovi z Kralovic, ve smlouvě kromě pustého zámku a pustého poplužního dvora zmíněn mlýn, při němž leží dvůr a štěpnice. Ve mlýně původně hospodařil mlynář Jan, který však byl v roce 1558 již po smrti a zbyli po něm sirotci Vítek, Jan a Anna. (Národní archiv ČR, Desky zemské větší, č. knihy 53, fol. D20)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1745 majitelka panství Marie Terezie, vévodkyně savojská, prodala mlýn se dvěma koly Václavu Bludskému a jeho ženě za 1500 zl., které měli splácet pod obu 9 let, kromě obvyklých poddanských povinností měl držitel mlýna udržovat potok a jeho břehy čisté.

1752 Václav Bludský (Bladský) prodal mlýn Matyáši Kotaškovi

1761 Matyáš Kotaška zemřel, mlýn zdědil syn Josef Kotaška, vdově Anně byl vyhrazen výminek. Budova odhadnuta na 1600 zl., vnitřní vybavení na 2010 zl. 57 kr. Nový majitel měl vyplatit podíly mladšímu bratru Matějovi a potomkům jakési Alžběty Pošívalové, stále nebyly doplaceny podíly Terezii Bladské a jejímu bratru Josefovi. Krom toho se na mlýn vázaly nové dluhy, takže celková výše zadlužení činila 1642 zl. (Veškeré dluhy byly splaceny k roku 1778.)

1772 Josef Kotaška se oženil s Kateřinou Rejpalovou, jako ekvivalent vneseného mlýna jí zapsal polovinu mlýna. Podle poslední vůle měla manželka převzít mlýn, pokud by se z manželství nenarodily žádné děti.

1781 Josef Kotaška skutečně zemřel bezdětný, mlýn převzala Kateřina Kotašková a samostatně zde hospodařila.

1793 mlýn zakoupil Václav Rejpal za 2500 zl. (není známo, zda byl příbuzný Kateřiny Kotaškové roz. Rejpalové)

1799 mlýn koupil Antonín Wolf za 7200 zl.

1800 mlýn koupili manželé Josef a Terezie Zbožíčkovi za 9500 zl.

1802 mlýn koupili manželé Jakub a Kateřina Kletečkovi za 8500 zl.

1802 mlýn koupili manželé Václav a Terezie Wünschovi za 10.000 zl.

1803 mlýn odkoupili manželé Jakub a Barbora Hlinákovi za za 15.650 zl.

1804 mlýn odkoupil František Voděrka za 16.500 zl.

František Voděrka brzy zemřel, mlýn zdědily jeho sestry Kateřina (provdaná Wittová) a Lumila (provdaná Kobrčová)

1809 sestry prodaly mlýn manželům Václavu a Kateřině Rybovým

1828 po smrti Václava Ryby převzal syn Václav Ryba ml., mlýn  se zařízením oceněn na 5585 zl. 55 kr.

1840 Václav Ryba zemřel, mlýn vede vdova Anna Rybová jako poručnice syna Josefa

1840 majitel Anna Rybová

1850 mlýn převzal syn Josef Ryba, mlýn ohodnozen na 4800 zl.

1853 na základě svatební smlouvy se spolumajitelkou stala Barbora Rybová. Matka Anna Rybová měla na mlýně až do roku 1874 zapsán výminek.

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1850-1890 majitel Josef Ryba

1896 zakoupen majitelem panství Uhříněves Janem z Liechtenštejna (v majetku velkostatku do 1927 - I. pozemková reforma)

1927 - 1933 majitel Jiří Hajnovský

1930 v mlýně instalovány nové válcové stolice od firmy Machan a spol. Pardubice

1933 - 1938 Adolf Krýsa

1939 - 1949 majitel Adolf Krýsa (předmětem revize I. pozemkové reformy dle zák. č. 142/1947 Sb.), na id. polovinu Adolfa Krýsy uvalena národní správa

Dne 30. 3. 1956 přidělen jako majetek Československého státu Krajské správě plemenářských stanic v Praze 

opuštěný mlýn chátrá

1965 vydán první demoliční výměr, k demolici ale nedošlo

1974 vydán druhý demoliční výměr

1975 zpustlý mlýn zakoupil akademický sochař Zdeněk Hošek, zřizuje si zde ve stodole ateliér

2010 zahájena rozsáhlá rekonstrukce mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ryba
 • Hajnovský
 • Krýsa
 • Bludský
 • Bladský
 • Kotaška
 • Rejpal
 • Wolf
 • Zbožíček
 • Kletečka
 • Wünsch
 • Hlinák
 • Voděrka

Historie mlýna také obsahuje:

-1558 mlynář Jan

1745-1752 Václav Bludský (Bladský)

1752-1761 Matyáš Kotaška

1761-1781 Josef Kotaška

1781-1793 Kateřina Kotašková roz. Rejpalová

1793-1799 Václav Rejpal

1799-1800 Antonín Wolf

1800-1802 Josef a Terezie Zbožíčkovi

1802 Jakub a Kateřina Kletečkovi

1802-1803 Václav a Terezie Wünschovi

1803-1804 Jakub a Barbora Hlinákovi

1804-1806 František Voděrka

1806-1809 Kateřina a Ludmila Voděrkovy

1809-1828 Václav a Kateřina Rybovi

1828-1840 Václav Ryba ml.

1840-1850 Anna Rybová

1850-1896 Josef a Anna Rybvi

1927 - 1933 Jiří Hajnovský

1933 - 1949 Adolf Krýsa

od 1949 Československý stát

2010 ak. soch. Zdeněk Hošek

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  03 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   zděná
   jednopatrový
   Pozoruhodné průčelí ve stylu selského baroka, budovy rozmístěny kolem obdélníkového dvora.
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • komín
   • vrata, brána
     Žádná položka není vyplněna
     Dochovaný
     • jiné
     1930 čerpadlo
     • stavidlo
     • náhon
     • normální znamení
     • rybník
     • odtokový kanál
     • lednice
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,123 m3/s, spád 5,2 m, výkon 5,5 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,123 m3/s, spád 5,2 m, výkon 5,5 HP
     Typneznámý typ
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisZbytky regulace
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     • francouzský kámen | Počet:
     • AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 37
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 37
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorRudolf Mosse
      NázevAdresář Protektorátu Čechy a Morava
      Rok vydání1939
      Místo vydáníPraha
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Místo uloženíKatastrální úřad pro hlavní město Prahu
      Název fonduSbírka pozemkových knih
      Název archiváliepozemková kniha
      Evidenční jednotkakniha
      Inventární číslo, signaturaČíslo knihovní vložky 366 kat. úz. Dobročovice - K
      Místo uloženíKatastrální úřad pro hlavní město Prahu
      Název fonduSbírka pozemkových knih
      Název archiváliepozemková kniha
      Evidenční jednotkakniha
      Inventární číslo, signaturaČíslo knihovní vložky 366 kat. úz. Dobročovice - K
      Místo uloženíKatastrální úřad pro hlavní město Prahu
      Název fonduSbírka pozemkových knih
      Název archiváliepozemková kniha
      Evidenční jednotkakniha
      Inventární číslo, signaturaČíslo knihovní vložky 45 kat. úz. Dobročovice - Kv

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      22.3.2017 09:24 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 21.9.2021 07:44
      scimitarus (Jan Psota) 3.11.2017 09:29
      Jiří Smitka (Jiří Smitka) 22.4.2020 15:00