U saméť jest vody mlýn - S těžkemť není pravda.
(české rčení)

Podbranický, Valšovský, Bůžkovický, Křižíkův mlýn

Podbranický, Valšovský, Bůžkovický, Křižíkův mlýn
182
182
U Wollerů
Plánice
340 34
Klatovy
Plánice
49° 23' 4.6'', 13° 28' 52.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýnská usedlost sestává ze tří domů, které slouží k obytným účelům. V objeku je pila p. Hroudy.
Ve starších dokumentech je mlýn nazýván Hořejší.
Krom toho nazýván Podbranický, Wollerův, u Hopa, Valšovský, Walschafský, Bůžkovský, Bůžkovický nebo Křižíkův.
Samota
Úslava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1578 - uváděn Hořejší mlýn s vybavením

1584 - uváděn mlýn Hořejší, Valšovský se třemi koly moučnými a stoupami a nezbytným vybavením, viz NA Desky zemské větší

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

26.4.1644 - křest Ludmily, dcery Martina Kříže a Kateřiny z Valšovského mlýna

10.4.1650 - neštěstí ve mlýně, Václav sevřen kolem

1652 - sňatek Matěje Voz/sky, mlynáře z Červeného mlýna, s Kateřinou, vdovou po mlynáři Křižíkovi, z Valšovského mlýna. Vynálezce F. Křižík pocházel z rodu Křižíků z Plánice.

1713 - uveden mlýn Valšovský,  u mlýna stoupa - Tereziánský katastr

1686 - 1730 - I. pozemková kniha pro panství Plánice uvádí  mlýny, Valšovský  a Červený

1721 - rod Hopů, mlynář Karel Hop se na základě Raabovské soustavy mohl vykoupit z emfyteutických povinností za 14 zlatých vídeňských -   soudní spor

1778 - mlýn kupuje Franz Bůžek

1807 - František Procházka prodává mlýn Václavu Trejbalovi, uvedeno č. 182 a jméno mlýna Volšovský

1837 František Kostinec

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1852 -  držení mlýna ve smlouvě Josef a Josefka Hopovi, mlýn o 3 složeních

1877 - Václav Hop, nad mlýnem kladen normální cejch k poznamenání maximální výšky vody ke mlýnu a pile. Součástí je i podrobný popis vodního díla a mlýnského pohonu.  Mlynář měl za povinnost starat se očištění náhonu a odtokového kanálu.

konec 19. stol. - po smrti mlynáře Hopa s vdova provdala za krajánka Josefa Wollera, který mlýn převzal.

1910 - ve mlýně byly 2 kola pro pohon mlýnskho zařízení a jedno kolo po pohon pily, kola byly zrušena a nahrazena Francisovou turbínou rychloběžného typu "Rapid", provedena přestavba pily na pohon turbínou.

Na jednom vydání III. vojenského mapování je mlýn uveden jako Bůžkovický.

V roce 1930 byl majitelem mlýna a pily Josef Woller.

denní produkce 30 q žita a 20 q pšenice

na mlýně stárek a mládek, na pile pilař, v hospodářství kočí a 2 služky

k mlýnu patří 12 ha zemědělských pozemků, chovají se 2 koně a 10 ks hov. dobytka

 

do r.1951 - Josef Woller ml. ještě na mlýně mlel.

František Hrouda, synovec Josefa Wollera. Za studií mlynářské školy ve Stříbře spolu se svým pfrofesorem připravovali modernizaci mlýna. K modernizaci však už nedošlo.

1951 - mlýn úředně zastaven, v provozu byl Francisova turbína, , náhradní elekrický motor, , naftový moto, nové strojní zařízení, které však už nebylo instalováno do mlýna

Pilu provozovalo JZD, po práci mohl p. Hrouda pod dohledem místního národního výboru řezat i pro soukromé zájemce z Plánice.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kříž
 • Křižík
 • Bůžek
 • Hop
 • Woller
 • Hrouda
 • Procházka
 • Trejbal
 • Kostinec

Historie mlýna také obsahuje:

hr. František Michal Martinic

1778 - Franz Bůžek

do r. 1807 - František Procházka

po r. 1807 - Václav Trejbal

1837 František Kostinec

1852 - Josef a Josefka Hopovi

1877 - Václav Hop

konec 19. stol - Josef Woller

Josef Woller ml.

1939 - Josef Woller (RR)

František Hrouda

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  08 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    přízemní
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
      Část technologie je uložena na dvoře mlýna, na půdě.
      VýrobceJulius Škrlandt a spol., České Budějovice
      Popis
      VýrobceJulius Škrlandt a spol., České Budějovice
      Popis
      V Tereziánském katastru uvedena u mlýna stoupa, r. 1713
      1877: 3 obyčejná složení
      1910 - instalována Francisova turbína rychloběžného typu "Rapid".
      1950 připravována přestavba zařízení, nové stroje již nenainstalovány
      Dochovaný
      • pila
      Zaniklý
      • stoupa
      1872 pila s jedním rámem 1,62 širokým, 1,66 m vysokým s jedním plechem.
      1910 pila poháněna rovněž turbínou, 1 rámová, 1 okružní pila, brus na pily
      • náhon
      • odtokový kanál
      1877 položen normální cejch v podobě dřevěného kůlu do země s měděnou destičkou s iniciálami J.H. 1877: V místě, kde se potoky od Hnačova a od Křižovic v jedno spojují, nalézá se na levém břehu potoka jez, sestávající z klády napříč potoka jalového položené, 6 m dlouhé, 0,25 m silné, s námětem 0,53 m vysokým, jakožto výška dovolenou nejvyšší výšku vody v potoce určuje. Voda shromažďuje se v nádržce nad mlýnem se nalézající.
      Z nádržky teče voda přímo na vantroky 8 m dlouhé a na začátku 4 m široké, 0,58 m hluboké, u stavítka čtvrtého až šestého od mlýna počítaje 2,7 m široké. Z vantroků se pouští voda čtyřmi stavítky na žalby a kola ženoucí složení a pilu, dvěma stavidly pak na jalovo.
      První stavítko od mlýna počítaje jest ve vzdálenosti 3,05 m od začátku vantroků, široké 0,645 m, vysoké 0,426 ma žlab 0,82 m dlouhý, 0,55 m široký, 0,29 m hluboký a kolo korečkové má zevnější průměr 2,3 m.
      Druhé stavítko od prvního na 2,5 m vzdálené jest stějně široké a vysoké jako první, žlab 1,3 m dlouhý, 0,43 m široký, 0,242 m hluboký a kolo má 2,65 m v průměru.
      Třetí stavítko od druhého na 2,5 m vzdáleno jest stejně široké a vysoké jako první, žlab 1,93 m dlouhý, 0,52 m široký, 0,225 m hluboký, kolo má v průměru 2,65 m.
      Každé z předešlých tří kol pohybuje jedno mlýnské složení obyčejné soustavy.
      Čtvrté stavítko jest široké 0,51 m, vysoké 0,42 m, toto a stavítko další jsou stavítka na jalovo.
      Šesté stavítko, kterým se vioda na pilu vypouští, jest široké 0,74 m, vysoké 0,43 m, žlab 4,5 dlouhý, 0,645 m široký, 0,31 m hluboký a kolo má průběr 2,65 m. Kolo toto pohybuje pilou s jedním rámem 1,62 širokým, 1,66 m vysokým s jedním plechem.
      Mlýnský potok v délce 1137 m přd mlýnem a 358 m za mlýnem, čištěn v letních měsích mmajitelem mlýna, hlína se odhazuje na břehy. Vantroky a satvidla udržuje rovněž mlynář.
      1940 při kolaudaci regulace horního toku Úslavy se ukázalo, že jez prosakuje a jeho vyspárování je rozleptáno vodou. Kvůli nevyhovující drenáži byly pozemky kolem náhonu rozbahněny.
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      PopisV roce 1910 instalována rychloběžná Francisova turbína typu Rapid, spád 3,45 m, průtok 350 l/s., výkon 15 HP.

      K roku 1930 je uvedena Francisova turbína, spád 3 m, průtok vody 330 l/s, výkon 9,9 HP.
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      PopisV roce 1910 instalována rychloběžná Francisova turbína typu Rapid, spád 3,45 m, průtok 350 l/s., výkon 15 HP.

      K roku 1930 je uvedena Francisova turbína, spád 3 m, průtok vody 330 l/s, výkon 9,9 HP.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1877: 3 kola na svrchní vodu pro mlýn, prům. 2,3 m, 2,65 m a 2,65 m.
      1 kolo pro pilu prům. 2,65 m
      před 1910: 2 kola pro mlýn a 1 pro pilu
      Typnaftový motor
      StavZaniklý
      VýrobceSlavie
      Popis1951 - Naftový motor z. Slavie, výkon 12 HP.
      Typnaftový motor
      StavZaniklý
      VýrobceSlavie
      Popis1951 - Naftový motor z. Slavie, výkon 12 HP.
      Typelektrický motor
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1951 - elektrický motor o výkonu 20 HP.
      Historické technologické prvky
       • jednoduchá
       AutorPlánice z let 1637-1644 = fol. 1-10
       NázevMatrika křtů
       Rok vydání1644
       Místo vydáníPlánice
       Další upřesněníKřest Ludmily, dcery mlynáře Křižíka
       Odkazhttp://portafontium.cz/iipimage/30067104/planice-01_0130-n?x=-168&y=235&w=1389&h=540
       Datum citace internetového zdroje10.10.2017
       AutorPlánice z let 1637-1644 = fol. 1-10
       NázevMatrika křtů
       Rok vydání1644
       Místo vydáníPlánice
       Další upřesněníKřest Ludmily, dcery mlynáře Křižíka
       Odkazhttp://portafontium.cz/iipimage/30067104/planice-01_0130-n?x=-168&y=235&w=1389&h=540
       Datum citace internetového zdroje10.10.2017
       AutorPlánice z let 1645-1653 = fol. 91-94
       NázevMatrika zemřelých
       Rok vydání1650
       Místo vydáníPlánice
       Další upřesněníneštěstí ve mlýně
       Odkazhttp://portafontium.cz/iipimage/30067140/planice-37_0970-z?x=333&y=858&w=814&h=316
       Datum citace internetového zdroje10.10.2017
       Autorvelkostatek Plánice
       NázevPozemková kniha
       Rok vydání
       Místo vydáníPlánice
       Další upřesnění
       Odkazhttp://portafontium.cz/iipimage/30085304/soap-pn_20100_vs-planice-sig2132_0050#end
       Datum citace internetového zdroje10.10.2017
       AutorPlánice z let 1650-1653 = fol. 87-90
       NázevMatrika sňatků
       Rok vydání1652
       Místo vydáníPlánice
       Další upřesněnísňatek Matěje Voz/sky s Kateřinou K.
       Odkazhttp://portafontium.cz/iipimage/30067140/planice-37_0940-o
       Datum citace internetového zdroje10.10.2017
       AutorA. Chalupa, M. Lišková, J. Nuhlíček, F. Rajtoral (edd.)
       NázevTereziánský katastr český, sv. 2, rustikál
       Rok vydání1966
       Místo vydáníPraha
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorJitka Filipcová
       NázevByl vynálezce František Křižík (1847-1941) z mlynářského rodu?
       Rok vydání2015
       Místo vydání
       Další upřesněníGenealogické a heraldické listy 35, (2015), č. 4, s. 22-29
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky čekoslovenské
       Rok vydání1930
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníPlzeň, str. 25
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorVendula Hnojská
       NázevToulky po vodě, Mlýny na řece Úslavě
       Rok vydání2011
       Místo vydáníMuzeum Plzeňska v Blovicích
       Další upřesněnístr. 25 - 27
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorKorespondence SOANepomuk, Jitka Filipcová
       NázevMapy panství Plánice
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesněníZápis k r. 1807, Jakub Mírka, viz "Ostatní"
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje16.10.2017, 14,44

       Místo uloženíSOA v Plzni, pracoviště Klášter
       Název fonduVelkostatek Zelená Hora
       Název archiváliePlánice
       Evidenční jednotka1
       Inventární číslo, signatura
       Místo uloženíSOA v Plzni, pracoviště Klášter
       Název fonduVelkostatek Zelená Hora
       Název archiváliePlánice
       Evidenční jednotka1
       Inventární číslo, signatura
       Místo uloženíSOA v Plzni, pracoviště Klášter
       Název fonduVelkostatek Zelená Hora
       Název archiváliePlánice
       Evidenční jednotka37
       Inventární číslo, signatura
       Místo uloženíSOA v Plzni, pracoviště Klášter
       Název fonduVelkostatek Zelená Hora
       Název archiváliePozemková kniha
       Evidenční jednotka
       Inventární číslo, signatura
       Místo uloženíNárodní archiv
       Název fonduDesky zemské
       Název archiválieDesky zemské větší 166
       Evidenční jednotka
       Inventární číslo, signaturafol. A1 - A3

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

       Současné fotografie - vodní dílo

       Současné fotografie - technologické vybavení

       Ostatní

       Vytvořeno

       10.10.2017 20:35 uživatelem Helena Špůrová

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 19.10.2017 18:12
       Radomír Roup (Radomír Roup) 17.6.2018 17:29
       doxa (Jan Škoda) 31.10.2023 22:26