Velký mlýn se malou vodou neroztočí.
(digorské přísloví)

Pártlův mlýn

Pártlův mlýn
172
Na Dražkách
Strunkovice nad Blanicí
384 26
Prachatice
Strunkovice nad Blanicí
49° 5' 15.2'', 14° 3' 26.9''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Pártlův mlýn ve Strunkovicích nad Blanicí patří mezi ty mladé. Informace o povolení stavby i základní kámen mají uveden rok 1873. Objekt byl původně stavěn jako valcha a krupník a až později přestavěn na mlýn. Při přestavbě dostal stávající podobu. V roce 1920 byla kolaudována Francisova turbína. Mlýn byl v provozu i za 2.světové války a skončil provoz až na začátku šedesátých let minulého století. Mlýn je nyní ve vlastnictví rodiny Pártlových.
Na severním okraji Strunkovic nad Blanicí
Blanice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Pártlův mlýn je poměrně mladý. Louku, na níž byl mlýn vystavěn, si koupil v roce 1870 zdejší mlynář (z čp.43) Dominik Kuneš. Jeho prvotním záměrem nebylo postavit další mlýn, nýbrž valchu a krupník, o povolení stavby si požádal v březnu 1872. Při místním šetření si záměr výstavby pochvalovali místní punčocháři, kteří pletli vlněné ponožky. Úředníci požadovali vystavět jez s propustí pro plavbu polenového dříví po Blanici. Mlynáři Kunešovi byla stavba povolena 16. května 1872 s tím, že práce dokončí do konce roku 1873. Na žádost mlynáře byla dostavba prodloužena. V polovině roku 1874 již mlynář žádal o vyznačení vodního cejchu na jezu.
Valcha byla uvedena do provozu v roce 1875, avšak svůj účel plnila jen krátce. Práce ubývalo a po sedmi letech se tu činnost na dalších pět let zastavila. „Následkem úpadku punčochářského řemesla v krajině zdejší zaniklo valchářství úplně, že jsem byl nucen valchu roku 1882 zrušit, čímž jsem značných ztrát utrpěl. Jelikož mě stavba velké náklady stála, aby kapitál vynaložený neležel ladem, mám v úmyslu na místě zrušené valchy zřídit mlýn o dvou složeních. Mimo zvýšení zdí o dva metry nebude stavba v žádném směru změněna,“ oznamoval mlynář Kuneš hejtmanství v červnu roku 1887.
Rekonstrukce vnitřku mlýna spočívala v odstranění stroje na valchu a starého stroje na kroupy a jejich nahrazení dvěma složeními,  jedno české složení a jeden amerikánský stroj. Oba stroje pohánělo jedno mlýnské kolo na spodní vodu soustavy Poncelata s 80 cm širokými lopatkami.
Manželé Kunešovi měli řekli bychom dlouhodobě finanční problémy. Majetek postupně propadl vodňanské záložně, která mlynáři Kunešovi půjčovala peníze.
Mlýn koupil 1. února 1899 František Pártl s manželkou Marií roz. Rokůsková. František Pártl pocházel ze mlýna v Budkově na Libotyňském potoce, pod hrází rybníka, kde žilo několik generací jeho rodu.
V roce 1902 mlýn přestavován.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V roce 1919 požádal František Pártl o povolení zřídit Francisovu turbínu. Při vodoprávním řízení v červnu 1919 bylo zaznamenáno, že mlýnské stroje pohání kolo na spodní vodu o průměru 6,9 m a šířce 1,1 m, o počtu 60 lopatek. Pro zřízení rutbíny má být náhon nově upraven, kanál ženoucí vodu na turbínu bude široký 2,3 m a jalová splav 1 m. Rozdíl mezi spodní a svrchní vodou je 1,7 m, hltnost turbíny 1500 l/s, výkon 26,2 HP. Kolaudace se konala v říjnu roku 1920 a bylo konstatováno, že turbína je instalována dle plánu a stavba nad ní je zakryta taškovou krytinou na pultové střeše.
Následně bylo vyměněno i strojní vybavení.

Mlýn je uveden i v Seznamech vodních děl republiky Československé z roku 1932

V únoru 1942 byl mlynář Theodor Pártl zatčen za poslech zahraničního rozhlasu, vrátil se až v květnu 1945. Mlýn po dobu války pracoval.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Na začátku padesátých let minulého století byl mlýn znárodněn a pracoval pod Jihočeskými mlýny n.p. do začátku šedesátých let. Byl mezi posledními pěti mlýny, které ještě na okrese byly v provozu. Poslední mle mlýn l v Brusném u Netolic a pak zůstal na okrese jen velký obchodní mlýn, kdysi firma Kuliš v Netolicích.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Mlýn je ve vlastnictví otce a syna Theodora Pártlových. Francisova turbína je v provozu.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kuneš
 • Pártl

Historie mlýna také obsahuje:

V letech 1873 až 1896 Dominik a Anna Kunešovi

1896-1899 Vodňanská záložna

1899 až doposud (mimo léta znárodnění) rodina Pártlova

1939 - Theodor Pártl (RR)

SEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 12, V Praze 1932
Okresní finanční ředitelství Tábor/Důchodkový kontrolní úřad Vodňany
Název toku: Blanice
Obec, čp. : Strunkovice 172
Podnikatel: M. Pártlová
Druh živnosti: mlýn
Počet a druh vodních motorů: 1 Francisova turbína
Normální výkon v ks: 19,3


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
dochován bez větších přestaveb
03 2018
  venkovský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • raná moderna do roku 1920
  zděná
  jednopatrový
  • zdobený zděný štít
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • dveře
  • okno
  • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    Není znám
    Žádná položka není vyplněna
    Při rekonstrukce vnitřku mlýna nahradily valchu a krupník dvě mlýnská složení, jedno české složení a jeden amerikánský stroj. Oba stroje pohánělo jedno mlýnské kolo na spodní vodu soustavy Poncelata s 80 cm širokými lopatkami.
    Nezjištěn
    • krupník
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    Zaniklý
    • valcha
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • odtokový kanál
    • most, propustek
    • turbínový domek
    Voda jde náhonem asi 100 m dlouhým od jezu na řece Blanici. Na začátku náhonu je stavidlo. Další stavidlo a česla jsou před vtokem vody do turbíny. Kanál ženoucí vodu na turbínu je široký 2,3 m a jalová splav 1 m.
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    VýrobceNeznámo
    PopisV r.1875 mlýnské kolo na spodní vodu soustavy Poncelata s 80 cm širokými lopatkami.
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    VýrobceNeznámo
    PopisV r.1875 mlýnské kolo na spodní vodu soustavy Poncelata s 80 cm širokými lopatkami.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    VýrobceNeznámo
    PopisV r. 1920 instalována Francisova turbína. Rozdíl mezi spodní a svrchní vodou je 1,7 m, hltnost turbíny 1500 l/s, výkon 26,2 HP.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorJaroslava Pixová
    NázevNa břehu Blanice - k šumavským pramenům
    Rok vydání2012
    Místo vydáníPutim
    Další upřesněníStrana 97 až 108
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJaroslava Pixová
    NázevNa břehu Blanice - k šumavským pramenům
    Rok vydání2012
    Místo vydáníPutim
    Další upřesněníStrana 97 až 108
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
    NázevMatriky fary Netolice
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrne&id=5795
    Datum citace internetového zdroje26.3.2018
    AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
    NázevMatriky fary Strunkovice nad Blanicí
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrsj&id=7567
    Datum citace internetového zdroje26.3.2018
    AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
    NázevSčítání lidu pro Strunkovice nad Blanicí čp.172
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1sheese&id=606121
    Datum citace internetového zdroje26.3.2018
    AutorMinisterstvo veřejných prací
    NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 12
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje26.3.2018

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    26.3.2018 19:42 uživatelem pepino

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 31.5.2021 14:52
    Radomír Roup 21.6.2018 16:09