Ona je wittenberský mlýnský kámen,
který k mouce přidává písek.
(německé rčení)

Velký Zaječí mlýn; Grosse Hasenmühle

Velký Zaječí mlýn; Grosse Hasenmühle
20
Řešín
349 53
Tachov
Řešín
49° 54' 56.6'', 12° 57' 41.4''
Mlýniště bez mlýna
Velký Zaječí mlýn stál na náhonu, který začínal pod Malým Zaječím mlýnem výše po proudu Nezdického potoka. Oba mlýny jsou od sebe vzdáleny asi 300 m. Kolem mlýna vede žlutě značená turistická cesta.
samota, severovýchodně od obce
Nezdický potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Ze záznamů o řešínských mlýnech a mlynářích z 16. a 17. století nelze rozlišit, kdy se  jednalo o Malý a kdy Velký Zaječí mlýn.

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V soupisu činží z roku 1804 je uváděn Anton Ulrich, který právě předal živnost svému nástupci Josefu Ulrichovi. Hospodařil na emfyteutických pozemcích, u mlýna měl 22 strychů, luk na 6 fůr sena. Mlýn měl 3 moučná složení, 1 pilu a 1 olejovou stoupu. Vrchnosti platil 13 zlatých a 33 krejcarů a 1 věrtel pšenice. Dále měl povinnost ročně nařezat vrchnosti2 sáhy falcovaných a 2 sáhy nefalcovaných prken proti zaplacení 1 krejcaru za řez. Josef Ulrich (tvar jména Joseph Ullerich) je uváděn také v roce 1839 ve stabilním katastru.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V roce 1873 držel mlýn další Ulrich, opět Josef. Ten se soudil s nájemcem sousedního Malého Zaječího mlýna o vodní právo.

Již o 3 roky později, v roce 1876, vlastnil mlýn a pilu Johann Schneider.

Dle sčítání obyvatel z roku 1910 byl dalším majitele mlýna mlynář a zemědělec Anton Denke (narozen roku 1858) s manželkou Annou, která pocházela ze Stotanzenmühle u Olešína. Na mlýně pracoval jejich syn Josef (narozen 1885), druhý syn Wilhelm (narozen 1896) se učil na mlynáře. Dále zde s nimi žily dcery Theresie, Anna a Karolina a matka mlynářky Karolina Glasauerová narozená roku 1826 na Storanzenmühle.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Při sčítání obyvatel v roce 1921 zde hospodařil stále Anton Denke, obyvatelé mlýna se nezměnili, pouze zemřela matka mlynářky a na mlýn přišel čeledín Josef Thurner.

V roce 1930 zde stále byl Anton Denke, objekt je evidován jako mlýn a pila.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1943 Anton Denke zemřel, majitelem mlýna a pily se stal jeho syn Wilhelm Denke, bydlel zde i jeho bratr Josef.

Když v roce 1946 navštívil mlýn revizor osídlovacího úřadu, Denkeovi zde ještě bydleli. Byl proveden soupis vybavení mlýna a pily a odhadnuta jeho cena. Protože o mlýn neprojevil nikdo zájem, žádný národní správce sem dosazen nebyl. Vybavení mlýna i pily bylo odvezeno do sběrných surovin. Poté se mlýna ujala místní správní komise Řešín, která patrně rozhodla o jeho demolici.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Na leteckém snímku z roku 1952 jsou vidět již jen zbytky zdiva a hromada suti.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ulrich
 • Schneider
 • Denke

Historie mlýna také obsahuje:

1804 Anton Ulrich

1839 Josef Ulrich

1873 Josef Ulrich ml.

1876 Johann Schneider

1910 - 1943 Anton Denke

1943 - 1946 Wilhelm Denke

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    Zděná mlýnská budova obdélníkového tvaru, dřevěná rovněž obdélníková budova pily, další dřevěné hospodářské objekty.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Dle soupisu z roku 1946:
      Mlýn: vodní kolo shnilé, šrotovník, stolice, 2 kameny o průměru 90 cm s lubem, násypný koš a další položky, odhadní cena zařízení mlýna 18 600 Kčs.
      Pila: vodní kolo o průměru 5 m z roku 1936, cirkulárka z roku 1938, stroj na výrobu šindelů, dřevěný katr, odhadní cena zařízení pily 25 000 Kč.
      Zaniklý
      • pila
      • náhon
      • odtokový kanál
      • lednice
      Pila měla nad mlýnem samostatnou odbočku náhonu.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 – 2 vodní kola na vrchní vodu o hltnosti 0,07 a 0,09 m3/s, spádu 4,9 a 5,7 m, výkonech 3,4 a 3,8 HP.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930 – 2 vodní kola na vrchní vodu o hltnosti 0,07 a 0,09 m3/s, spádu 4,9 a 5,7 m, výkonech 3,4 a 3,8 HP.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      • pískovcový kámen | Počet: zlomky
      • AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníCheb, str. 11
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníCheb, str. 11
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorZdeněk Procházka
       NázevCestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, Díl II – Levostranné přítoky Mže
       Rok vydání2017
       Místo vydáníDomažlice
       Další upřesněnístr. 232 - 234
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Plány - stavební a konstrukční

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

       Současné fotografie - vodní dílo

       Současné fotografie - technologické vybavení

       Vytvořeno

       21.5.2019 14:14 uživatelem cestovatelka

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 17.12.2022 20:16
       doxa (Jan Škoda) 22.6.2023 11:55