Jaká tři stvoření jsou nejbujnější? Syn vdovy u dobytka,
pes mlynáře u masa, hříbě staré klisny u stáda.
To jsou tři nejodvážnější na světě.
(skotské přísloví)