Mlynářka má zamoučené ruce.
(slezské přísloví)

Požadavek na doplnění karty