Syt Havel mouky nechce otrubův.
(české přísloví)

Požadavek na doplnění karty