Červnová povodeň připraví mlynáře o majetek a statky.
(německá pranostika)

Podhlavický mlýn

Podhlavický mlýn
032E
8
Hlavice
463 48
Liberec
Hlavice
50° 37' 46.5'', 14° 56' 21.7''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn stojí na polosamotě v údolí při soutoku Malé Mohelky s potokem Lesnovka při místní silnici mezi obcemi Nantiškov a Hlavice. Nyní má ev. č. 32, v minulosti byl veden pod čp. 8.
polosamota
Lesnovka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Prvním známým majitele je uváděn v roce 1616 Marek Dolský od čísla 15. Tehdy od Marka Dolského koupil mlýn urozený pán Václav Budovec z Budova na Hradišti, Zásadě, Kláštěře a Chocnějovicích za 100 kop, po 10 kopách ročních splátek. Marku Dolskému se robota snižuje ze 14 na 12 dnů.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Dle dalšího zápisu z roku 10.8.1629 „urozený pán Maxmilián hrabě z Valdštýna ráčil prodati mlejnek pod Hlavicí Tomáši Dolskýmu za 100 kop“.

Dalším majitelem je uváděn  Martin Bartoš. Od něj koupil v roce 1713 Václav Nikl „pusté spáleniště, kde někdy mlejnek stával, blíže vsi Hlavice v dolině pod čtyřmi panskými rybníky pro vystavení nového mlejnka za 40 kop.“ K tomu koupil ještě další pozemky za 35 kop. (Možná totožný s Václavem Niklem, uváděným v 2. pol. 17. stol. na Dolním mlýně v Českém Dubu nebo s jeho synem.)

1801 je jako mlynář zmiňován Jan Pytloun v souvislosti s koupí lesa, louky pod lesem a pastviny vše za 246 zlatých. Po něm vlastnil mlýn jeho syn Hynek Pytloun. Za něj, 15. srpna 1830 o půlnoci, mlýn vyhořel. Hynek vystavěl znovu malou mlejnici a k tomu přistavěl malé obydlí.

Roku 1836 koupil mlýn František Štanzig (později psáno Štancík) za 11 000 zlatých a v letech 1838 – 1839 ho přestavěl. Jeho rod pocházel z tzv.  Wawrouschkova mlýna ze vsi Strážov, patřící pod obec Kuřívody. Měl za manželku Terezii Appeltovou, dceru tkalce z Doubí u Liberce. Jeho následovníkem byl jeho syn Karel, který se narodil roku 1828 ještě na Wawrouschkově mlýně. Karel měl za manželku Marii Rutovou, dceru sedláka ze Všelibic čp. 5.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik budovy mlýna

Ke konci života předal Karel Štancík mlýn svému synu Josefovi narozenému 1859 a ujal se po svém zeti Karlu Kočím hospody v Podhoře. Zemřel roku 1885. Hospodu s řeznictvím pak provozoval jeho syn František Štancík (*1871) a jeho potomci.

Josef Štancík si vzal za manželku Barboru Brožovu z Benešovic a společně měli 8 dětí. Mlýn po něm převzal nejstarší syn Josef, narozený roku 1880, s manželkou Marií Tvrzníkovou ze Všelibic. V roce 1909 byl mlynář Josef Štancík jmenován členem okresního zastupitelstva českodubského okresu.

Dle úředních záznamů z 28.4.1913 vlastnila k této době Barbora Štancíková.

[15] SOkA Semily, fond OÚ Turnov, karton 346, Barbora Štancíková majitelka mlýna č. p. 8 v Dolečku činí prohlášení. 28.4.1913. Strojopis.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

Posledním mlynářem se stal další Josef Štancík narozený roku 1906. Za manželku měl Annu Šimonovou z Hlavice. Měli spolu 2 syny. Roku 1926 instaloval na mlýně turbínu, kolaudace proběhla 7. června 1926.

V roce 1930 je jako mlynář uváděn  Josef Štancík (Stancík). Mlýn je na seznamu uváděn pod č.p. 8, obec Doleček.

1939 semleto 1300 q pšenice, 1300 q žita, sešrotováno 600 q obilí.

plánováno pořízení pomocného motoru pro případ nedostatku vody, nerealizováno

Roku 1941 je v zápise do mlynářského rejstříku popisováno zařízení tohoto mlýna. Je zde uvedena spirálová Francisova turbína s ležatým hřídelem Hübner & Opitz o hltnosti 61 litrů za sekundu, spádu 9020 mm a výkonu 5,5 HP. Turbína ještě poháněla elektrický generátor o výkonu 1 HP. Takto získanou elektrickou energii používal mlynář k osvětlení domu.

Starší syn posledního mlynáře Josefa Štancík, také  Josef, se ještě stihl vyučit mlynářskému řemeslu a pracoval ve mlýně v Osečné a v Dolánkách. Mlýn ale již od otce nepřevzal, neboť došlo k uzavření téměř všech mlýnů.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Mlýn je veden pod evidenčním číslem 32 na katastrální území obce Hlavice.

Nyní je mlýn využíván rekreačnímu bydlení. Kolem mlýna vede cyklistická trasa č. 3048.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Dolský
 • Bartoš
 • Nikl
 • Pytloun
 • Štancík

Historie mlýna také obsahuje:

1913 Barbora Štancíková

1930, 1939 Josef Štancík

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   jednopatrový
   Hlavní mlýnská budova je zděná, 18 m dlouhá, patrová. V přízemí je mlýnice a část obytná, v patře další zařízení mlýna a opět část obytná. K domu je do pravého úhlu připojená hospodářská budova, v přízemí byl chlév, v patře a podkroví sýpka.\n

   Hynek Pytloun vystavěl po požáru v roce 1830 znovu malou mlýnici a k tomu přistavěl malé obydlí.


   František Štanzig (později psáno Štancík) v letech 1838 – 1839 mlýn přestavěl.


   Josef Štancík instaloval na mlýně roku 1926 Francisovu turbínu.

   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)

    ObjektKonstrukce/prvekRok smýcení
    ev.č. 32 - Podhlavický mlýnstrop síně, obytné místnosti a mlýnice1891/92
    ev.č. 32 - Podhlavický mlýnkrov nad chlévy1891/92
    ev.č. 32 - Podhlavický mlýnkrov hlavní budovy1891/92
    ev.č. 32 - Podhlavický mlýnkonstrukce stodoly1907/08
    • existující torzo uměleckého složení
    Žádná položka není vyplněna
    1941:
    k čištění:
    prachový hranolový vysévač 1800 x 800 mm
    koukolník 1800 x 400 mm
    průchodová loupačka 800 x 550 mm
    pro mletí pšenice a žita:
    dvouválcová stolice s rýhovanými válci Prokop 400 x 300 mm
    hranolový třidící vysévač 1800 x 800 mm
    hranolový moučný vysévač 3400 x 800 mm
    savka se žejbrem 490 mm
    šrotování:
    obyčejné složení francouzských kamenů o prům. 900 mm
    1944 nahrazeno šrotovníkem Prokop s polosmirkovými kameny o prům 400 mm
    po II. světové válce doplněno z konfiskátů z okolních mlýnů:
    nová reforma
    koukolník Mayer
    míchačka na mouku z mlýna v Osečné čp. 27
    prachový hranolový vysévač 1800 x 800 mm
    periodická loupačka
    tlakový filtr s 10 hadicemi
    filtr k taráru
    automatická váha
    aspirace Andrae & Fellgner s ventilátorem
    různé typy výtahů
    1945 nová dvouválcová mlecí stolice Prokop s rýhovanými válci 500 x 300 mm
    • stavidlo
    • náhon
    • vantroky
    • rybník
    • akumulační nádržka
    • odtokový kanál
    • turbínový domek
    Mlýn byl poháněn vodou z potoka Lesnovka tekoucího směrem od obcí Hrubý Lesnov a Lesnovek. Na potoce byly nad mlýnem 4 panské rybíky. Původně náhonem protékala všechna voda z potoka, později jen část. Korytem potoka protékalo pouze 25-33 litrů vody za sekundu. To pro pohon mlýna nestačilo, proto využíval jeden z rybníku na potoce jako retenční nádrž. Tento rybník měl plochu asi 1237 m2, největší hloubka byla asi 1,6 m a objem asi 2000 m3. Stavidlo v jeho hrázi vpouštělo vodu do náhonu zahloubeného v terénu, který měl průměrně 1,2 m šířky a asi 300 m délku. Před mlýnem přecházel v betonový žlab 31 cm široký, 44 cm hluboký a 10 m dlouhý. Odtokový kanál pod mlýnem vtékal opět do potoka a společně ústily z pravé strany do Malé Mohelky.
    Typturbína Francisova
    StavNezjištěn
    VýrobceJulius Hübner a Karl Opitz, Pardubice
    PopisKolaudována 7.6.1926
    V roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, hltnost 0,051 m3/s, spád 9,3 m, výkon 4,59 HP.
    1941 spirálová Francisova turbína s ležatým hřídelem Hübner & Opitz o hltnosti 61 l/s, spádu 9.020 mm a výkonu 5,5 HP
    Typturbína Francisova
    StavNezjištěn
    VýrobceJulius Hübner a Karl Opitz, Pardubice
    PopisKolaudována 7.6.1926
    V roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, hltnost 0,051 m3/s, spád 9,3 m, výkon 4,59 HP.
    1941 spirálová Francisova turbína s ležatým hřídelem Hübner & Opitz o hltnosti 61 l/s, spádu 9.020 mm a výkonu 5,5 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popis1843: 1 kolo
    Typdynamo
    StavNezjištěn
    Popisvýkon 1 HP
    pro vlastní osvětlení
    Typdynamo
    StavNezjištěn
    Popisvýkon 1 HP
    pro vlastní osvětlení
    Historické technologické prvky
    • Válcová stolice kombinovaná a to 1 pár hladké a 1 pár rýhované válce v litinové skříni
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníJičín, str. 40
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníJičín, str. 40
    AutorInternet
    NázevZapomenuté vodovody na Zábrdce a Mohelce
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.vodovod.info/index.php/clanky/vodarenstvi/281-zapomenute-vodovody-na-zabrdce-a-male-mohelce#.V8lUQK1BSUk
    Datum citace internetového zdroje2.9.2016
    AutorInternet
    NázevProdej chalupy 480 m², pozemek 5 465 m² Hlavice, okres Liberec
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttps://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/chalupa/hlavice--/2936181084#img=0&fullscreen=false
    Datum citace internetového zdroje6.9.2016
    AutorZdeněk Jodas
    NázevVodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky
    Rok vydání2015
    Místo vydáníLiberec
    Další upřesněnístr. 183-184
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Ostatní

    Vytvořeno

    2.9.2016 12:49 uživatelem cestovatelka

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 14.3.2023 19:46
    Radomír Roup (Radomír Roup) 10.6.2018 14:43
    doxa (Jan Škoda) 21.5.2024 10:06