Mlynář musí pomáhat ostatním na mlýně.
(německé přísloví)

Hostivařský parní mlýn

Hostivařský parní mlýn
1309/4
U Pekáren
Praha - Hostivař
102 00
Hlavní město Praha
Hostivař
50° 3' 24.8'', 14° 32' 22.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Vynikající ukázka moderní architektury z počátku 20. let 20. stol. (architekt Bohumil Hübschmann, jehož bratr Otakar vlastnil nedaleký Mouchův mlýn, dnes zatopený Hostivařskou přehradou), součást rozsáhlého průmyslového areálu (silo, pekárna aj.), ve 30. letech částečně přebudovaného na filmové ateliéry. Ve vlastním mlýně zřízena v roce 1951 pokusná laboratoř pro jaderný výzkum s prvním nukleárním urychlovačem v Československu, v roce 1955 přemístěná do Řeže u Prahy.
200 m severně od nového nádraží Hostivař
bez vodního toku
40737/1-1655
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

23. února 1919 Karel Krečmer, mlynář z Dolejšího mlýna čp. 16, švagr Antonína Švehly zakládá s finanční pomocí Pozemkové banky akciovou společnost s kapitálem 2,5 milionu korun s cílem vybudovat parní mlýn a pekárnu

20.12.1919 je firma oficiálně založena

koncem roku 1919 ministerstvo vnitra vydalo povolující listinu

21.1.1920 v pražské Obchodní a živnostenské komoře proběhla ustavující valná hromada společnosti Hostivařské mlýny a pekárny. 22 akcionářů zastupuje 3 milionový kapitál, jsou přijaty stanovy a zvolena správní rada - předseda majitel realit Jan Kolátor, místopředseda mlynář Karel Krečmer, členové průmyslník Jaromír Mencl, rada pražského nejvyššího kontrolního úřadu Ferdinand Menger, velkoobchodník František Groh. V dozorčí radě cukrář z Vodičkovy ul. František Myšák. Akciový kapitál navýšen na 6 milionů.

jaro 1920 firma zapsána do obchodního rejstříku, kapitál navýšen na 9 mil. Kč

1919-1922  mlýn vystavěn dle projektu architekta Bohumila Hübschmanna (1878-1961, v roce 1945 se nechal přejmenovat na Hypšman). Zakázku na stavbu dostaly místní firmy Karla Berana a Antonína Řeháka.

Náklady činily téměř 20.000.000 Kč

mlýn napojen na železniční vlečku, mezi mlýnem a pekárnou transportér pro převoz mouky

plánovaný výkon 45 tun mouky za den (9 vagonů obilí), 40.000 pecnů chleba denně při trojí směně

administartivní budova s kancelářemi, byty pro úřednictvo

plánován vepřín v 5 budovách pro 1000 prasat

výrobky měly nést značku HOST

březen 1921 závod navštívil priomátor dr. Karel Baxa s celou městskou radou

1921 zakoupen nákladní rozvozový vůz s kapacitou 2500 bochníků najednou

plány se však nepodařilo naplnit, denní výroba činila pouze 4000 pecnů chleba, zásobován Žižkov a Vinohrady, 1 prodejna na Malostranském náměstí

1921 dluhy se nedaří splácet, dělníci stávkují kvůli nevyplaceným mzdám

1922 finanční ztráty kvůli odvolané mobilizaci (zrušena státní zakázka na odběr 10.000 bochníků chleba)

uložena pokuta 560.000 Kč za machinace s chlebovými lístky

1922 výroba 12.000 pecnů chleba, 50.000 ks bílého pečiva, dluh ale činí 15 mil. Kč

18.9.1922 vypukají další stávky kvůli snižování mezd, někoilik členů správní rady rezignuje

leden 1923 II. valná hromada zvolí dozorčí komisi, ta konstatuje, že podnik je schopen úspěšného provozu, pokud projde ozdravnou sanací a začne šetřit

březen 1924 valná hromada, ztráty se podařilo snížit o 2,5 mil. Kč na pouhých 200.000 Kč (šlo však o účetní machinace)

29. června 1924 dluh činil 9,5 mil, ztráta 5 mil. Kč, banka odmítla další úvěr, provoz zastaven, dělnictvo propuštěno

býv. předseda společnosti Jan Kolátor s hostivařským továrníkem Jaroslavem Podhajským navrhují pečlivou kontrolu provozu a další reorganizaci

1926 společnost přejmenována na Host, měly být vydány nové akcie a v září obnoven provoz, akcionáři však rozhodli o likvidaci podniku

listopad 1926 Karel Krečmer zatčen na útěku v Moravské Ostarvě, obžalován z falšování spořitelních knížek, jimiž ručil při likvidaci mlýna a zpronevěru 15 pytlů mouky, pro nedostatek důkazů zproštěn obžaloby

1927 býv. jednatel firmy a člen správní rtady František Groh odsouzen na 4,5 roku za podvody s válečnými půjčkami

1929 akcionáři rozhodli o prodeji celého areálu včetně strojního zařízení, zájem má člen správvní rady cukrář František Myšák, který by možná obnovil provoz, a bankovní dům Naster a spol., který by zrušil pšeničný mlýn a zachoval žitný, využil stroje na drcení kostí a v pekárně vyráběl suchary, z obojího však sešlo.

po odprodeji firmy a splacení pohledávek zbyly 2 mil. Kč. s nimiž vznikla 20.9.1932 u hostivařského nádraží nová společnost Host

říjen 1934 dokončena adaptace na Filmové ateliéry Hostivař

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Obchodní

1951-1955 v mlýně umístěno pracoviště Ústavu jaderné fyziky (od 1952 Laboratoř nukleární fyziky) a v bývalé sýpce  instalován první jaderný urychlovač v ČSR.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Krečmer

Historie mlýna také obsahuje:

1919-1926 Karel Krečmer

1920-1930 akciová společnost HOST

Mlýn si zahrál několik vteřin v jednom z posledních filmů Vlasty Buriana, ve finálové scéně snímku Muž v povětří (1955).

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
dochován bez větších přestaveb
06 2017
  průmyslový areál
  elektrický či parní mlýn
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • raná moderna do roku 1920
  betonová
  vícepodlažní
  Vynikající moderní architektura (Bohumil Hübschmann), blížící se kubismu s detaily ve stylu art deco. Patrně nejzajímavější částí areálu je věž obilního sila.
  • pavlač, balkón
  • dveře
  • okno
  • vrata, brána
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   stroje na mletí žita a pšenice od firmy Prokopec, Královské Vinohrady
   stroje na mletí pšenice od firmy Josef Prokop a synové, Pardubice
   Zaniklý
   • pekárna
   10 (20) kameninových parních pecí zn. Moravia
   hnětací stroje na zpracováni mouky, kvasu a těsta od firmy Vivat, Prostějov
    Žádná položka není vyplněna
    Typparní stroj, lokomobila
    StavZaniklý
    VýrobceBrand a Lhullier, Brno
    Popis
    Typparní stroj, lokomobila
    StavZaniklý
    VýrobceBrand a Lhullier, Brno
    Popis
    Typelektrický motor
    StavZaniklý
    VýrobceFrantišek Křižík, Praha
    Popis
    Historické technologické prvky
    AutorZdeněk Lukeš - Pavel Hroch
    NázevPraha moderní III.
    Rok vydání2014
    Místo vydáníPraha
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorZdeněk Lukeš - Pavel Hroch
    NázevPraha moderní III.
    Rok vydání2014
    Místo vydáníPraha
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorAnopress IT
    Názevhttps://www.fjfi.cvut.cz/files/Propagace/M%C3%A9dia/Po%C4%8D%C3%A1tky_atomu_v_%C4%8Cech%C3%A1ch.pdf
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje06 2017
    AutorLukáš Berný
    NázevToulky Prahou 15 - Hostivař a Horní Měcholupy
    Rok vydání2018
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 33-34
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorkol.
    NázevTechnické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - III. díl P - S
    Rok vydání2003
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 291
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Plány - stavební a konstrukční

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    2.6.2017 09:29 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 3.6.2017 21:46