Mlynář s měřicí, tkadlec s mírou, krejčí s nůžkami,
odkud se vy zloději berete?
(německé přísloví)

Čejetický, Přeborovický mlýn

Čejetický, Přeborovický mlýn
134
15 (Přeborovice)
Čejetice
386 01
Strakonice
Čejetice
49° 15' 21.1'', 14° 0' 30.2''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Velice zajímavý mlýn, který má kompletně zachované strojní vybavení.
Mlýn stojí necelý kilometr na severozápad od centra obce.
Otava
nepřístupný

Obecná historie:

Mlýn náležel původně k Přeborovicím s čp. 15


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1655 připraven materiál k opravě mlýna v ceně 1500 kop gr.

1661 mlýn ještě opraven není, jen jez a slup na lososy

1735 Matěj Sova, mlynář (narození dcery Johany)

1750 Tereziánský katastr: panský mlýn o 3 kolech a 3 stoupách

Podle Indikační skici vlastnil mlýn v roce 1837 Franz Vyskočil.

1843 Vojtěch Vyskočil s manž. Annou

1846 Václav Hajský (1791-říjen 1851), sedlák z Modlešovic s manž. Annou, roz. Vokáčovou z Modlešovic

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1851 převzal syn Václav Hajský (1823-květen 1872) s manž. Kateřinou

1872 syn Karel Hajský

duben 1879 zadlužený mlýn prodal Václavu (1832) a Anně Dunovským ze Štěkně za 18.700 zl. (dluhy činily 17.000 zl.), zajistili doživotní výměnek Karlově matce Kateřině Hajské

1875 vodní kniha: 4 složení a krupník

1897 upravován splav pro vory, mlynář přispěl 200 K a odstoupil část pozemků

1903  převzal syn Josef Dunovský (1866-1936), 2.2.1895 vyučen mlynářem, 1905 se oženil s Marií Pexidrovou (+1938) z Vodňan

1906 namísto 4 kol pouze 2

1907 opět opravován splav, příspěvek 400 K ve splátkách na 15 let

 

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1930 Josef Dunovský

1936 převzala dcera Marie

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1939 Marie Dunovská se provdala za důstojníka dělostřelectva Jindřicha Hrdinu (1899-1956), majitele mlýna v Starosedlském hrádku

jako ve většině českých mlýnů se i zde mlelo načerno

1950 mlýn uzavřen, několik let se jetě šrotovalo pro státní statky

k mlýnu patřilo 2,4 ha polí

říjen 1956 Jindřich Hrdina utrpěl při nahazování řemenu smrtelný úraz

1985 při rekonstrukci jezu Povodím přišla velká voda, podemlela zdivo základů, zřítila se část stájí i se stropem

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

Dodnes ve mlýně žije pan Hrdina z mlynářského rodu, který pochází ze Starosedlského Hrádku, ze Školova mlýna.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Vyskočil
 • Hrdina
 • Sova
 • Dunovský
 • Hajský

Historie mlýna také obsahuje:

1735 Matěj Sova

1837 Franz Vyskočil

1843-1846 Vojtěch Vyskočil

1846-1851 Václav Hajský

1851-1872 Václav Hajský ml.

1872-1879 Karel Hajský

1879-1903 Václav Dunovský

1903-1936 Josef Dunovský

1939 - Josef Dunovský (RR)

1936-1939 Marie Dunovská

1939-1956 Jindřich Hrdina

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   Prozkoumána byla pouze samostatná mlýnice, je otázka k čemu sloužil komín, na tento detail jsem se při první návštěvě nezaměřil. Budova je datována rokem 1879.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • náhrobky, pamětní desky
   • krov
   • existující umělecké složení
   Jedná se o poměrně velký mlýn. Mlelo se na třech válcových stolicích a jednom kamenném složení. Předčištění probíhalo na aspiratéru a loupačce. Melivo se třídilo na reformě a rovinném vysévači.
   4 válcové stolice, z toho 1 keramická
   2 rovinné vysévače
   VýrobceBratři Machaňové a Vavřena, Pardubice
   VýrobceBratři Machaňové a Vavřena, Pardubice
   VýrobceUnion a. s., České Budějovice
   1750: 3 složení a 3 stoupy
   1875: 4 složení a krupník
   Mlýn v minulosti pohánělo jedno vodní kolo, které sestávalo z litinové hřídele osazené dřevěnými rameny a vodním kolem. Hřídel je demontována a leží před mlýnem.
   Zaniklý
   • stoupa
   • krupník
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   1750: 3 stoupy
   1875: krupník
   1930 mlýn a elektrárna
   2020: Malá vodní elektrárna Přeborovice se nachází na řece Otavě. Vodní elektrárna využívá spád přilehlého jezu. Ve strojovně elektrárny jsou umístěny čtyři turbíny typu Semi Kaplan, které dosahují celkového instalovaného výkonu 220 kW. MVE ročně vyrobí průměrně kolem 0,809 GWh elektrické energie, což stačí k zásobení asi 300 domácností.
   • jez
   • náhon
   • odtokový kanál
   • lednice
   1897 opravován jez, splav a vorová propusť, hlavní práh jezu snížen o 17,9 cm
   1907 další úprava splavu
   2020: jez Přeborovice je pevný kamenný jez o výšce 1,68 m a délce 75 m.
   Typvodní kolo na spodní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1750: 3 kola
   1875: 4 kola na spodní vodu
   1906: namísto 4 kol pouze 2 kola nové soustavy
   U mlýna se dochovala litinová hřídel s rozetami pro vodní kolo
   1930: 1 kolo na spodní vodu, hltnost 1,5 m3/s, spád 1,61 m, výkon 16 HP
   Typvodní kolo na spodní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1750: 3 kola
   1875: 4 kola na spodní vodu
   1906: namísto 4 kol pouze 2 kola nové soustavy
   U mlýna se dochovala litinová hřídel s rozetami pro vodní kolo
   1930: 1 kolo na spodní vodu, hltnost 1,5 m3/s, spád 1,61 m, výkon 16 HP
   Typturbína Kaplanova
   StavDochovaný
   Popis2020: 4 turbíny typu Semi Kaplan, které na spádu 2 m dosahují celkového instalovaného výkonu 220 kW.
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet:
    • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v litinové skříni
    • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
    • Válcová stolice s 1 párem porcelánových válců v litinové skříni
    • průchodová
    • válcový
    • dvouskříňový
    1
    1
    • hadicový / tlakový filtr
    • šneková
    • kapsový výtah | Počet:
    • AutorJiří Fröhlich - Jaroslava Pixová
     NázevStará Otava mezi Strakonicemi a Pískem
     Rok vydání2013
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněnís. 78-87
     AutorJiří Fröhlich - Jaroslava Pixová
     NázevStará Otava mezi Strakonicemi a Pískem
     Rok vydání2013
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněnís. 78-87
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 46

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     29.5.2012 19:03 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     veronika 30.5.2012 12:40
     Radomír Roup (Radomír Roup) 9.6.2018 16:36
     doxa (Jan Škoda) 11.3.2023 00:09