Voda i mlýn zboří.
(ruské přísloví)

Podchomelský mlýn

Podchomelský mlýn
5
Chomle
338 28
Rokycany
Chomle
49° 51' 38.8'', 13° 38' 0.0''
Mlýniště bez mlýna
První zmínku o mlýnu najdeme v kronice obce. V letech 1763-773 je v držení vrchnosti Jindřicha Vinklera z Heinfeldu a jeho manželky hraběnky Ludmily z Bubna a Litic. Mlýn se nacházel na Chomelském potoce (někde uváděný jako Chomlenka) bez prameniště, pouze povrchová voda při deštích, v pozdějších dobách potok napájen díky odvodňování důlních prostor. První stavba malého mlýna s pilou, která se nedochovala, byla pod třetím rybníkem, asi v dřevěném provedení bez čp. Po stavbě nového mlýna čp. 5 v letech 1824-1843 pod druhým rybníkem, byl starý mlýn využíván jako pila. V r. 1964 mlýn zbořen.
Chomlenka
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínku o mlýnu najdeme v kronice obce. V letech 1763 -1773 je v držení vrchnosti Jindřicha Vinklera z Heinfeldu a jeho manželky hraběnky Ludmily z Bubna a Litic.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlýn zbořen v roce 1964.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Frajberg
 • Honzík
 • Chytil
 • Chott
 • Semerád
 • Skládal
 • Skobla
 • Vácha
 • Veselka
 • Vintiška
 • Zeman

Historie mlýna také obsahuje:

1771 - pravděpodobný nájemce Wenceslav Vacha st. (svědek na svatbě matrika SOA Plzeň)

1850 - 1864 —Václav Vácha ml., Emanuel Vácha (matriční archivní záznamy) minim. 3 generace

1921 - Vojtěch Honzík mlynář (bytem Chomle čp. 5 - sčítání lidu 1921)

1923 - Antonín Zeman mlynář, majitel (mlýn s pilou)

1929 - pan Chott, majitel

1933 - rod Šternberků

1936 - Frajbergr,  pronájem

1936 - Skobla, pronájem

1938 - Mayer, majitel

1939 - Vladimír Beran, majitel - Antonín Veselka, pronájem

1941 - Vladimír Beran, majitel - František Vintiška pronájem

1946 - Semerád

1947 - Klestil, Chytil pronájem

1950 - Skládal

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • mlynářské účelové známky
neexistuje
08 2018
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     V roce 1941 jsou k dispozici tyto provozní údaje:
     Mlýn měl vyšší kontingent a to i díky převodu z mlýna na Padrti.
     Kontingent byl 2 700q obilí. Povinná daň na provoz obilního úřadu činila 5 haléřů za 100 kg
     semletého obilí. Činila tedy 135 Kč. Majitel stanovil roční nájem 10 000 korun. Ve mlýně pracoval mlynář, mládek a jako prášek tu pracoval syn Oldřich. , již 10. v řadě z mlynářského rodu. K pohonu mlýna sloužila Francisova turbína o výkonu 9,5 k ( 6,98 kW) z roku 1938. Měla hltnost 139 1/vt. Problém byl ve stálosti průtoku, neboť voda byla do potoka přečerpávána z nedalekých uhelných dolů. Proto k pohonu sloužil také plynový motor na koksový plyn z roku 1937 o výkonu 17 k ( 12,5 kW ). Spotřeba koksu byla 550q ročně. Mletí se provádělo na čtyřválcové stolici firmy J. Kohout a dvouválcové stolici firmy Prokopec. Kromě maximální kapacity pro mletí 2 700q obilí bylo možno ještě 1 000q obilí šrotovat. Mlýn měl 2 výtahy na obilí, takže bylo možno střídavě mlít pšenici i žito.
     Jiřička Václav, Klapající minulost 2011
     Zaniklý
     • pila
     • náhon
     • rybník
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisFrancisova turbína o výkonu 9,5 k ( 6,98 kW) z roku 1938. Měla hltnost 139 1/vt.
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisFrancisova turbína o výkonu 9,5 k ( 6,98 kW) z roku 1938. Měla hltnost 139 1/vt.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorObecní úřad
     NázevChomle
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníhistorie obce
     Odkazhttp://www.chomle.cz/
     Datum citace internetového zdroje08 2018
     AutorObecní úřad
     NázevChomle
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníhistorie obce
     Odkazhttp://www.chomle.cz/
     Datum citace internetového zdroje08 2018
     AutorObecní úřad Chomle
     NázevKronika obce
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje08 2018
     AutorJiřička Václav
     NázevKlapající minulost
     Rok vydání2011
     Místo vydáníHostivice
     Další upřesněníHistorie mlýnů, hamrů a jiných vodních děl na Padrťském potoce (Klabava) a jeho okolí.
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje08 2018
     AutorBatěk František, Hrachová Hana
     NázevRokycansko na starých pohlednicích
     Rok vydání2006
     Místo vydáníHostivice
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje08 2018
     AutorSOA Plzeň
     NázevMatriční záznamy oddaných 1745-1821
     Rok vydání1745
     Místo vydáníRadnice
     Další upřesněníMatrika Radnice 06
     Odkazhttp://www.portafontium.eu/register/soap-pn/radnice-%28ro%29-06
     Datum citace internetového zdroje08 2018
     AutorSOA Plzeň
     NázevMatriční záznamy oddaných 1844-1871
     Rok vydání1844
     Místo vydáníRadnice
     Další upřesněníMatrika Radnice 17
     Odkazhttp://www.portafontium.eu/register/soap-pn/radnice-%28ro%29-17
     Datum citace internetového zdroje08 2018
     AutorSOA Plzeň
     NázevMatriční záznamy narozených 1850-1857
     Rok vydání1850
     Místo vydáníRadnice
     Další upřesněníMatrika Radnice 18
     Odkazhttp://www.portafontium.eu/register/soap-pn/radnice-%28ro%29-18
     Datum citace internetového zdroje08 2018
     AutorSOA Plzeň
     NázevSčítací operát z roku 1921
     Rok vydání1921
     Místo vydáníChomle
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.portafontium.eu/iipimage/34701354/soap-ro_00002_census-1921-chomle-cp005_0040?x=326&y=206&w=682&h=278
     Datum citace internetového zdroje08 2018
     Autoroldmaps.geolab.cz
     NázevI. vojenské (josefské) mapování - Čechy 1764 - 68;
     Rok vydání1768
     Místo vydání
     Další upřesněnímapový list č.139
     Odkazhttp://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=1vm&map_region=ce&map_list=c139
     Datum citace internetového zdroje08 2018
     Autoroldmaps.geolab.cz
     NázevIndikační skica stabilního katastru 1826-43: PLZ052018390;
     Rok vydání1839
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/skici/skici_wms.html?mapfile=PLZ052018390&widthfile=11784.0&heightfile=15770.0#
     Datum citace internetového zdroje08 2018
     Autoroldmaps.geolab.cz
     NázevCísařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1:2880 (1824-1843)
     Rok vydání1839
     Místo vydání
     Další upřesněnílist [2564-1]
     Odkazhttps://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/coc/coc_data/2564-1/2564-1-002_index.html
     Datum citace internetového zdroje08 2018
     AutorSOA Plzeň
     NázevIII. vojenské mapování - 1 : 25 000
     Rok vydání1879
     Místo vydání
     Další upřesněnímapový list 4051_4
     Odkazhttp://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=3vm&map_region=25&map_list=4051_4
     Datum citace internetového zdroje08 2018

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     28.8.2018 15:29 uživatelem trejlu (Luděk Trejbal)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 11.2.2020 10:22
     doxa (Jan Škoda) 3.3.2022 10:54