U saméť jest vody mlýn - S těžkemť není pravda.
(české rčení)