Když se mlynář a uhlíř shodli,
chytil každý jednoho vrabce.
(německé přísloví)