Kdo jde ve správný čas do mlýna, dostane i semleto.
(německé přísloví)

Mlýny Na kameni, Šaškovy mlýny

Mlýny Na kameni, Šaškovy mlýny
10
Ostrov
Praha - Karlín
186 00
Hlavní město Praha
Karlín
50° 5' 36.5'', 14° 26' 29.4''
Mlýniště bez mlýna
Dnes již neexistující.
Dle Klempery založený ve 14.století u místního brodu, kde byl druhý nejdůležitější přechod přes Vltavu v pražské kotlině. Celkem bezpečný brod, který měl pevné skalnaté dno, proto se tomu brodu říkalo Na Kameni.
Na historických mapách a v některých pramenech je mlýn nazýván Šaškovy mlýny podle mlynáře Jana Šaška. (HŠ)
V roce 1855 jsou jako Šaškovské mlýny uváděny 3 samostatné objekty - mlýn Buriánka, papírna a mlýn s domem na ostrově (jšk).
Na místě bývalého mlýna stojí nové budovy Karlína. (HŠ)
Uprostřed města ve čtvrti Karlín (HŠ)
Vltava
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1230-1253 dle nedatovaného privilegia Václava I. dostal řád křižovníků - Strážců Božího hrobu mj. mlýn zvaný Na Kameni na pravém břehu Vltavy pod mlýny Helmovskými

1320 Křižovníci prodali mlýn měšťanům Konrádovi ze Žatce a Petzoldovi z Prahy

konec 14. stol. mlýn vlastní rod Rokycanských

1410 po smrti Františka Rokycanského zdědil mlýn jeho syn Jan Břevský

1432 od Jana Břevského odkoupila satroměstská obec

1432 mlýn Na Kameni a Helmovské mlýny zničila povodeň, mlýniště nazýváno "mlýnské smetiště"

1435 staroměstská obec prodala mlýniště za branou Poříčskou zvané Na Kameni za 100 kop grošů staroměstskému měšťanu Janu Velvarovi

Jan Velvar mlýn obnovil a spolu s Velkým ostrovem a přívozem prodal Janovi ze Soulic

1454 mezi přísežnými mlynáři Jan Auditor z Kamene

majitel novoměstský měšťan a pekař Václav Cvok (rovněž majitel panství Holešovice a Libeň)

1455 mlýn zdědil jeho syn Václav Cvok ml.

1470 Václav Cvok prodal mlýn královskému podkomořímu a pražskému měšťanovi Vaňkovi Valečovskému z Kněžmosta

1495 po smrti Vaňka Valečovského zdědil mlýn jeho vnuk Jiří z Hrádku (jeho bratrovi Pavlu Samuelovi z Hrádkovi náležely Helmovské mlýny)

1517 mlýn Na Kameni spolu s Helmovskými mlýny odprodán za 11.000 kop grošů staroměstské obci

1525 mezi přísežnými mlynáři Pavel z Kamene

(doplnil jšk)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1544 "uznavše purkmistr a rada staroměstská, že mlýn Na Kameni k malému obecnímu jest užitku, ačkoliv veliké nákladu na jeho udržování činily" prodali mlýn purkrechtnímu mlynáři Martinu Šaškovi a jeho manželce Anně za 1000 kop grošů. Mlýn měl tři stoupy, mlynář ročně odváděl 10 kop grošů obci a nemohl prodat mlýn bez povolení obce. Dále k mlýnu patřila pila, mlynář měl povinnost řezat dřevo pro obec, další povinností bylo ročně odvádět jednoho vepře pro špitál a mlít pro obecní dvůr zdarma.

Po koupi se svým tovaryšem a zednickým mistrem Štěpánem Krasem přistavěl k mlýnu 2. patro.

1549 po porážce protihabsburského povstání obdržel od císaře Ferdinanda I. vidimus, potvrzující list trhový, jelikož se k císaři "vždycky věrně a poslušně choval"

(doplnil jšk)

V roce 1550 vybudoval z nánosů Vltavy dnes neexistující ostrov mlynář Jan Šašek. Ostrov se nazýval po svém tvůrci Šaškovský, později Primátorský, Köpplův a Rohanský. Na uměle vytvořeném náhonu - kanálu postavil mlynář Šašek mlýny, uváděné na historických mapách.(HŠ)

1574 spor Starého Města Pražského s vdovou Annou Šaškovou o vlastnictví ostrůvku.

1586 Anna Šašková prodala mlýn Na Kameni s příslušenstvím za 420 kop grošů Starému Městu Pražskému

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1648 v rámci obrany před Švédy "kostel starožitný a špitál sv. Petra se dvorem, mlejny obecními velmi nákladně vystavěnými slově Šaškovskými, s dvouma papírnami, jednou obecní a druhou Freyovskou" zapáleny

po válce obnoveny

1772 Šaškův mlýn Na Kameni prodán v dražbě Františce Zigmundové

1820 mlýn koupil židovští průmyslníci Przibram a Jerusalem a zřídili zde továrnu na kartony

(doplnil jšk)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

kol. 1850 majitel Josef Rohan

1855 Vácslav Babánek

Matěj Minařík

1867 Josef Kindl

vdova Františka Kindlová

1876 Jindřich Ronz

1882 Kindlův mlýn začleněn do Ronzových mlýnů

1896 odchycen ve mlýně poštovní holub z Hamburku. (RR)

1899 - Jindřich Ronz, cís. rada, předseda Spolku mlynářů česko-moravských v Praze (fr. Duška, Kapesní kalendář mlýnů česko-moravských, r. 1899) (HŠ)

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

V roce 1929 v souvislosti s regulací Vltavy, výstavby plavebních komor mezi Karlínem a ostrovem Štvanice a úpravou nábřeží byl mlýnský kanál zasypán a také zanikl mlýn.(HŠ)

1930 majitel Výrobní mlynářské družstvo v Praze

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1958 mlýny zbořeny

Události
 • Zánik budovy mlýna

Místo a terén okolí mlýna prošlo mnohými změnami (povodeň v r. 2002, výstavba nových budov). (HŠ)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šašek
 • Ronz
 • Rokycanský
 • Břevský
 • Velvar
 • Auditor
 • Cvok
 • Valečovský
 • Zigmund
 • Rohan
 • Minařík
 • Kindl
 • Babánek

Historie mlýna také obsahuje:

1230-1320  řád Křižovníků - Strážců Božího hrobu 

konec 14. stol. mlýn vlastní rod Rokycanských

-1410 František Rokycanský

1410-1432  Jana Břevský

1432-1435 staroměstská obec 

1435- Jan Velvar

Jan ze Soulic

1454  Jan Auditor 

1455 Václav Cvok 

1455-1470 m Václav Cvok ml.

1470-1495 Vaněkovi Valečovský z Kněžmosta

1495-1517 Jiří z Hrádku 

1517-1544  staroměstská obec

1525 Pavel z Kamene

1544-1574 Jan Šašek

1574-1586 Anna Šašková

1586- 1772 staroměstská obec

1772-1820 Františka Zigmundová

1820-1850  Przibram a Jerusalem

1850-  Josef Rohan

1855 Vácslav Babánek

Matěj Minařík

1867 Josef Kindl

Františka Kindlová

1874-1907 Jindřich Ronz

1930 Výrobní mlynářské družstvo v Praze

Podle J.Svátka a J. Rutha mlynář Šašek nechal postavit na Kamenném ostrově nádherný dům, v němž pohostil mj. i samotného císaře. Při bohaté tabuli, když se ostatním podával hrách, podal císaři mísu plnou dukátů a prosil jej, aby dar milostivě přijal.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Podle Císařských povinných otisků měl mlýn v polovině 19. století 4 vodní kola. (HŠ)
      1855 celkem 8 mlecích složení, v čp. 10 5 složeni
      • jez
      Mlýn stál na náhonu mezi břehem Karlína a ostrovem Štvanice. (HŠ)
      1855 celkem 4 vodní žlaby, čp. 10 má jeden vlastní žlab
      Popis
      Popis
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1855: celkem 10 kol, v čp. 10 3 kola
      1930: 1 kolo na spodní vodu, průtok 7,3 m3/s, spád 0,88 m, výkon 25 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet
      NázevTechnické památky - Rohanský ostrov v Praze
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.hornictvi.info/techpam/rohan/rohan.htm
      Datum citace internetového zdroje13.2.2015
      AutorInternet
      NázevTechnické památky - Rohanský ostrov v Praze
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.hornictvi.info/techpam/rohan/rohan.htm
      Datum citace internetového zdroje13.2.2015
      AutorInternet
      NázevZdymadlo Štvanice
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Zdymadlo_%C5%A0tvanice
      Datum citace internetového zdroje13.2.2015
      AutorInternet
      NázevOstrov Štvanice je obklopen vodními díly
      Rok vydání2011
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.pvl.cz/files/download/napsali-o-nas/2011/2011-11-28-stvanice-benesov.pdf
      Datum citace internetového zdroje13.2.2015
      AutorInternet - Jan Puci
      NázevOstrov Štvanice je obklopen vodními díly
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.pvl.cz/files/download/napsali-o-nas/2011/2011-11-28-stvanice-benesov.pdf
      Datum citace internetového zdroje13.2.2015
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách III. (Praha a okolí)
      Rok vydání2001
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 73-77
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorkol.
      NázevPamátný spis o udržování vltavských jezů v příčině vyvazení emfiteutických mlýnů Pražských
      Rok vydání1855
      Místo vydáníPraha
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorFr. Duška
      NázevKapesní kalendář mlýnů česko-moravských
      Rok vydání1899
      Místo vydáníPraha,Tiskárna Dra Grégra
      Další upřesněnístr. Personallie, J. Ronz, viz Ostatní (HŠ)
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorKateřina Bečková
      NázevZmizelá Praha - Vltava a její břehy 2. díl
      Rok vydání2016
      Místo vydáníPraha

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Ostatní

      Vytvořeno

      26.6.2012 09:22 uživatelem zbynek

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 9.4.2023 19:17
      Helena Špůrová 14.3.2019 11:23
      Radomír Roup (Radomír Roup) 7.6.2018 13:29
      doxa (Jan Škoda) 12.1.2024 10:08