Podle sukně se pozná, kdo je mlynářem.
(ruské přísloví)

Státní vodohospodářský plán z 50. let 20. století

Ze státního vodohospodářského plánu vypracovaného v 50. letech 20. století, upotřebíme část 37 – Energetická vodní díla a část 43 – Vzdouvací objekty. Plán je zpracován podle povodí řek, včetně všech pravo i levobřežních přítoků.

V soupise energetických vodních děl najdeme uvedeno: kraj, politický okres, tok, sídlo a čp., provozovatele popř. majitele, účel díla (mlýn, pila, pekárna apod.), počet a druh vodního motoru, jeho hltnost, spád a výkon. Následují stručné údaje o jezu (vzdouvacím objektu), délce náhonu a odpadu.

Detailnější informace o jezech najdeme pak v části 43 – Vzdouvací objekty. Uvádí se, na jakém toku jez stojí, sídlo, popis konstrukce a materiál jezu, délka koruny a spád.

Dostupnost plánů je pro badatele obtížná, jsou dnes známé pouze ze soukromých sbírek.