Kdo staví mlýn na vodě, bude s ní i mlít.
(německé přísloví)