Z prachu do mlýna.
(německé rčení)

mlýn Dobronice

mlýn Dobronice
43
20
Dobronice u Bechyně
391 65
Tábor
Dobronice u Bechyně
49° 20' 17.4'', 14° 30' 5.6''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn matrikami doložen v roce 1705.
V roce 2011 byl mlýn velice pěkně zrekonstruovaný.
v obci
Lužnice
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Zápis z matriky narozených fary Bechyně uvádí v r.1705 Šimova Procházku mlynáře z Dobronic

Zápis matriky oddaných fary Bernartice:
"...z městyse Bernartice: 23. listopadu 1706 potvrzen jest manželský svazek: mládenec Jan pozůstalý syn po nebožtíku Václavovi Andělovi od řeky Vltavy, který sobě za manželku pojal Juditu pozůstalou dceru po nebožtíku Vavřincovi Rodtenbergerovi mlynáři dobronickém..."

1765 - Vodráška, mlynář (RZ)
1771 Dobronice – za kmotra Jakub Vodráška, mlynář (RZ)
1772 - Martin Lukáš, mlynář z Chřešťovic (svatba s Kateřinou Vodrážkovou, vdovou po mlynáři z Dobronic u Bechyně) (RZ)
1.pol.19.stol. - Šiffner, mlynář (RZ)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Mlýn uveden v Seznamu vodních děl Republiky československé z r.1932, majitel František Šácha

Mlýn v provozu do zatčení mlynáře Františka Šáchy.

2.12.1941 Následkem přeplnění mlýna tragicky zahynul Jindřich Šácha mlynář. Vysoko narovnané pytle obilí se sypaly. Srazily ho na transmisi, která jej utloukla.

6.1.1943 byk zatknut gestapem  František Šáchu mlynář, který neměl ve mlýně „vše v pořádku“, bylo tam černé obilí ku semletí. Po výslechu byl dán do koncentračního tábota v Německu. Byl odsouzen na 2 roky a již se nevrátil...

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Rodtenberger
 • Procházka
 • Vodráška
 • Lukeš
 • Šifner
 • Čulík
 • Měřička
 • Hraše
 • Kraft
 • Šácha

Historie mlýna také obsahuje:

1765 - Vodráška
1771 Jakub Vodráška
1.pol.19.stol. - Šiffner
V r. 1910 František Šácha
1930-1939 - František Šácha (RR)


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    V roce 2011 domalován do štítu mlynářský erb. (RŠ)
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • malovaná výzdoba fasád a štítů
    • dveře
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • vyskladňovací otvor
      Projekt na postavení turbíny pro pana F. Šáchu maj. mlýna v Dobronicích
      Razítko zhotovitele projektu: „Karlínská továrna na stroje J.C.BERNARD, MARTINEK A ČESÁK,Karlín“
      Použito při vodoprávním řízení v Dobronicích dne 28.6.1911.
      Povoluje se za podmínek vodoprávního konsensu z dnešního dne čís. 7A1011/7. C.k. Místodržitelství v království Českém. V Praze dne 1. srpna 1911. Za c.k.místodržitelství: (podpis nečitelný). Razítko
      Protokol kolaudačního řízení z 13.8.1912(opis)
      ...Turbína byla oměřena a bylo shledáno, že výška kola rozvádějícího obnáší 675 mm, největší kolmá vzdálenost posledních elementů kola rozváděcího obnáší 116 mm, počet lopatek kola rozváděcího 30. Rozměry ty přesně odpovídají schváleným plánům. Turbína propustí při užitečném spádu 1,55 m množství vodní 8 m3/s, což odpovídá na vertilálním hřídeli práci 130 HP ( při užit.efektu 0,76),
      Majitel hořejší papírny čp.51 Ant. Švanda se nedostavil, ač pozván...
      ...z veřejných ohledů nestává námitek proti schválení turbíny Francisovy, které slouží k pohonu mlýnského zařízení a k vyrábění elektrické energie za účelem osvětlování obci Dobronic, Opařan a Stádlec jakož i k pohonu různých hospodářských strojů v těchto obcí...
      Dotazník z 1.6.1928 vyplněný Františkem Šáchou
      Dopis OÚ Milevsko mlynáři Františku Šáchovi z 20.11.1941 - ponechání mlýna v provozu
      Protokol z 28.6.1911 z jednání k žádosti mlynáře Františka Šáchy nahradit vodní kola Francisovou turbínou
      Dopis z 13.3.1954
      Z dopisu vyplývá, že v uvedeném roce byly majitelkami nemovitostí M. Vondráková a A Šáchová (pravděpodobně poslední mlynářka a její dcera)
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • pila
      • výroba elektrické energie
      Ve mlýně dnes běží MVE.
      • jez
      • stavidlo
      • normální znamení
      • odtokový kanál
      • turbínový domek
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 8 m3/s, spád 1,6 m, výkon 13 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatrika fary Bernartice
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/2165/117/2767/1784/106/0
      Datum citace internetového zdroje1.9.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatrika fary Bernartice
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/2165/117/2767/1784/106/0
      Datum citace internetového zdroje1.9.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Bechyně
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-b-bechyne
      Datum citace internetového zdroje17.9.2020
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Rataje
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/Matriky-Rimskokatolicka-cirkev-R-R-Rataje
      Datum citace internetového zdroje17.9.2020
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevSčítání lidu pro čp.43 obce Dobronice u Bechyně
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/Scitani-lidu-SOkA-Pisek-1880-Soudni-okres-Bechyne-D-Dobronice-u-Bechyne
      Datum citace internetového zdroje17.9.2020
      AutorMinisterstvo veřejných prací
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 2, s. 7
      Datum citace internetového zdroje17.9.2020
      AutorSOkA České Budějovice
      NázevFond OÚ Týn nad Vltavou
      Další upřesněníinv.č.1738-1820, karton 558
      Datum citace internetového zdroje19.3.2022

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      29.8.2012 11:59 uživatelem Teodor

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 16.4.2023 20:20
      Radomír Roup (Radomír Roup) 9.6.2018 21:41
      doxa (Jan Škoda) 19.12.2023 23:57
      pepino 19.3.2022 11:42
      em 10.1.2015 14:12