Ústa jsou jdoucí mlýn.
(holandské přísloví)

mlýn Podhora

mlýn Podhora
3
Podhora
463 43
Liberec
Podhora u Pěnčína
50° 36' 37.2'', 14° 58' 55.2''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Velký mlýn o několika budovách stojí v údolí Mohelky u odbočky silnice Mnichovo Hradiště - Český Dub - Kobyly. Budovy mlýna jsou udržované. V objektu sídlí rodinná firma na výrobu výrobků z plastů Plastobal Jiří Skála.
Na okraji obce u odbočky silnic
Mohelka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Dle pověsti zde v pol. 16. stol. stávala vrchnostenská šrotovna, zaniklá za třicetileté války (neprokázáno).

Jméno prvního mlynáře je známo až z roku 1702, kdy byl Jiří, syn podhorského mlynáře Kryštofa Šelemberka, přijat do učení kovářskému řemeslu u mistra Jindřicha Pfeifera v Českém Dubu. (MH)

V roce 1738 platil mlynář František Kehler (Köhler, Keller) vrchnosti 12 zlatých úroku. Po něm následoval Václav Kehler.  Do té rodiny pravděpodobně patřil i tehdejší pytlíkovský mlynář Antonín Kehler, který se účastnil křtů dětí podhorského mlynáře Františka Kehlera. (MH)

V roce 1766 koupil od Václava Kehlera mlýn se dvěma složeními, jahelkou a olejnou Josef Mitlehner (Mitlöhner) za 2400 kop. Mlýn vlastnil až roku 1810, kdy jej předal svému zeti Josefu Skálovi a jeho manželce, své dceři Františce, za 10 000 zlatých. Josef Skála byl z mlynářského rodu. Rod Skálů pocházel původně ze mlýna ve Vazovcích. V roce 1755 přišli Skálovi na mlýn v Dolánkách u Turnova, kde se Josef kolem roku 1790 narodil mlynáři Antonínu Skálovi. Svatba Josefa Skály s Františkou Mitlehnerovou se konala 3. července 1810 v loukovském kostele. Narodily se jim 3 děti, synové František a Josef Vinzenz, dcera Josefa.  František, narozený v roce 1811, na podhorském mlýně zůstal a pokračoval v rodinné mlynářské tradici.  Josef Vinzenz odešel do mlýna ve Vicmanově a později do Borovice. Josef Skála zemřel 8. února 1823 ve věku 35 let. Vdova Františka se znovu provdala, a to za Floriána Bartla, který se na mlýn přistěhoval. Narodily se jim další 2 děti, syn Florián a Marie Františka. Florián Bartl mladší se v roce 1859 přiženil na mlýn v Dolní Bukovině. (MH)

Z mlýna se platilo dubské vrchnosti 50 zl. 45 kr. ročního nájmu, 2 zl. 20 kr. nájmu z pily, 4 zl. 40 kr. z jahelky, 4 zl. 40 kr. z olejny, 3 zl. 13 kr. z pronajatých pozemků.

V roce 1843 převzal mlýn v Podhoře syn Josefa Skály František. Za manželku si vzal dceru mlynáře Františka Šmída ze Žďárku čp. 26 Terezii. Měli dceru Annu a syna Antonína (narozen 1850). (MH)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Od 30. července 1876 vlastnil mlýn Antonín Skála (*9.1.1850) s manželkou Josefou rozenou Škodovu z Kobyl (oo 08 1875). Mlýn po nich převzal jich syn Adolf narozený v roce 1876. (MH)

Na mlýně hospodaří Adolf Skála (*08 1876). Na usedlosti provedl velké změny. V roce 1915 nahradil dvě vodní kola Francisovou turbínou s horizontální hřídelí a suchou savkou. Kolaudace proběhla 15. listopadu 1915. (MH)

Adolf Skála měl za manželku Annu Farskou s Chocnějovic. Měli dvě děti, dceru Jarmilu a syna Adolfa, který pokračoval v mlynářské tradici. Dcera Jarmila se provdala za posledního Zourovskému mlynáře Oskara Weisera. (MH)

Adolf Skála postavil v roce 1921 novou obytnou budovu před starým mlýnem, tím dal usedlosti dnešní podobu. Před novou budovou postavil na Mohelce zdýmací zařízené – stavidlový jez. (MH)

V letech 1928 - 30 se ve mlýně vyučil František Paclt (1907 - 1987) info Tomáš Klášterka (RŠ)

V roce 1930 byla majitelkou mlýna Anna Skálová. U mlýna byla elektrárna.

V roce 1934 převzal mlýn syn Adolf Skála mladší. Ženat byl s Barborou Valešovou. (MH)

1938 semleto 633 q pšenice, 1048 q žita, 120 q šrotu.

kapacita 11 q pšenice a 19 q žita/24 hod.

1946 Adolf Skála si u Továrny mlýnských strojů n.p. Pardubice (dříve Prokop) nechal vypracovat plán na stavbu nového mlýna na pravém břehu Mohelky na louzće u silnice. K realizaci již nedošlo.

 Rod Skálových vlastní budovu bývalého mlýna do dnešních dnů. Ze zařízení mlýna zůstala dodnes funkční Francisova turbína. Bývalé prostory mlýna jsou dnes využívány pro potřeby rodinné firmy Plastobal Skála s.r.o. vyrábějící plastové a fóliové obaly. (MH)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šelemberk
 • Kehler
 • Mitlehner
 • Skála

Historie mlýna také obsahuje:

zaš. 18. st. Kryštof Šelemberk

1738 - ? František Kehler

? - 1766 Václav Kehler

1766 - 1810 Josef Mitlehner

1810 - 1823 Josef Skála

1823 - 1843 Františka Skálová

1843 - 1876 František Skála

1876 - ? Antonín Skála

zač. 20. st. Adolf Skála

1930 - Anna Skálová

1934 Adolf Skála syn

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • Hlavičkový (firemní) papír
 • výuční list
dochován bez větších přestaveb
08 2014
  venkovský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • raná moderna do roku 1920
  • moderní 1920 – 1945
  • 1945 – současnost
  zděná
  jednopatrový

  Adolf Skála postavil v roce 1921 novou obytnou budovu před starým mlýnem, tím dal usedlosti dnešní podobu. Před novou budovou postavil na Mohelce zdýmací zařízené – stavidlový jez. (MH)


  Hlavní mlýnská budova 16,7 m dlouhá 11,9 široká, kamenná se 4 podlahami.
  1946 Adolf Skála si u Továrny mlýnských strojů n.p. Pardubice (dříve Prokop) nechal vypracovat plán na stavbu nového mlýna na pravém břehu Mohelky na louzće u silnice. K realizaci již nedošlo.
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • pavlač, balkón
  • okno
  • střešní nástavba
    Žádná položka není vyplněna
    1766: 2 složení
    Dle zápisu v mlynářském rejstříku z roku 1941 poháněla mlýn Francisova turbína s horizontální hřídelí o výkonu až 36 HP. Průměr oběžného kola měla 650 mm, hltnost 900 l za vteřinu, spád 3,2 m. Při užitečnému výkonu 75 % dávala výkon 29 HP. Náhradní zdroj pohonu neexistoval. Turbína poháněla také dynamo o výkonu asi 2 HP, které vyrábělo elektrickou energii pro vlastní hospodářství a k osvětlení 5 dalších okolních usedlostí.
    V čistírně byly prachový a hrudový hranolový vysévač 1650 x 700 mm, koukolník Maier 1000 x 400 mm, průchodová loupačka Hübner a Opitz s pláštěm 1200 x 800 mm (v roce 1946 nahrazená periodickou loupačkou Prokop Delta č. 2 2700 x 600 mm) a lapač prachu Certiklon. Pro mletí pšenice se používala čtyřválcová rýhovaná stolice Ganz 500 x 220 x 220 mm, kterou v roce 1946 zaměnili za novou čtyřválcovou rýhovanou stolici firmy Prokop Pardubice stejných rozměrů. Mletí žita zajišťovaly dvouválcová rýhovaná stolice Prokop 500 x 300 mm a dvouválcová rýhovaná stolice Kohout 650 x 300 mm, kterou v roce 1943 vyměnili za dvouválcovou stolici firmy Prokop Pardubice 700/300 mm. Jako další zařízení je uváděn hranolový třídící vysévač 1750 x 700 mm, odstředivý moučný vysévač 2000 x 700 mm, hranolový duetový vysévač 2400 x 800 mm. Pro čištění krupic a dunstů se používala dvojitá reforma Prokop 2 x 265 mm, pro míchání mouky ležatá míchačka Prokop s válcem 2000 mm na obsah 75 q. Pro šrotování obilí se používal šrotovník Universal Prokop se smirkovými kameny o průměru 400 mm. (MH)
    Zaniklý
    • pila
    • jahelka
    • olejna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    1766 jahelka a olejna
    1810 pila, jahelka a olejna
    1876 pouze pila se samostaným vodním kolem; olejna a jahelka již nefungovaly
    V roce 1930 byla u mlýna v provozu elektrárna
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • odtokový kanál
    • most, propustek
    Jez na Mohelce nad mlýnem má 3 okna 1,7 m široká a čtvrté okno 2,1 m. Vpouštěcí zařízení se skládalo ze stavidla závodního, širokého 2 m, od něhož pokračoval stejně široký náhon, a z jalového stavidla o šířce 1,5 m. Náhon procházel pod novou obytnou budovou a přiváděl vodu na Francisovu turbínu s horizontální hřídelí instalovanou u staré budovy mlýna. Od turbíny vedl odpad o šířce 2 m zpět do Mohelky. (MH)
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popis15.11.1915 kolaudována Francisova turbína s horizontální hřídelí a suchou savkou
    V roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, hltnost 1,2 m3/s, spád 3,2 m, výkon 36 HP, průměr oběžného kola 650 mm, hltnost 900 l/s (při 3/4 otevření lopatek), při účinnosti 75% výkon 29 HP
    Turbína zachována a stále funkční.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popis15.11.1915 kolaudována Francisova turbína s horizontální hřídelí a suchou savkou
    V roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, hltnost 1,2 m3/s, spád 3,2 m, výkon 36 HP, průměr oběžného kola 650 mm, hltnost 900 l/s (při 3/4 otevření lopatek), při účinnosti 75% výkon 29 HP
    Turbína zachována a stále funkční.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popispřed 1915: 2 kola (pro mlýn a pro pilu)
    Typdynamo
    StavNezjištěn
    Popisdynamo o výkonu 2 HP pro výrobu elektrické energie mlýna a 5 dalších usedlostí
    Typdynamo
    StavNezjištěn
    Popisdynamo o výkonu 2 HP pro výrobu elektrické energie mlýna a 5 dalších usedlostí
    Historické technologické prvky
    AutorInternet
    NázevPodhora (Kobyly)
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Podhora_%28Kobyly%29
    Datum citace internetového zdroje22.8.2014
    AutorInternet
    NázevPodhora (Kobyly)
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Podhora_%28Kobyly%29
    Datum citace internetového zdroje22.8.2014
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Další upřesněníJičín, str. 39
    AutorInternet
    NázevJiří Skála - PLASTOBAL, detail firmy
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.abc.cz/firma/24560-jiri-skala-plastobal/
    Datum citace internetového zdroje22.8.2014
    AutorZdeněk Jodas
    NázevVodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky
    Rok vydání2015
    Místo vydáníLiberec
    Další upřesněnístr. 85-87
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Ostatní

    Vytvořeno

    22.8.2014 21:04 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 19.12.2017 19:16
    doxa (Jan Škoda) 16.4.2024 11:24
    cestovatelka 8.12.2016 10:53