Mlýn z Heimbugenu nemůže v létě unést slaměný klobouk a
v zimě kožešinovou čepici.
(německé přísloví)

mlýn Jeklík

mlýn Jeklík
153
Pivovarská
Blatná
388 01
Strakonice
Blatná
49° 25' 18.0'', 13° 53' 7.5''
Mlýniště bez mlýna
Chátrající mlýn na kraji Blatné. Mlýnice má propadlou střechu. V obytné části možná někdo bydlí.
Mlýn opuštěn po roce 1945 po odchodu majitelů do pohraničí, 1949 mlýnice vyhořela a již neobnovena.
2022 zbořen (RŠ)
Lomnice
nepřístupný

Obecná historie:

První písemná zmínka o mlýnu je z roku 1603. V roce 1627 koupil mlýn Jak. Suchomel. Mlýn měl 1 složení a 2 stoupy a stál 415 kop. míš. V roce 1686 ošacován a přejímá jej jako pustotinu za 240 kop míš. Jan Bastl. V roce 1716 - 18 zakládá mlynářský cech v Blatné mimo další i Jiří Bastl z mlýna Jeklík. Mlynář bastl byl dokonce zvolen za cechmistra. V roce 1915 i 1930 vlastnil mlýn Václav Antony. 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1481 mlynář Jan Jeklík věnoval blatenskému kostelu zvon zvaný Jeklík  o průměru 95 cm a váze 5 q

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

-1598 Václav Jeklík

1598-1603 Martin Jeklík

1603 mlýn koupil Jiří Kabourek zvaný Široký za 500 kop

1617 Ludmila Jeklíková

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1627 koupil Jakub Suchomel za 415 kop míšeňských, mlýn měl 2 složení a 2 stoupy

1630-1635 uváděn jako pustý

1635 prodán za 215 kop Janu Černému

od roku 1635 se zde vystřídalo 26 mlynářů

1686 jako pustotinu koupil za 240 kop mlynář Jan Bastl

1716 mlynář Jiří Bastl, zvolen cechmistrem mlynářským v Blatné

1785-1792 Jakub Pelikán s manželkou Marií

1796 Jan Sochovský s manž. Alžbětou roz. Koubkovou

1798 po jeho smrti se vdova Alžběta znovu provdala za Matěje Křivánka (doložen zde do roku 1806)

Jan Sochovský ml. s manž. Rozálií roz. Fialovou, dcerou učitele

1834 Václav Hulík

1838 Karel Suchomel z mlýna v Lapači

1846 Jan Vurm s manž. Annou, dcera Jana Čapourka, mistra mlynářského z Hostomic

 

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1851-1860 František Junger, syn mlynáře z Oseka na Březnicku

1861-1867 Jan Bursík, syn rukavičkáře z Dobříše s Annou roz. Kohoutovou, dcerou polesného z Dobříše

leden 1865 mlýn koupil Václav Antony, krupař z Blatné čp. 17, 245 a 169, syn Josefa Antonyho, mlynáře na Čermáku v Buzicích. Manželka Josefa, dcera Franka Blažka, měšťana z Radomyšle.

1890 dcera Marie se provdala za Františka Scheinherra, mlynáře z Pustého mlýna u Blatné

1891 zemřel Václav Antony, vdova pronajala mlýn Františku Heringovi, synu mlynáře z Hubenova, 1896 přešel na Dolejší mlýn u Lapače

1896 mlýn převzal Václav Antony ml.

červenec 1897 se oženil s Annou, dcerou Antonína Tuháčka, rolníka z Uzeniček

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1921 sčítání lidu: syn Antonín vedl pilu, mladší syn Josef byl dílovedoucím ve mlýně

od 1922 neustálé spory Josefem Koblihem z Podškolského mlýna, že se zde používá turbína o nepovoleném výkonu 15 HP a že nadržuje vodu nad normu, což v Podškolském mlýně způsobuje zpětný tok a znemožňuje mletí. Několikrát se sešla komise a byla pokládána znamení. (podrobnosti viz J. Pixová)

1925 Václav Antony zvolen předsedou hospodářského spolku blatenského okresu

1926 jmenován členem okresní komise pro semílání žita

1927 za stranu lidovou zvolen do obecního zastupitelstva v Blatné

1931 členem městské rady

1933 ho okresní úřad jemnoval vrchním rozsudím smírčího soudu pro město Blatná

1928 syn Václav Antony vysvěcen na kněze

1931 Václav Antony st. se vzdal živnostenského oprávnění, živnost převzal syn Josef Antony, oženil se s Marií Hřebejkovou z Radobytců

 

1945 mlynář Josef Antony si zabral mlýn po Němcích v Semošicích u Horšovského Týna, bratr Antonín mlýn u sv. Anny v Horšovském Týně

mlýn Jeklík opuštěn

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1949 na pile vypukl požár, vyhořela i mlýnice

mlýn již neopravován

1963 v provozu ještě pila, vyrábějí se zde buňky pro dělníky v lomech, u  mlýna postavena dřevěná ubytovna pro brigádníky

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Antony
 • Jeklík
 • Kabourek
 • Suchomel
 • Černý
 • Bastl
 • Pelikán
 • Sochovský
 • Křivánek
 • Hulík
 • Vurm
 • Junger
 • Bursík
 • Hering
 • Široký

Historie mlýna také obsahuje:

-1598 Václav Jeklík

1598-1603 Martin Jeklík

1603- Jiří Kabourek zvaný Široký

1617 Ludmila Jeklíková

1627- Jakub Suchomel

1635- Jan Černý

od roku 1635 se zde vystřídalo 26 mlynářů

1686- Jan Bastl

1716 Jiří Bastl

1785-1792 Jakub Pelikán

1796 Jan Sochovský

1798-1806 Matěj Křivánek

1806- Jan Sochovský ml.

1834 Václav Hulík

1838 Karel Suchomel

1846 Jan Vurm

1851-1860 František Junger

1861-1867 Jan Bursík

1865-1891 Václav Antony

1891-1896 Josefa Antonyová (vdova)

1891-1896  František Hering (nájemce)

1896-1931 Václav Antony ml.

1931-1945 Josef Antony (RR)


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  08 2022
   městský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    listopad 1920 zkolaudována nově postavená stodola
    • zdobený zděný štít
    • kamenické prvky barokní a mladší
    • dveře
    • okno
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • schodiště
    • vyskladňovací otvor
    • klenba
    • dveře
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    V roce 1915 byla ve mlýně dvě česká složení a pila
    najednou se mohlo spustit jen jedno složení
    1931:
    1 jednopárová válcová stolice
    1 dvoupárová válcová stolice
    loupačka
    český kámen
    reforma
    Zaniklý
    • pila
    • výroba elektrické energie
    • pohon zemědělských strojů
    květen 1920 žádost o povolení stavby parní pily
    1931:
    dynamo na osvětlení mlýna a pily
    řezačka
    mlátička
    2 pásové pily
    1 polenová cirkulárka
    šindelka
    • náhon
    • odtokový kanál
    • lednice
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Popisčerven 1915 podána žádost o povolení instalace Francisovy turbíny s vertikální hřídelí, která by nahradila dosavadní 2 Girardovy turbíny a poháněla převodem transmisemi mlýn, pilu a dynamo.
    Plánované parametry: hltnost 700 l/s, spád 1,76 m, výkon 12,8 HP. Sl. Marie Šeborová z Podškolského mlýna podává námitku, že plánovaný průtok je příliš vysoký a že má být zachována dosavadní kvóta.
    říjen 1916 vydáno povolení
    březen 1922 turbína kolaudována
    V roce 1930 měl mlýn Francisovu turbínu o hltnosti 420 l/s na spádu 1,5 m, o výkonu 6,3 HP.
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Popisčerven 1915 podána žádost o povolení instalace Francisovy turbíny s vertikální hřídelí, která by nahradila dosavadní 2 Girardovy turbíny a poháněla převodem transmisemi mlýn, pilu a dynamo.
    Plánované parametry: hltnost 700 l/s, spád 1,76 m, výkon 12,8 HP. Sl. Marie Šeborová z Podškolského mlýna podává námitku, že plánovaný průtok je příliš vysoký a že má být zachována dosavadní kvóta.
    říjen 1916 vydáno povolení
    březen 1922 turbína kolaudována
    V roce 1930 měl mlýn Francisovu turbínu o hltnosti 420 l/s na spádu 1,5 m, o výkonu 6,3 HP.
    Typturbína Girardova
    StavZaniklý
    Popispřed 1915: 2 Girardovy turbíny, již značně opotřebované
    Typparní stroj, lokomobila
    StavZaniklý
    Popisvýkon 11,5 HP, topilo se pilinami
    Typparní stroj, lokomobila
    StavZaniklý
    Popisvýkon 11,5 HP, topilo se pilinami
    Typdynamo
    StavZaniklý
    Popis1931 dynamo na osvětlení mlýna a pily
    Historické technologické prvky
    AutorSiblík Josef
    NázevBlatensko a Březnicko
    Rok vydání1915
    Místo vydáníBlatná
    Další upřesněnís. 209 - 211, 216
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorSiblík Josef
    NázevBlatensko a Březnicko
    Rok vydání1915
    Místo vydáníBlatná
    Další upřesněnís. 209 - 211, 216
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 7, sešit 11
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJaroslava Pixová
    NázevMlýny na Závišínském potoce s jeho přítoky a v Blatné
    Rok vydání2020
    Místo vydáníPutim
    Další upřesněnís. 251-261

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Ostatní

    Vytvořeno

    21.9.2014 17:50 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Radomír Roup 9.6.2018 12:46
    doxa (Jan Škoda) 4.10.2020 00:18