Osel nosí do mlýna zrno a dostává bodláčí.
(německé přísloví)

Horní mlýn; Kunstmühle

Horní mlýn; Kunstmühle
5
Jívka
542 34
Trutnov
Jívka
50° 32' 13.7'', 16° 5' 54.8''
Mlýniště bez mlýna
Z Horního mlýna, Kunstmühle v Jívce se dochovaly pouze rozvaliny a starý mostek při lesní silnici do Radvanic kousek za Jívkou
Při lesní silnici kousek za Jívkou
Jívka
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Osídlení Jívky se datuje již do 13. století, kdy rod Třmene rozšiřoval své državy.

 

První písemná zmínka o obci je v zemských deskách z r.1542,  v r. 1607 pak " Jívka s krčmou, rybníkem, též vsí, mlejnem a pilou pod tím rybníkem". Mlýnem se zde rozumí pravděpodobně mlýn č.p.1 v Jívce, zvaný Munkamühle.

Od r. 1625 patřila Jívka až do roku 1848 pod stárkovské panství.

V Tereziánském katastru jsou již v Jívce uvedeni 2 mlynáři. První mlynář má mlýn o jednom kole na nestálé vodě, zakoupený od vrchnosti / jde asi o č.p. 1, dolní mlýn/. Druhý mlynář si svůj mlýn postavil rovněž na nestálé vodě-jde o mlýn horní, č.p. 5. 

Podle záznamů v matrice oddaných farnosti Horní Vernéřovice-Jívka, se  dne 2.11.1785 Dominik Heisler, vdovec Jívka č.p.5, žení s Barborou, dcerou zemř. Štěpána Schreibera z Bystrého č.p.73. Další zápis říká, že 14. listopadu 1792 uzavřel sňatek Ignác Seidl s Josefou Hofmanovou a svědkem jim byl Ignaz Pfeifer, mlynář v Jívce č.p. 5, starý 48 let / narozený tedy asi v r. 1744/. Dne 6.prosince 1827 se žení Ignaz, syn Valentina Pfeifera, mlynáře v Jívce č.p.5, s Veronikou, dcerou po Jiřím Krausovi z Vápenky.   Z toho vyplývá, že v r. 1792 byl mlynářem v Jívce č.p.5 Ignaz Pfeifer, v r. 1827 byl tamtéž mlynářem jeho syn Valentin Pfeifer.

Sommerova vlastivědná příručka z r. 1836 uvádí v Jívce také 2 mlýny a 2 rybníky na potoce Jívka. Jeden mlýn nazývají Munkův, druhý Sturmův.

1840 Václav Stirand

 

V r. 1853 mlýn vlastnil Franz Eschner. Jeho jméno je uváděno společně s majitelem bělidla v Jívce č.p.1 Franzem Pfeiferem ve sporu proti Vernéřovické báňské společnosti, která výše nad oběma mlýny znečišťovala vodu potoka Jívka nejdříve činností dolu na měď / tzv. Kuprovka/, a později i činností huti na zpracování mědi. Spor se dostal r.1858 až k c.k. místodržitelství v Praze. Ke stížnostem se připojily také obec Jívka, České Vernéřovice, Stárkov, Bystré, Horní a Velký Dřevíč  a stárkovská vrchnost. Úředním ohledáním ze dne 3.listopadu 1859 se ukázalo, že stížnost je oprávněná a úřady proto nařídily báňské společnosti vybudovat čistící stanici. Bylo konstatováno, že oba mlynáři a jejich předkové využívali "odedávna" vody jíveckého potoka k pohonu svých mlýnů a platí vrchnosti řádně své daně.   

Podle stabilního katastru / 1826-1860/ vlastnili mlýn č.p. 1 František a Františka Pfeiferovi, mlýn č.p. 5 pak mlynář Franz Eschner. Oba mlýny byly na svrchní vodu se dvěma složeními a zaměstnány tam byly 2 osoby.

K roku 1853 se ještě uvádí pila u č.p.5.  

Před koncem 19. století podle Broumovské vlastivědy bylo v Jívce jedno bělidlo firmy Hofmann, jeden umělecký mlýn / č.p.5-Kunstmühle/ a jeden mlýn klasický / č.p.1 Munkamühle/. 

Adresář z roku 1907 v Jívce uvádí v č.p.5 Antona Wünsche,

 

1930 tkalcovna bratři Pfeiferové

adresář z r. 1934 pak mechanickou tkalcovnu Adalbert Witwer Jívka č.p. 5.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Pfeifer
 • Eschner
 • Stirand
 • Wünsch
 • Sturm
 • Heisler

Historie mlýna také obsahuje:

1785 Dominik Heisler,

1840 Václav Stirand

1907  Antonín Wünsch

1930 bratři Pfeiferové

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • tkalcovna
      • rybník
      • most, propustek
      1930 tkalcovna
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Popis1930 (tkalcovna): hltnost 0,2 m3/s, spád 2,8 m, výkon 5,6 HP
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Popis1930 (tkalcovna): hltnost 0,2 m3/s, spád 2,8 m, výkon 5,6 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorRaab, Arnold
      NázevOber Wernersdorf, Unter Wernersdorf,Bischofstein, Dreiborn,...
      Rok vydání1993
      Místo vydáníForchheim
      Další upřesněníkniha, deutsch
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje19.5.2016
      AutorRaab, Arnold
      NázevOber Wernersdorf, Unter Wernersdorf,Bischofstein, Dreiborn,...
      Rok vydání1993
      Místo vydáníForchheim
      Další upřesněníkniha, deutsch
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje19.5.2016
      AutorHorák, Václav; Reil, Roman;Zahradník,Pavel
      NázevJívka: Obrázky z dějin obce u pramene Metuje
      Rok vydání2013
      Místo vydáníObec Jívka
      Další upřesněníkniha
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje27.5.2016
      AutorEva Koudelková - Aleš Fetters
      NázevMetuje známá i neznámá
      Rok vydání2020
      Místo vydáníLiberec
      Další upřesněnís. 125
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání2013
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 08 (Jičín), s. 33

      Místo uloženíSOA Zámrsk
      Název fonduFarnost Horní Verneřovice
      Název archiválieMatrika NOZ Jívka 1785-1836
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura
      Místo uloženíSOA Zámrsk
      Název fonduFarnost Horní Verneřovice
      Název archiválieMatrika NOZ Jívka 1785-1836
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      30.9.2014 01:00 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 24.5.2016 20:44
      doxa (Jan Škoda) 13.4.2024 21:40