Je to mlýn na slova.
(francouzské rčení)

Panský mlýn

Panský mlýn
74
83
Hlinné
518 01
Rychnov nad Kněžnou
Hlinné u Dobrého
50° 15' 26.8'', 16° 15' 6.1''
Mlýniště bez mlýna
Historie sahá až do středověku. Pův. zde byl hamr a želez. hutě. Z mlýna pocházel mlynář Jíra Dlouhý (Langr, Tonk), který za velkého selského povstání 1628 rozvážel povstalecké listy do okolních měst, za což byl vězněn v Praze ve věži Daliborce. Do r. 1742 patřil mlýn o 1 kole k Černíkovickému panství, od r. 1742 byl soukromý (Riedlovi, pak Pohlovi). Ve 30. letech 20. stol. vlastnil mlýn o dvojím složení Josef Pohl, mlelo se až do r. 1945. Budova patřila k nejzajímavějším a nejcennějším památkám Doberska - patrová roubená na kamenné podezdívce. Vzala za své při povodni 1998.
Západně od Hlinného v zákrutu Zlatého potoka
Dědina
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mezi Osečnicí a Dobrým směrem po toku Zlatého potoka se za "Krupárnou" přicházelo ke starému mlýnu a k pile. Říkalo se tu V Panském mlýně. Panský mlýn patřil do obce Hlinného a měl číslo popisné 74. V Hlinném na Hlineckém potoce, který ústí do Zlatého potoka, byly ještě další dva mlýny: mlýn dřevěný čp. 31 a mlýn čp. 38.

Z mlýna pocházel mlynář Jiří Dlouhý (Langr), zvaný Tonk, který za velkého selského povstání 1628 dělal vzbouřencům jízdní spojku, rozvážel do okolních měst opovědní cedule, byl dopaden a třičtvrtě roku vězněn v Praze v Daliborce.

Historie Panského mlýna sahá až do středověku. Kdy mlýn vznikl, není známo, každopádně ještě roku 1742 patřil k černíkovickému panství. U mlýna bývaly v minulosti železné hutě, mlýnská budova prý stávala přímo v jejich areálu. Šlo o patrovou roubenou stavbu na kamenné podezdívce. Uvnitř mlýnského stavení, ve světnici nade dveřmi, býval výklenek zbylý po zazděných dveřích, kudy se chodilo k pecím. Ruda se sem dovážela z Dobrého, z Hluků, ze Svinného a z Rozkoše. Jednalo se o nejzachovalejší a nejcennější mlýnskou stavbu na Dobersku.

Prvním známým mlynářem i majitelem Panského mlýna byl Jakub Rýdl /Riedel/, i když je možno předpokládat, že nebyl prvním, komu vrchnost mlýn přenechala. Rod Rýdlů zde byl od 2. poloviny 18. století skoro sto let. V r. 1787 byl majitelem Ignác Riedel.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Po Rýdlovi tu hospodařila od r. 1877 rodina Pohlů.  Nejprve od 1877 do 1884 František Pohl a Marie, od 1884 Josef Pohl /nar. 1861/ a Kristina,  od r. 1929 Josef Pohl syn, jenž pak přenechal mlýn mlynáři Janu Novotnému - v r. 1938 je majitelkou Kristýna Novotná. Pohl se prý podepisoval podle českého pravopisu - "Pól". 

 

1930 Josef Pohl (též Pola, *1861), kromě mlynářství se živil zemědělstvím a při mlýně vypomáhal jeho syn Josef (*1886)

Podle vyprávění Josefa Pohla sem jezdili mleči z celého okolí /z Hlinného, Dobrého, Živiny, Škutiny atd./ a často tu čekali na semletí i několik dní. Mlýn v té době měl dvě mlecí zařízení, tzv. složení, válcovou stolici, krupník a špičák. Josef Pohl pamatoval prý ještě dobu, kdy se po Zlatém potoce plavilo dřevo z Orlických hor. 

1937 již mlel jen prom vlastní potřebu

Mlýnu v Hlinném se říkalo Panský i v době, kdy byl v soukromých rukou, a toto jméno se udrželo až do dnešní doby. Mlýn měl dvě složení a mlelo se v něm ještě za okupace v letech 1939-45. Josef Pohl byl zdejším posledním mlynářem; zemřel 30. července 1945.

V mlýně se údajně jako nemanželská dcera zdejší služebné narodila manželka budoucího prezidenta Antonína Zápotoclého.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

Mlýn byl zcela zničen při velké povodni v červenci 1998.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Rýdl
 • Pohl
 • Novotný
 • Langr
 • Dlouhý

Historie mlýna také obsahuje:

1628 Jíra Langr-Dlouhý zv. Tonk

kol. 1750 Jakub Rýdl (Riedel)

1787 Ignác Riedel

1877-1884 František Pohl

1884-1929 Josef Pohl

1929 - 1938 Josef Pohl (Pól) ml. 

1938 Jan Novotný

1939 - Josef Pohl (RR)

Vypravuje se historka, kterak do mlýna přišel lakomý mleč, že si svoje obilí semele sám. Mlynář souhlasil a pod jakousi záminkou jej odeslal na chvíli pryč, načež naplnil koše. Když se vrátil, vysvětlil mu, že je nasypáno v obou složeních a  které se má hlídat, a odešel. Mlýnská chasa pak dírou ve stěne do mlýnice sledovala, co se bude dít. Ten mleč se každou chvíli rozhlédl, zda je vzduch čiistý, a přehodil hrst obilí z vedlejšího složení do "svého". Všichni se přitom váleli smíchy, neboť věděli, že pan otec mu označil složení obráceně. Když se  onen lakomec dozvěděl, že ve skutečnosti přihazoval ze svého do cizího,  vyletěl z mlýnice jako čert a víckrát si už hlídat obilí nepřišel.

(doplnil jšk)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
  • dochovány hospodářské části
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   Na místě původního mlýna stojí novostavba ve stylu poněkud evokujícím někdejší roubenou architekturu. Z původní stavby zachována stodola a chlévy.
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     původně 1 české složení
     1930: 2 složení, válcová stolice, krupník a špičák
     Zaniklý
     • pila
     • krupník
     1930 mlýn a pila
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,102 m3/s, spád 3,45 m, výkon 3,05 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,102 m3/s, spád 3,45 m, výkon 3,05 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v dřevěné skříni
      AutorHofman Michal
      NázevPříspěvek k poznání řemesel v obci Hlinné
      Rok vydání2008
      Místo vydání
      Další upřesnění
      OdkazOrlické hory a Podorlicko 15/2008
      Datum citace internetového zdroje
      AutorHofman Michal
      NázevPříspěvek k poznání řemesel v obci Hlinné
      Rok vydání2008
      Místo vydání
      Další upřesnění
      OdkazOrlické hory a Podorlicko 15/2008
      Datum citace internetového zdroje
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách VI
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha str. 186
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje15.6.2016
      AutorJaromír Maisner
      NázevStaré mlýny v Orlických horách
      Rok vydání1960
      Místo vydáníKounov
      Další upřesněnís. 98 - 101
      Odkazuloženo v SOkA Rychnov nad Kněžnou
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Hejzlar
      NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku II.
      Rok vydání1962
      Místo vydáníKounov
      Další upřesněnís. 45 - 50
      Odkazuloženo v SOkA Rychnov nad Kněžnou
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 04. (Hradec Králové), s. 10
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMichal Hofman
      NázevDějiny Hlinného - Období I. republiky
      Rok vydání2020
      Místo vydáníHlinné
      Další upřesněnís. 43-45
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Do r.1874 patřil k obci Dobré pod č.p.83,poté zařazen dokatastru Hlinné jako č.p.74

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      6.10.2014 02:32 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 24.2.2018 18:42
      Radomír Roup (Radomír Roup) 10.6.2018 14:49
      doxa (Jan Škoda) 31.3.2024 00:55