Z mlynářského desatera
3. Pomni, abys měřičné dal a melné zapravil.
4. Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně.

Vernerův, Raichlův mlýn

Vernerův, Raichlův mlýn
83
Dobré
517 93
Rychnov nad Kněžnou
Dobré
50° 16' 18.6'', 16° 16' 17.2''
Prameny doložené mlýniště
R.1718 vybudoval Pavel Verner na Doberských Dolech směrem ke Kamenici mlýn, kdysi č.83. Po 3 generacích Vernerů vlastnil mlýn mlynář Pašta, posledním majitelem byl Raichl. R. 1895 vyhořel a nebyl obnoven. Dnes po něm zbyl jen náznak náhonu.
Mlýn vyobrazen na II. voj. map. nelze jej blíže lokalizovat. (RŠ)
Na Doberských Dolech směrem ke Kamenici
Kamenický potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Na Doberských Dolech směrem ke Kamenici vybudoval mlynář Pavel Verner roku 1718 mlýn. Stál na malém potůčku /Kamenický potok/, pramenícím na Dlouhých lukách. Mlynář Verner hospodařil původně na jiném mlýně -  na mlýně zvaném také Poláčkův nebo Langrův podle pozdějších majitelů - v Dobrém čp. 86.

Josef Klempera o tom ve své knize Vodní mlýny v Čechách díl VI na str. 184 píše: " Roku 1716 jednou v noci přepadlo mlýn čp.86 sedm banditů, všechny svázali, "kyjemi je tloukli, chtějíce na mlynářových peníze. Jeden ze svázaných byl při tom postřelen 17 broky a mlynářka následkem toho zemřela." Tehdejší vrchnost nechala prý lupiče pronásledovat, u Chrudimi je dopadla a za trest je nechala lámat kolem. Po těchto událostech Pavel Verner nechtěl dál na mlýně zůstat a prodal jej. Obec Dobré mu nabídla pozemek, aby si mohl postavit nový dům. Mlynář si tedy postavil menší mlýn č.83, jenž později vyhořel." 

Po třech generacích Vernerů vlastnil mlýn mlynář Pašta.

Posledním majitelem byl Raichl.

V roce 1895 mlýn vyhořel a nebyl již obnoven.

Dnes po mlýnu zůstal jen částečně znatelný náhon a pomístní názvy "Nademlejnem" a "Podemlejnem".

Michal Hofman ve své práci Místní a pomístní názvy Dobrého a přilehlého okolí píše: " Mlýn stával na Doberských Dolech pod strání směrem ke Kamenici na Kamenickém potoku. Byl vybudován z obyčejné chalupy roku 1718 nákladem Pavla Vernera, mlynáře doberského. Posledním majitelem byl Reichl / psán i Rajchl/, za něhož mlýn vyhořel a nebyl více obnoven. S tímto mlýnem souvisí i pomístní jméno Nade mlýnem, Nademlejnem...nazývá se jím nejen silnice ke Kamenici od poslední doberské chalupy čp.75 až nahoru na kopec, nýbrž i všechna pole ležící blízko pod i nad silnicí. Louce zabíhající k lávce lidé i po spoustě let říkají Podemlejnem. Náhon na tento mlýn vedl za čp. 73, 74, 76, 77 a 83 a jeho stopy jsou dodnes zřetelné."

Na stabilním katastru není mlýn zobrazen. Podle čp.83 - dnes stavebního pozemku č.83 - by se mohlo jednat o místo v zákrutu potoka, kde je dnes chalupa č.p.69 / na hlavním obrázku/ a chalupa vedle ní /viz hlavní obrázek/. To jsou však jen domněnky, místo se nedá přesně určit.    

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Verner
 • Pašta
 • Raichl

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMach Jiří
      NázevMlýny na Dobersku
      Rok vydání1965
      Místo vydání
      Další upřesněníDoberská ročenka 1995
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMach Jiří
      NázevMlýny na Dobersku
      Rok vydání1965
      Místo vydání
      Další upřesněníDoberská ročenka 1995
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách VI
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha str. 184
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje18.6.2016
      AutorHofman, Michal
      NázevMístní a pomístní názvy Dobrého a přilehlého okolí
      Rok vydání0
      Místo vydáníOrlické muzeum
      Další upřesnění
      Odkazwww.moh.cz/pdf/ohp/574.pdf
      Datum citace internetového zdroje18.6.2016
      AutorJosef Hejzlar
      NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku1961
      Rok vydání1961
      Místo vydáníNedvězí
      Další upřesněnís. 27
      Odkazuloženo v SOkA Rychnov n/K
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJaromír Maisner
      NázevStaré mlýny v Orlických horách
      Rok vydání1960
      Místo vydáníKounov
      Další upřesněnís. 90
      Odkazuloženo v SOkA Rychnov n/K
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Vytvořeno

      9.10.2014 00:47 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 24.2.2018 18:54
      doxa (Jan Škoda) 2.11.2016 13:49