Na pohon mlýna je třeba hodně vzdechů.
(německé přísloví)

mlýn Semín

mlýn Semín
33
Semín
535 01
Pardubice
Semín
50° 3' 4.3'', 15° 31' 4.4''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn leží pod hrází rybníka Velká jalůvka uprostřed obce Semín. Mlýn prochází počáteční fází stavební obnovy, plně obnoveno bylo z prostředků Evropské unie vodní dílo, osazena turbína a mlýn vyrábí elektrickou energii. Nepřístupný.
Pod hrází rybníka Velká Jalůvka.
Opatovický kanál
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Panský semínský mlýn byl zbudován na Opatovickém kanále krátce po dokončení tohoto vodního díla v roce 1521. (RR)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Původně byl dřevěný, v 50. letech 16. století však vyhořel. V roce 1558 byl vystavěn znovu a téhož roku 1558 byl pronajat mlynáři Lexovi za 52 kop míšeňských grošů.
U mlýna stávala pila i hamr. Zajímavou praktikou dřívějších dob bylo, že majitel panství nasadil do všech mlýnů na svém území prasata na výkrm. Prasata se krmila převážně moučným prachem z podlahy a půdy mlýnice. (RR)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Soupis mlýnů z roku 1704 uvádí dvě [vodní] kola mlýnská, jednu jahelku a jedno kolo se stoupou. (RUr)

Roku 1773 byl semínský mlýn se čtyřmi složeními pronajat mlynáři Čermákovi za 4.500 zlatých a každý rok ještě 61 zlatý a čtvrt krejcaru úroku k tomu. (RR)

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1883 - majitel J. Rejholec (RR)

Na počátku 20. století prodává jeho majitel František Korec mlýn se všemi pozemky za 92.000 zlatých c.k. dvornímu velkostatku v Kladrubech, který provedl v roce 1903 celkovou rekonstrukci. (RR)

Nedlouho po vzniku Československa, v dubnu 1919, vzniká v Přelouči mlýnské družstvo s názvem "Rolnický družstevní mlýn" za účelem pronájmu semínského mlýna. Prvním předsedou se stal František Kučera, rolník ze Sopřeče. Později byli do družstva přijati také semínští rolníci, pánové Mazal a Zeman.

V roce 1922 provedlo družstvo další modernizaci mlýna. Namontována byla nová turbína od firmy Josef Porket, strojírny Růženina Huť ze Skuhrova nad Bělou.

Jednalo se o Francisovu turbínu číslo 1, průměr 85 cm, spád vodního toku je 3,88 metru, průtok 2,2 krychlových metrů za vteřinu. Užitečný výkon turbíny byl 0,78 HP a výkon 88,7 HP. (RR)

1930 Rolnické družstvo

Zmodernizovaný mlýn sloužil nepřetržitě, s určitými částečnými úpravami, až do roku 1964. Toho roku bylo v semínském mlýně ukončeno mletí obilí. Objekt byl Státním plemenářským ústavem v Kladrubech nad Labem využíván jako výrobna šrotu a sklad. V 70. letech minulého století mlynářská činnost definitivně ustala. (RR)

Zdroj: http://www.seminuprelouce.cz

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Čermák
 • Korec
 • Rejholec

Historie mlýna také obsahuje:

1883 - J. Rejholec (RR)

1930 Rolnické družstvo

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • secesní
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     fungující vodní elektrárna (80 MWh/rok)
     • náhon
     • odtokový kanál
     • turbínová kašna
     • most, propustek
     • turbínový domek
     Opatovický kanál
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 2,2 m3/s, spád 3,88 m, výkon 88,7 HP
     Technické parametry: instalovaný výkon 30 kWh, datum spuštění 2014, spád 3,6 m, hltnost turbíny 1,2 m3
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 2,2 m3/s, spád 3,88 m, výkon 88,7 HP
     Technické parametry: instalovaný výkon 30 kWh, datum spuštění 2014, spád 3,6 m, hltnost turbíny 1,2 m3
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Popis1839: 3 kola
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.seminuprelouce.cz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.seminuprelouce.cz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 07 (Chrudim), s. 22

     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduNová manipulace
     Název archiválieSoupis mlýnů v Čechách z roku 1704
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura3923
     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduNová manipulace
     Název archiválieSoupis mlýnů v Čechách z roku 1704
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura3923

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     15.10.2014 16:23 uživatelem wWoll (Jiří Chmelenský)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 22.8.2017 16:21
     Radim Urbánek 23.4.2016 23:31
     Radomír Roup (Radomír Roup) 4.6.2018 12:05
     doxa (Jan Škoda) 4.3.2024 23:51