Svatý Petr nikdy nechtěl otevřít ráj krejčím ani mlynářům.
(francouzské přísloví)

Kolínův, mlýn Veselka

Kolínův, mlýn Veselka
1
Jedovary - Veselka
374 01
České Budějovice
Jedovary
48° 52' 28.1'', 14° 35' 1.9''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn na říčce Stropnici mezi osadami Veselka a Jedovary. Nyní je v mlýně MVE - turbína je v provozu opět od r. 2006.
pod Veselkou těsně za křižovatkou na Jedovary
Stropnice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je připomínán již 1483.
Dříve tudy vedla tzv. Vitorazská stezka, v blízkosti stával zájezdní hostinec (Jan Jiráček, Doudlebsko a Novohradsko, Jindřichův Hradec 2014, s. 71)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Za Kryštofa Kořenského z Terešova (nechal postavit tvrz v Ostrol. Újezdě) to byl mlýn Václavovský (dle kupní smlouvy z r. 1570).

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1676 patřil veselský mlýn Kořenským z Terešova.
1692 kupuje mlýn za 83 tisíc zlatých Město České Budějovice.
1753 mlýn i s pilou pronajat za 115 zlatých činže.
1785 majitelem mlýna Vojtěch Bican
1828
mlýn na Veselce vlastní Jakob Bican
/vše přiedit. PK via http://www.tsviny.cz/historie-obce-veselka/d-4378/p1=52/

1853 ulit zvon s reliéfem sv. Petra a Pavla zvonařstvím Perner České Budějovice, umístěný ve zvonici na obytném stavení mlýna na Veselce (na zvonu vročení 1852).

sčítání lidu 1900
Veselka č.p. 1 - majitel bytu Stanislav Sosnovec (*11. 10. 1874, Líchov - Sedlčany), mlynářský mistr, polní hospodářství, od 1898
+ manželka Barbora Sosnovcová (*1874), syn František (*1900), dcera Antonie (*1898)
+ tchán Josef Vaněk - tchyně Marie Vaňková, švagrová host Josefa Vaňková 
koní 1, hovězího dobytka 8, prasat 2, slepic 25, husy 2, kachny 4
(https://digi.ceskearchivy.cz/638332/2 a.n.)

Mlýn zdědil po své tetě Eman Trča, se svou ženou Terezií byli jeho majiteli v letech 1899-1925.
1909 postavil Trča na mlýně vodní turbínu.
/vše přiedit. PK via http://www.tsviny.cz/historie-obce-veselka/d-4378/p1=52/

Chytilův adresář 1915 - mlynář Emanuel Trča

1923 postaven most přes řeku Stropnici k Jedovarům.
Od roku 1925 do 1. června 1932 vlastní mlýn Josef a Marie Kolínovi, zřizují moderní válcovou stolici a elektrické osvětlení.

Stav 1930
Veselka čp. 1, Kolín Josef, mlýn, 1 turbina Francis, průtok 0,349 m3/s, spád náhonu 3m, výkon 10,4 HP (turbína pravděpodobně od fy. J. C. Bernard, Karlín, plánky na přestavbu z vodních kol na turbínu jsou od fy. Martinek & Calábek, Přerov, stavbu prováděla fy. Fr. Halama z Č. Budějovic - info via HK)

Od 1. června 1932 vlastnili mlýn Ondřej a Marie Šimerovi, osazují novou čtyřválcovou stolici.
1938 prodal Šimera mlýn za 240 tisíc korun mlynáři Steinocherovi, který měl v nájmu mlýn U Kozáků poblíž Velešína.

/doplněno PK /http://www.tsviny.cz/historie-obce-veselka/d-4378/p1=52/ /

1939 - Jaroslav Steinocher (edit PK via RR)

1940 přebírá mlýn od svého bratra Vojtěch Steinocher. /doplněno PK /http://www.tsviny.cz/historie-obce-veselka/d-4378/p1=52/ /

Zmínky ze strážkovické kroniky - protektorát
Od 1. ledna 1942 začalo platit nařízení, kdy veškeré mletí obilí se muselo provádět hromadně za celou obec v jeden den. Na jednu osobu na 28 dní bylo povoleno semlít 13 kg žita nebo pšenice. Pěstitel ovoce si směl ponechat 25 kg ovoce na osobu a rok.

(...)
Posléze došlo k postupnému zaplombování mlýnů v okolí, tedy občané Strážkovic ztratili možnost namlít si obilí na černo bez mlecích výkazů, protože zůstal jen jeden mlýn, který byl pod neustálým dohledem Němců.

(http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/z-jinych-regionu/valecna-leta-ve-strazkovicich-na-zaklade-obecni-kroniky.html)

1942 přestavba mlýna (info via HK)

1950 mlýn znárodněn /http://www.tsviny.cz/historie-obce-veselka/d-4378/p1=52/

Poničeno povodní 2002.

Od roku 2006 na mlýně opět funguje v rámci MVE (jez, derivační, kašnová) Francisova kolenová horizontální turbína Union (zdroj calla)
PS edit: Pro starší období se zde udává turbína od fy. J. C. Bernard (Karlín) - tj. je možné, že buďto po znovuzprovoznění byla osazena nová ? (tj. že tato starší se nezachovala) - nebo je spíš pravděpodobné, že na calle bylo již tenkrát chybné info, resp. fa. Union byla k turbíně přiřazena kvůli regionální blízkosti. Dle infa HK byla turbína demontovaná a složená v obytné části mlýna, než byla zrekonstruována a uvedena do chodu. Vzhledem k tomu, že se prý nemuselo nic přestavovat a pasovala na své místo v kašně, vše - litinový prostup ve zdi atd. odpovídá tomu, tj. nic nebylo předěláváno, + navíc existuje písemné svědectví mlynáře, kdy a jaká firma turbínu a další věci instalovala a prováděla stavbu, tak zřejmě nemůže být pochyb, že jde o turbínu fy. Bernard a ne budějovického Unionu. - edit PK 8/18)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kolín
 • Šimera
 • Trča
 • Bitzan
 • Steinocher
 • Sosnovec

Historie mlýna také obsahuje:

POZNÁMKA:
Měli zde mlít mlynáři: Kolín, Šimera - údajně dle pamětnice měla být sepisována také mlýnská kronika (lze ale čekat, že spíše ji mají stále příbuzní)

Jinak se mlýn v minulosti nazýval: Kolínův, Šimerův, Trčův, po více jak 350 let byl mlýn Bitzanův, za Kryštofa Kořenského z Terešova (nechal postavit tvrz v Ostrol. Újezdě) to byl mlýn Václavovský (dle kupní smlouvy z r. 1570).

1939 - Jaroslav Steinocher (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
částečně adaptován
05 2012
  venkovský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • moderní 1920 – 1945
  • 1945 – současnost
  zděná
  jednopatrový
  Zřejmě nepůvodní omítka, místy opadaná. Střešní krytina nepůvodní. Celkově budova omšelá s patinou.
  • pavlač, balkón
  • kamenické prvky barokní a mladší
  • dveře
  • okno
  • schodiště
  • vyskladňovací otvor
  • komín
    funkční turbína, viz. vodní motory níže
    Žádná položka není vyplněna
    Nezjištěn
    • pila
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    1753 zmíněn mlýn i s pilou
    1930 pouze mlýn
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • turbínová kašna
    • most, propustek
    • turbínový domek
    Jez se nachází nad čp. 6 cca. 170m východně od mlýna. Stavidlo je moderní (opěrné betonové zídky původní). Náhon poté 2x podtéká silnicí skrze prefabrikované betonové průtoky. Mezi silnicí a mlýnem jsou stěny náhonu vyztuženy betonem, náhon míří do turbínové kašny před turbínovým domkem.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    VýrobceJ. C. Bernard, Karlínská továrna na stroje, Praha
    Popisstav 1930 - 1 turbina Francis, průtok 0,349 m3/s, spád náhonu 3m, výkon 10,4 HP (plánky na přestavbu z vodních kol na turbínu jsou od fy. Martinek & Calábek, Přerov, stavbu prováděla fy. Fr. Halama z Č. Budějovic - info via HK)

    calla.cz - spád 3,5m, Francisova kolenová horizontální turbína Union o hltnosti 600 l, asynchronní generátor 14 kW - v provozu opět 2006

    PS edit: Pro starší období se zde udává turbína od fy. J. C. Bernard (Karlín) - tj. je možné, že buďto po znovuzprovoznění byla osazena nová ? (tj. že tato starší se nezachovala) - nebo je spíš pravděpodobné, že na calle bylo již tenkrát chybné info, resp. fa. Union byla k turbíně přiřazena kvůli regionální blízkosti. Dle infa HK byla turbína demontovaná a složená v obytné části mlýna, než byla zrekonstruována a uvedena do chodu. Vzhledem k tomu, že se prý nemuselo nic přestavovat a pasovala na své místo v kašně, vše - litinový prostup ve zdi atd. odpovídá tomu, tj. nic nebylo předěláváno, + navíc existuje písemné svědectví mlynáře, kdy a jaká firma turbínu a další věci instalovala a prováděla stavbu, tak zřejmě nemůže být pochyb, že jde o turbínu fy. Bernard a ne budějovického Unionu. - edit PK 8/18)
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    VýrobceJ. C. Bernard, Karlínská továrna na stroje, Praha
    Popisstav 1930 - 1 turbina Francis, průtok 0,349 m3/s, spád náhonu 3m, výkon 10,4 HP (plánky na přestavbu z vodních kol na turbínu jsou od fy. Martinek & Calábek, Přerov, stavbu prováděla fy. Fr. Halama z Č. Budějovic - info via HK)

    calla.cz - spád 3,5m, Francisova kolenová horizontální turbína Union o hltnosti 600 l, asynchronní generátor 14 kW - v provozu opět 2006

    PS edit: Pro starší období se zde udává turbína od fy. J. C. Bernard (Karlín) - tj. je možné, že buďto po znovuzprovoznění byla osazena nová ? (tj. že tato starší se nezachovala) - nebo je spíš pravděpodobné, že na calle bylo již tenkrát chybné info, resp. fa. Union byla k turbíně přiřazena kvůli regionální blízkosti. Dle infa HK byla turbína demontovaná a složená v obytné části mlýna, než byla zrekonstruována a uvedena do chodu. Vzhledem k tomu, že se prý nemuselo nic přestavovat a pasovala na své místo v kašně, vše - litinový prostup ve zdi atd. odpovídá tomu, tj. nic nebylo předěláváno, + navíc existuje písemné svědectví mlynáře, kdy a jaká firma turbínu a další věci instalovala a prováděla stavbu, tak zřejmě nemůže být pochyb, že jde o turbínu fy. Bernard a ne budějovického Unionu. - edit PK 8/18)
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisCísařský povinný otisk ukazuje 1 vodní kolo, indikační skica 2?
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autor
    NázevMVE Veselka
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněnífoto náhonu s turbínovým domkem
    Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/detail.php?kat=1&id=1186
    Datum citace internetového zdroje
    Autor
    NázevMVE Veselka
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněnífoto náhonu s turbínovým domkem
    Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/detail.php?kat=1&id=1186
    Datum citace internetového zdroje
    Autor
    NázevVeselka
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněnífoto mlýna V/2003
    Odkazhttp://www.selskebaroko.cz/selskebaroko/veselka/veselka.htm
    Datum citace internetového zdroje
    Autor
    NázevVálečná léta ve Strážkovicích na základě obecní kroniky
    Rok vydání2012
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/z-jinych-regionu/valecna-leta-ve-strazkovicich-na-zaklade-obecni-kroniky.html
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 02 (České Budějovice), s. 9

    Žádná položka není vyplněna

    klasicky použity dobové mapy
    http://archivnimapy.cuzk.cz
    http://archiv.cbvk.cz/historicke_mapy/

    další FOTO 19. 4. 2015 http://peterth.rajce.idnes.cz/Kolinuv_mlyn_Veselka_a_blizke_okoli/

    Zajímavá je velice pěkná kaplička nad odbočkou z Veselky k hlavní silnici.
    Kousek pod ní najdeme také zajímavý tzv. "brzdový kámen" - více fotek zde https://geolocation.ws/v/P/95662718/brzdov-kmen-jedovary-veselka-jin-echy/en (aktuální v rajčeti)
    http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzdov%C3%BD_k%C3%A1men

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    4.2.2015 20:48 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 1.6.2021 19:00
    Radomír Roup (Radomír Roup) 11.6.2018 11:44
    doxa (Jan Škoda) 29.11.2023 23:58