Koho ve mlýně natrefíme, toho pokládáme za mlynáře.
(německé přísloví)

Červený mlýn

Červený mlýn
16
Lhotka
374 01
České Budějovice
Lhotka u Třebče
48° 51' 44.8'', 14° 42' 46.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Bývalý mlýn čp. 16 nedaleko Lhotky u Olešnice pod hrází rybníka Velká Jitra.
Malebná lokalita je přístupná od hlavní silnice po polní cestě kolem rybníků nebo po hrázních cestách směrem od Těšínova.
Budova není nijak zásadně stavebně znehodnocena, za pozornost stojí zachovalé zbytky původních barevných omítek.
cca. 1.3km východně od Lhotky
Žárský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1650 - Valentýn, mlynář z Červeného mlýna

1654 - Matouš Moravec (SOA Třeboň, Trhové Sviny 1, sn. 123) (mGh) - https://sites.google.com/site/mlynarsti/mlynari/jihocesky-kraj/ceskobudejovicko

1655 - je zde uváděn Matouš, mlynář na Červeném mlýně, manželka Alžběta a její matka Sibyla (srv. Daniel KOVÁŘ, Zpovědní rejstřík trhosvinenské farnosti z roku 1655, Jihočeský sborník historický 77-78, 2008-2009, s. 290)

Jiři Čutka - 1716 je uváděn na „Červeným mlejnu“

1827 Martin Bican

------------------
pozn. MORAWECZ, Matouš – mlynář z Červeného mlýna - pozn. Olešnice dříve patřila pod farnost TS, až někdy kolem 1788 vznikla samostatná farnost (http://jihoceske-rody.eu/rody/moravec/)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

sčítání 1890
Josef Bitzan
(* 1.3. 1814), vdovec (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/637835/21)
Tomáš Bitzan (9.12. 1854) jako stárek
služebný Hynek Kubíček
zvířata: 2 koně, 10 hovězí dobytek, 1 prase, 4 včelích úlů (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/637835/22)

sčítání 1900
Tomáš Bican
(*16. 12. 1854 - mýlka v datu ?), manželka Marie, služebník Havel Mráz (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/638329/31)
zvířata: 1 kůň, 6 hovězí dobytek, 3 prasata, 3 včelích úlů, 18 slepic (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/638329/32)

sčítání 1910
Tomáš Bican (* 9. 12. 1854), manželka Marie (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/639473/36)
zvířata leden 1911: 1 kůň, 1 hovězí dobytek, 3 prasata, 6 včelích úlů, 14 slepic (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/639473/35)

sčítání 1921
Tomáš Bican
(* 9. 12. 1854), byt 5 osob - manželka Marie Bicanová * 8. 8. 1872, jako mlyn. učedník syn Josef * 6. 4. 1902 (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/630159/61)

stav 1930
Lhotka čp. 16, Tomáš Bican, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,080 m3/s, spád náhonu 3m, výkon 2,08 HP

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Moravec
 • Čutka
 • Bican

Historie mlýna také obsahuje:

poznámka:

Jako "Roth Mühle" je někdy označován také Svitákův mlýn severněji na opačném břehu Stropnice (http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/5080-svitackuv-svitakuv-mlyn). Dříve bylou otázkou, zda nešlo v některém případě spíše o tento mlýn ?
Tedy, na II. voj. mapování je Svitákova jednota (bývalý mlýn) označena opravdu jako jako "Roth M."
Podle práce Michala Čecha jde ale o omyl tehdejších topografů - záměna s nedalekým Červeným ml. není možná, poloha jednoty Sviták si odpovídá a navíc Červený m. je na opačném břehu...

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Menší uzavřená usedlost. Mlýnice s poměrně výrazným trojúhelníkovitým štítem s okénky (motiv opakuje i SZ štít stodoly). SZ štít mlýnice obsahuje omítkovou plošku s datací 1777. Boční JZ stěna a JV štít mlýnice se zachovanými zbytky původních omítek - tedy mlýn nebyl "Červený" jen dle názvu ! (k tomu dnes přispívá i stylově zvolená nová krytina mlýnice)
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • malovaná výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • vyskladňovací otvor
   • drobné sakrální památky
     vzhledem k nepřístupnosti interiéru nelze určit
     Žádná položka není vyplněna
     • náhon
     • rybník
     Pozn.:
     Seznam vodních děl 1930 uvádí mlýn na Žárském potoce. Onen potok pramení u Svéboh, protéká skrze soustavu rybníků u Žáru, rybník u Martinského mlýna u Hrádku, u Bukvice a Lhotky. Potok pak prochází rybníkem Lhotka a napájí také rybníky Borek a Velká Jitra, z kterého bral vodu právě Červený mlýn. Tedy je to dodnes technicky vzato pravda, ale správnější mi přijde uvádět jako retenční rybník V. Jitra (Gr. Bartoš T.). Otázkou je také podoba začátku náhonu, odvodní kanál je dodnes patrný (viz. fotosekce)
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930 - 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,080 m3/s, spád náhonu 3m, výkon 2,08 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930 - 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,080 m3/s, spád náhonu 3m, výkon 2,08 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníMORAWECZ, Matouš – mlynář z Červeného mlýna
     Odkazhttp://jihoceske-rody.eu/rody/moravec/
     Datum citace internetového zdroje
     AutorKovář Daniel
     NázevZpovědní rejstřík trhosvinenské farnosti z roku 1655
     Rok vydání2008
     Místo vydáníJihočeský sborník historický 77-78
     Další upřesněnís. 261-339, zde s. 290
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     další foto z VIII./2016 s popisky zde:
     http://peterth.rajce.idnes.cz/Krizky_kolem_Bukvice_Trebce_a_Koudeluv_a_Cerveny_mlyn_na_Stropnicce_konec_VIII._2016/

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Ostatní

     Vytvořeno

     4.2.2015 21:20 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 21.8.2017 20:57
     doxa (Jan Škoda) 11.12.2023 06:36