Co mne nepálí, řekl mlynář, to nehasím.
(hornolužické přísloví)

Želízkův mlýn

Želízkův mlýn
11
Strážkovice
374 01
České Budějovice
Strážkovice
48° 52' 28.3'', 14° 33' 53.1''
Mlýniště bez mlýna
V 60. letech minulého století byl opuštěný mlýn rozebrán jako stavební materiál vznikající chatové osady. Dodnes se zde zachoval místní název "U Želízků"
v chatové kolonii u řeky Stropnice
Stropnice
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Roku 1571 se uvádí, že jistý mlynář Želísko kopal v blízkém lese tzv. vlčí jámu (past na vlky)
/Daniel KOVÁŘ, Českobudějovicko (Zmizelé Čechy)Praha 2012, s. 20./

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

ŽELISKA, Josef – mlynář ze Želiskovýho mlýna, 44 let
(†27.5.1746, Želízkův mlýn (Řevnovice-Jedovary). URI:digi.ceskearchivy.cz)

ŽELISKO, Matějsyn wogty želisky pod ržewnogczy, stary 10 let. byl od narozenj niemy.
(†4.12.1750, Želízkův mlýn (Řevnovice-Jedovary). URI:digi.ceskearchivy.cz) (poznámka PK - Vojtěch Želízek)

1827 Matěj Bican

V roce 1855 byl mlýn koupen od mlynáře Bicana mlynářem Čeňkem Šmídem z Vidova (zřejmě odsud http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/4285 ) pro syna Ignáce - budova mlýna byla i s hospodářskými budovami přestavěna.(*)

1877 - Ignác Šmíd se oženil s Alžbětou Kaierovou ze Strážkovic čp. 19 a převzal mlýn (*)

1900 - Hynek Schmidt

1910 - Hynek Šmíd
-----------------------
*
zdroj Pamětní kniha obce Strážkovic s osadou Řevnovicemi, 1925-1967, online http://digi.ceskearchivy.cz/cs/1510/179 a následující sn.

1915 Chytilův adresář - pila Karel Šmíd (http://rodopisna-revue-online.tode.cz/jihogen/strazkovice.jpg)

1921 - Karel Šmíd

1930 - Řevňovice čp. 11, Karel Schmíd, mlýn a pila, 2 kola na spodní vodu, průtok 0,396/0,310 m3/s, spád náhonu 2 x 1,9m, výkon 3/2,4 HP

popis zřejmě v době 1. rep. : Budova jednoposchoďová 25 x 15 m, od jezu kolem budovy náhon na pohon vodního mlýna a pily - pila byla jednoplátová a stála proti mlýnu za náhonem. Pila pro špatný technický stav v roce 1935 zrušena. Též bylo zrušeno i vodní kolo na spodní vodu a nahrazeno turbínou. Nová pila - katr - byla postavena při čelní zdi mlýna na západní straně. Turbína poháněla mlýn i pilu. K pozemkům mlýna patřilo i právo rybolovu (dřevěná sloupa). Od horní strany mlýna bylo hospodářské stavení, od něhož byl napravo včelín. Stál zde také vysoký tesaný dřevěný kříž s Kristem. Kronika uvádí dále, že k mlýnu patřilo 19 ha pozemků včetně 3 ha lesů, 16 ks. hovězího dobytka, 2 těžké koně, vepřový brav a hodně drůbeže. (*)
-----------------------
*
zdroj Pamětní kniha obce Strážkovic s osadou Řevnovicemi, 1925-1967, online http://digi.ceskearchivy.cz/cs/1510/179 a následující sn.

1939 - Karel Šmíd (RR)

1940 - na příkaz okupačních orgánů mlecí zařízení zaplombováno - majiteli mlýna vyplácena náhrada 600 K/měsíčně

po roce 1945 již provoz nepovolen úřady

poslední majitel Karel Šmíd *1884 s manželkou Rozálií - měli dvě dcery, které se provdaly mimo a dva syny: nejstarší Alois měl mlýn a hospodářství převzít, ovšem díky špatným poměrům po válce a špatnému stavu hospodářství se přestěhoval do mlýna u Kamenné, který převzal jako konfiskát po Němci Wolfovi.
(viz. tento http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/5776) 
Šmíd s manželkou již vzhledem k vysokému věku nemohli hospodářství obstarávat. (*)
-----------------------
* zdroj Pamětní kniha obce Strážkovic s osadou Řevnovicemi, 1925-1967, online http://digi.ceskearchivy.cz/cs/1510/179 a následující sn.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1. 10. 1951 byl vydán výnos, kterým se zastavoval provoz všech mlýnů, kterých nebylo potřeba k zásobování obyvatelstva, takže počet mlýnů značně prořídl. Nemohly konkurovat velkomlýnům, které byly k tomuto účelu budovány. Termín k ukončení provozu těhto malých mlýnů byl do 31. 12. 1951.

1953 - odvezeno Šmídovi obilí i brambory k sázení, Šmíd musel tak hospodářství zanechat. Poté obdržel od ONV vyvlastňovací dekret na budovy, pozemky i živý a mrtvý inventář. Později byly pozemky rozorány a vodoteče zavezeny. Šmíd samozřejmě dodanou fakturu vrátil nezaplacenou. Šmídovi se poté odstěhovali do Řevňovic. Mlýn byl poté postupně poškozován a demolován. Pila byla s celým zařízením vymontována a převezena neznámo kam. (*)

V 60. letech 20. st. byl opuštěný mlýn rozebrán jako stavební materiál vznikající chatové osady.
-----------------------
* zdroj Pamětní kniha obce Strážkovic s osadou Řevnovicemi, 1925-1967, online http://digi.ceskearchivy.cz/cs/1510/179 a následující sn.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Dnes je zcela prázdné a zarostlé mlýniště zapomenuto na jižním okraji chatové osady. Znát je již pouze zarostlé základy a bývalý náhon, který je vidět na dnešní mapě viz. https://mapy.cz/s/Nxdr . V bývalém sadu najdeme staré ovocné stromy. Další bude upřesněno případným terénním průzkumem ?

Poznámka: Byl jsem lehce zmaten, neboť Seznam z roku 1930 udával v Řevňovicích čp. 11 mlýn a pilu. Zcela pravděpodobně je tento údaj totožný s dnes již zaniklým mlýnem Želízkovým. Řevňovice jako osada dříve i dnes patřily pod Strážkovice, výše zmínené údaje ze sčítání lidu 1900, 1910 a 1921 jsou z Řevnovic čp. 11, naopak stejný zdroj pro Strážkovice čp. 11 se ukázal jako mlýnsky negativní - tudíž s největší pravděpodobností budou oba mlýny totožné. Navíc podle citovaných stránek výše se Želízkové uváděli z "Želízkova mlýna pod Řevnovicemi" viz. http://jihoceske-rody.eu/rody/stitek/revnovice/). Problém jsem prověřil i na dostupných dobových mapách a ty žádný jiný mlýn pod Řevňovicemi než Želízkův neukazují...

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Želízko
 • Bican
 • Šmíd
 • Schmid

Historie mlýna také obsahuje:

1827 Matěj Bican

1930 Karel Schmid

1939 - Karel Šmíd (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    • drobné sakrální památky
     • zcela bez technologie aj.
     1935 - zrušeno vodní kolo na spodní vodu (předtím 2 kola ?) a nahrazeno turbínou
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     pila 1915, 1930, 1935 pila zrušena a zřízen katr u mlýna - viz. popis sekce HISTORIE
     • jez
     • náhon
     • odtokový kanál
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930 - mlýn a pila, 2 kola na spodní vodu, průtok 0,396/0,310 m3/s, spád náhonu 2 x 1,9m, výkon 3/2,4 HP
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930 - mlýn a pila, 2 kola na spodní vodu, průtok 0,396/0,310 m3/s, spád náhonu 2 x 1,9m, výkon 3/2,4 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autor
     NázevŽelízkův mlýn
     Rok vydání2011
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazviz. http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=15811
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     NázevŽelízkův mlýn
     Rok vydání2011
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazviz. http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=15811
     Datum citace internetového zdroje
     AutorDaniel KOVÁŘ
     NázevČeskobudějovicko (Zmizelé Čechy)
     Rok vydání2012
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 20
     Odkaztaké http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/stredovek/o-puvodu-pomistnich-nazvu----vlci-jamy---.html
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání2015
     Místo vydání
     Další upřesněnírozcestník Želízko, Řevňovice
     Odkazhttp://jihoceske-rody.eu/rody/zelizko/
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     NázevKronika Strážkovic
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=1510&page=179&lang=cs
     Datum citace internetového zdroje20.9.2016

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Ostatní

     Vytvořeno

     10.2.2015 12:57 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 18.8.2017 13:42
     Radomír Roup (Radomír Roup) 21.6.2018 15:48
     doxa (Jan Škoda) 30.11.2023 00:08