Neklidné srdce a mlýnský kámen jsou pořád poháněni.
(německé přísloví)

Horní, Oborský mlýn

Horní, Oborský mlýn
23
Lhota u Skutče
539 73
Chrudim
Lhota u Skutče
49° 50' 50.0'', 16° 2' 46.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Jeden ze dvou Lhoteckých mlýnů. Byl přestavěn na rekreační objekt.Původní dispozice objektu zůstala zachována. Ve mlýnici se nachází zbytky technologického vybavení.
Mezi obcemi Lhota u Skutče a Zhoř
Krounka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1713 Oborský mlýn, rod Stulíků (předkové Štulíků z ležáckého mlýna)

Dne 3.2.1750 se žení Karel Stulík mlynář z Wobory pod Lychemburkem s Annou Švandovou z Telecího.
(Matrika Polička O 1712-1770, sign.1663, str.205)

1790 mlynář Josef Stulík písemně upomíná vrchnost, že neplní povinnosti, ke kterým se zavázala při prodeji mlýna, mj.: "kmenové dříví z lesů vrchnostenských beze všeho placení dostávati ... mlýnské kameny a hřídele ke mlýnu dovážeti .... ponechat mleče z Brdo, Zhoře, z poloviny Lhoty a dodávat mouku mistrům pekařským."

1839 Karel Čejka

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1878 jedno obyčejné a jedno poloumělecké složení

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 Václav Bělohlávek

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlynář Homolka mlel do roku 1944.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Stulík
 • Homolka
 • Bělohlávek
 • Čejka

Historie mlýna také obsahuje:

1750 Karek Stulík

1790 Josef Stulík

1839 Karel Čejka

1930 Václav Bělohlávek

-1944 Homolka

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Uzavřený areál se stodolami obehnaný zdí obdélníkového půdorysu.
   • dveře
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • krov
   • dveře
   • existující torzo uměleckého složení
   Pohon:
   Dřevěná hřídel od vodního kola prochází otvorem do spodních prostor mlýna - podkolí. Na ní je osazeno dřevěné paleční kolo s bočními palci, jenž zapadají do litinového pastorku předlohové hřídele a tvoří tak pravoúhlý převod. Na předlohové hřídeli je dále litinové paleční kolo čelní jehož palce zapadají do pastorku hlavní pohonné transmise a tvoří tak čelní převod. Od hlavní pohonné transmise byly přes ploché kožené řemeny hnány stroje na vyšších podlažích a také další rozvodové transmise pod střechou. Transmise a hřídele mají kluzné uložení systému Sellers, čepy hřídele vodního kola též kluzné uložení. Transmise pod střechou se otáčela v dřevěných kluzných ložiskách.

   Z původní technologie se dochovalo paleční soukolí a převody s transmisemi, hranolový předvysévač, část kapsových a šnekových dopravníků a torzo demontované štosky. Zachována je též transmise ve stodole k pohonu zemědělských strojů, jenž byla roztáčena ocelovým lanem jdoucím od transmise mlýna.
   (stav k roku 2006)
   David Veverka - výzkum technologického vybavení mlýnů.
   Žádná položka není vyplněna
   1878 jedno obyčejné a jedno poloumělecké složení (místo moučného pytle je uveden cylindr)
   1930 umělecké složení s dvěma válcovými stolicemi
   Válcové stolice, loupačka, moučné hranolové vysévače, čistící stroje, dopravníky.
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   • pohon zemědělských strojů
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • vantroky
   • odtokový kanál
   • lednice
   Při archaické budově mlýna, jehož východní průčelí spadá přímo do řeky, stála v r. 1969 kamenná lednice se zachovalou hřídelí od posledního vodního kola.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Popis1878: 2 kola na svrchní vodu, prům. 375 cm
   1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,101 m3/s, spád 4,65 m, výkon 4,5 HP, prům. 450 cm, šířka 96 cm.
   Celodřevěné vodní kolo na vrchní vodu.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Popis1878: 2 kola na svrchní vodu, prům. 375 cm
   1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,101 m3/s, spád 4,65 m, výkon 4,5 HP, prům. 450 cm, šířka 96 cm.
   Celodřevěné vodní kolo na vrchní vodu.
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • předvysévač | Počet:
    • šnekový dopravník | Počet:
    • kapsový výtah | Počet:
    • AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 07 (Chrudim), s. 24
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 07 (Chrudim), s. 24
     AutorLuděk Štěpán a Ivo Šulc
     NázevChrudimsko - Mlýny a další zařízení na vodní pohon
     Rok vydání2013
     Místo vydáníChrudim
     Další upřesněnís. 76-77

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     18.3.2015 08:55 uživatelem David Veverka (David Veverka)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 20.3.2015 19:47
     doxa (Jan Škoda) 3.1.2024 16:53