Na mlýn dva mlýnské kameny,
k přátelství dvě srdce.
(turecké přísloví)

Dolní, Tillův mlýn; Dampfmühle, Damm Mühle

Dolní, Tillův mlýn; Dampfmühle, Damm Mühle
172
116
Jeseník nad Odrou
742 33
Nový Jičín
Jeseník nad Odrou
49° 37' 31.3'', 17° 54' 7.7''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu a mele
Velký areál mlýna stojí o samotě pod soustavou rybníků. Ve mlýně je potravinářský podnik DUMAT soukromý podnik, v.o.s., v provozu je MVE.
Zajímavostí je, že ze mlýna vedla úzkokolejka pro dovážení uhlí a obilí do mlýna a odvoz mouky ze mlýna na vlakové nádraží v Suchdole nad Odrou.
Samota
Odra
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1692 - Rudolf Christoph hrabě z Witten nechla postavit severně od obce na řece Odře nový panský mlýn, 2.6. v témže roce tento "nový rybniční mlýn" odkoupil Thomas Till z Nového Jičína za 300 zlatých rýnských s povinností mlít pro poddané. V majetku rodiny Tillovy mlýn zůstal až do roku 1938.

1844 - mlýn rozšířen o pekárnu

1846 - nainstalován parní stroj, snad první v okolí

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1872 - postavena úzkorozchodná dráha s animálním provozem na železniční stanici v Suchdole nad Odrou. Do mlýna se dopavovalo uhlí a obilí, ze mlýna se vozila mouka a chleba

1883 - majitel Josef Till, zvětšení pekárny, zavedení druhého parního stroje

1884 - dynamo pro osvětlení a zaveden telefon na nádraží v Suchdola nad Odrou

1891 - zvětšení obilných sýpek - 6 sýpek, z nichž každá mohla pojmou 10 vagónů obilí

1900 - zprovozněna atypická elektrárna pro elektrifikaci mlýna, úzkokolejky a okolních obcí

1919 kapacita 30 tun obilí denně

1922 - postaveno nové stejnosměrné vedení z elektrárny do obce Mankovice. V té době už byla tato oblast určena pro "soustavnou a všeužitečnou elektrifikaci" .

1930 Josef Till

před r. 1935 byl mlýn zmodernizován, zavedena do provozu malá pila

1935 - elektrifikace mlýna i okolních obcí z veřejné sítě, atypická mlýnská elektrárna byla prodělečná, jen úzkokolejka nestačila na prokytí výloh, úzkokolejka zrušena. Posledním majitelům mlýna Hugovi a Hermanovi Tillovým se mlýn  nepodařilo udržet.

1937 nebo 1938 Tillové mlýn prodali a odstěhovali se do Vídně

15.2.1838 od Herberta a Pavla Tillových zakoupili Richard a Hermína Mückuschovi

mlýn spojen s Chářovským mlýnem pod firmou "Richard Mückusch, parní mlýny, továrna na pšeničný škrob a sirup Krnov a Jeseník nad Odrou"

1945 mlýn konfiskován, národní správce František Vahalík

1946 firma Richard Mückusch znárodněna

Další provozovatelé mlýna: Olomoucké mlýny, Moravskoslezské mlýny.

do 1982 - Mlýn se zařízením z r. 1935 byl v provozu, v r. 1982 mlýn vyhořel, některé objekty požár jen poškodil, jiné zničil. Velký mlýn přestal existovat.

1982 - mlýn koupila společnost DUMAT, veřejná obchodní společnost

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Till
 • Teichmann
 • Mückusch
 • Vahalík

Historie mlýna také obsahuje:

1692-1715 Tomáš Till

1715-1723 Jiří Till (syn)

1723-1765 Jiří Till ml. (syn)

1765-1779 Matěj Till

1779-1798 Josef Teichmann (poručník)

1798-1827 Jan Till (syn Matěje)

1827-1866 Josef Till (syn)

1866-1879 Josef a Vincenc Tillovi

1879-1902 Josef Till

1902 -1938 - Hugo a Herman Tillovi

1930 Josef Till

1938-1949 Richard a Hermína Mückuschovi

1945- František Vahalík (nár. správce)

Olomoucké mlýny

Moravskoslezské mlýny

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • Hlavičkový (firemní) papír
 • plomba na pytel
 • reklama, inzerát
částečně adaptován
04 2015
  průmyslový areál
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • secesní
  • raná moderna do roku 1920
  • moderní 1920 – 1945
  • 1945 – současnost
  zděná
  jednopatrový
  U mlýna je vcelku zachovalá secesní vila.\n

  před r. 1935 byl mlýn zmodernizován, zavedena do provozu malá pila

  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • dveře
  • okno
  • střešní nástavba
  • komín
  • náhrobky, pamětní desky
   • existující umělecké složení
   Žádná položka není vyplněna
   1900: mlýn rozčleněn
   a) žitný: 3 dvojité a 2 jednoduché válcové stolice
   b) pšeničný: 6 dvojitých válcových stolic, rovinné vysévače, reforma
   Zaniklý
   • pekárna
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   1900 zřízena elektrárna
   1898 zřízena parní pekárna
   U mlýna je v provozu MVE
   • stavidlo
   • náhon
   • rybník
   • akumulační nádržka
   • odtokový kanál
   • turbínový domek
   Typturbína Francisova
   StavNezjištěn
   Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 1,6 m3/s, spád 4,2 m, výkon 70 HP (51,8 kW)
   Typturbína Francisova
   StavNezjištěn
   Popis1930: 1 turbína Francis, hltnost 1,6 m3/s, spád 4,2 m, výkon 70 HP (51,8 kW)
   Typturbína Kaplanova
   StavNezjištěn
   Popis1930: 1 turbína Kaplan, hltnost 1,6 m3/s, spád 4 m, výkon 70 HP (51,8 kW)
   Typparní stroj, lokomobila
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis2x
   Typparní stroj, lokomobila
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis2x
   Typdynamo
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis
   Historické technologické prvky
   • šnekový dopravník | Počet:
   • AutorInternet
    NázevPo stopách technických památek
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.moravska-cesta.cz/dbimg/publikace-pamatky-3mas_web.pdf
    Datum citace internetového zdroje22.4.2015
    AutorInternet
    NázevPo stopách technických památek
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.moravska-cesta.cz/dbimg/publikace-pamatky-3mas_web.pdf
    Datum citace internetového zdroje22.4.2015
    AutorInternet
    NázevDUMAT soukromý podnik, v.o.s.
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníPotraviny, potravinářství
    Odkazhttp://cz.kompass.com/c/dumat-soukromy-podnik-v-o-s/cz019139/
    Datum citace internetového zdroje22.4.2015
    AutorInternet
    NázevCyklotrasy
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníDolní (dříve Tillův) mlýn a bývalá úzkorozchodná dráha
    Odkazhttp://cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=51472
    Datum citace internetového zdroje22.4.2015
    AutorInternet
    NázevHistorie Jeseníku nad Odrou
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://jeseniknadodrou.cz/historie-jeseniku
    Datum citace internetového zdroje22.4.2015
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 16 (Olomouc), s. 22
    AutorJiří Tichánek - Pavel Šmíra
    NázevVodní mlýny na Novojičínsku
    Rok vydání2012
    Místo vydáníOstrava - Kunčičky
    Další upřesněnís. 151-165

    Žádná položka není vyplněna

    Během posledního století se Jeseník nad Odrou nazýval Deutsch Jassnik za 1. republiky Německý Jeseník.

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Ostatní

    Vytvořeno

    22.4.2015 20:32 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 8.3.2018 20:20
    doxa (Jan Škoda) 1.3.2023 23:42
    charlie1101 8.8.2022 15:38