Člověk by měl mlít, protože má vítr nebo vodu.
(německé přísloví)

Löwitův, Velký mlýn

Löwitův, Velký mlýn
40
U Českých loděnic
Praha - Libeň
180 00
Hlavní město Praha
Libeň
50° 6' 26.7'', 14° 28' 9.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velice zajímavý mlýn s počátky možná již ve 13. století. Mnohokrát přestavovaný. Jedná se o mohutnou patrovou podélnou budova barokního mlýna.
Tento mlyn vlastnil pra..děda pana Zbyňka Knopa Alois Ronz mezi cca 1840 - 1874.
Poničen povodní 2002.
2020 dokončena základní rekonstrukce, mlýn čeká na využití (není zde voda ani elektřina)
Mlýn se nachází asi 150 m na západ od Libeňského zámku.
Rokytka
40680/1-1621
nepřístupný

Obecná historie:

Jako vodní mlýn sloužil pouze do roku 1872, kdy došlo k regulaci vltavského řečiště. Na konci 19. století jej zakoupil Jáchym Löwit a nechal přestavět na pekárnu. Později mlýn připadl Pražské obci a nějakou dobu byl využíván jako sklad brambor nebo divadelních rekvizit. Mlýn byl při povodních v roce 2002 zaplaven až po střechu a od té doby čeká na rekonstrukci a nové využití.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Vznikl patrně na přelomu 13. a 14. stol.

v sousedství měděný hamr

1530 Petr Vosovský z  Adleru zřídil při mlýně  pod libeňskou tvrzí hadrový mlýn na výrobu papíru

1590 v Libni uváděny dva mlýny

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

zničen za třicetileté války

1662 panství včetně mlýna zakoupila od jana Hertvíka hr. Nostice staroměstská obec

1665 uváděn mlýn a měděný hamr, mezi nimi ostrůvek (srub)

1741-1744 za válek o dědictví rakouské mlýn zničen

1752 obnoven v barokním slohu

mlýn zakoupil František Herl. měďařský mistr a majitel sousedního hamru

1787 prodal mlýn Martějovi a Evě Jelínkovým za 2 850 zl.

1845 zemřel mlynář Alois Ronz

Josef Hála (Halla)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1872 při regulaci Vltavy zasypáno mlýnské rameno, navýšen okolní terén, mlýn se dostal pod jeho úroveň

V r.1874 byla Českým c.k. místodržitelstvím vyhlášena na mlýn dražba.

1883 zakoupili Jáchym a Matylda Löwitzovi, mlýn zrušen, provozují zde pekárnu

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1906 zakoupila Pražská obec, nějakou dobu byl využíván jako sklad brambor

1969 předán divadlu S.K.Neumanna jako sklad kulis a nepotřebného materiálu

2000 opraven nákladem Městské části Praha 8

Mlýn byl při povodních v roce 2002 zaplaven až po okna 1. patra, dřevěné části zničeny, musely být později nahrazeny kopiemi.

2020 dokončena základní rekonstrukce, mlýn čeká na využití (není zde voda ani elektřina)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Herrl
 • Jelínek
 • Ronz
 • Hala
 • Halla

Historie mlýna také obsahuje:

František Herrl

1787 Matěj Jelínek

-1845 Alois Ronz

1845- Josef Hála (Halla)

V r. 1874 Navigační fond

1883 Jáchym Löwit

1906 město Praha

1969 divadlo S.K.Neumanna

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • baroko do roku 1800
   zděná
   jednopatrový
   Nalezená renesanční sgrafita na průčelí opět přikryta omítkou
   • zdobený zděný štít
   • pavlač, balkón
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • trámový strop
   • klenba
   • krov
   • topeniště, kamna, pec
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    Podle dražební vyhlášky z r.1874 měl mlýn 6 vodních kol na spodní vodu ve dvou žlabech, která poháněla 6 složení, jeden krupník (Holländer)
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • pila
    • pekárna
    • krupník
    V r.1874 byla u mlýna pekárna, ale pila již neexistovala.
     Popis
     Popis
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     PopisMlýn měl 4 kola na spodní vodu (prostupů je však více)
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorJungmann Jan
     NázevLibeň - zmizelý svět
     Rok vydání2010
     Místo vydáníPraha
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJungmann Jan
     NázevLibeň - zmizelý svět
     Rok vydání2010
     Místo vydáníPraha
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorSokA Jindřichův Hradec
     NázevFond ONV Jndřichův Hradec
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníInv.č.54, karton č.18, signatura 10
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje14.12.2018
     Autorkol.
     NázevTechnické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - III. díl P - S
     Rok vydání2003
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 287-288
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Ostatní

     Vytvořeno

     11.5.2012 00:00 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     doxa (Jan Škoda) 10.8.2021 16:38
     pepino 14.12.2018 10:08