Kněžské děti a mlynářova kráva,
když se povedou, jsou dobrý dobytek.
(německé přísloví)

Löwitův, Velký mlýn

Löwitův, Velký mlýn
40
U Českých loděnic
Praha - Libeň
180 00
Hlavní město Praha
Libeň
50° 6' 26.7'', 14° 28' 9.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velice zajímavý mlýn s počátky možná již ve 13. století. Mnohokrát přestavovaný. Jedná se o mohutnou patrovou podélnou budova barokního mlýna.
Tento mlyn vlastnil pra..děda pana Zbyňka Knopa Alois Ronz mezi cca 1840 - 1874.
Poničen povodní 2002.
2020 dokončena základní rekonstrukce, mlýn čeká na využití (není zde voda ani elektřina)
Mlýn se nachází asi 150 m na západ od Libeňského zámku.
Rokytka
40680/1-1621
nepřístupný

Obecná historie:

Jako vodní mlýn sloužil pouze do roku 1872, kdy došlo k regulaci vltavského řečiště. Na konci 19. století jej zakoupil Jáchym Löwit a nechal přestavět na pekárnu. Později mlýn připadl Pražské obci a nějakou dobu byl využíván jako sklad brambor nebo divadelních rekvizit. Mlýn byl při povodních v roce 2002 zaplaven až po střechu a od té doby čeká na rekonstrukci a nové využití.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Vznikl patrně na přelomu 13. a 14. stol.

v sousedství měděný hamr

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1530 Petr Vosovský z  Adleru zřídil při mlýně  pod libeňskou tvrzí hadrový mlýn na výrobu papíru

1590 v Libni uváděny dva mlýny

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

zničen za třicetileté války

1662 panství včetně mlýna zakoupila od jana Hertvíka hr. Nostice staroměstská obec

1665 uváděn mlýn a měděný hamr, mezi nimi ostrůvek (srub)

1741-1744 za válek o dědictví rakouské mlýn zničen

1752 obnoven v barokním slohu

mlýn zakoupil František Herl, měďařský mistr a majitel sousedního hamru

1787 prodal mlýn Matějovi a Evě Jelínkovým za 2 850 zl.

1845 zemřel mlynář Alois Ronz

Josef Hála (Halla)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1872 při regulaci Vltavy zasypáno mlýnské rameno, navýšen okolní terén, mlýn se dostal pod jeho úroveň

V r.1874 byla Českým c.k. místodržitelstvím vyhlášena na mlýn dražba.

1876 rozprodej zařízení

1883 zakoupili Jáchym a Matylda Löwitovi, mlýn zrušen, provozují zde pekárnu

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1906 zakoupila Pražská obec, nějakou dobu byl využíván jako sklad brambor

1969 předán divadlu S.K.Neumanna jako sklad kulis a nepotřebného materiálu

2000 opraven nákladem Městské části Praha 8

Mlýn byl při povodních v roce 2002 zaplaven až po okna 1. patra, dřevěné části zničeny, musely být později nahrazeny kopiemi.

2020 dokončena základní rekonstrukce, mlýn čeká na využití (není zde voda ani elektřina)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Herrl
 • Jelínek
 • Ronz
 • Hala
 • Halla

Historie mlýna také obsahuje:

František Herrl

1787 Matěj Jelínek

-1845 Alois Ronz

1845- Josef Hála (Halla)

V r. 1874 Navigační fond

1883 Jáchym Löwit

1906 město Praha

1969 divadlo S.K.Neumanna


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  městský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice je součástí dispozice domu
  • baroko do roku 1800
  zděná
  jednopatrový
  Nalezená renesanční sgrafita na průčelí opět přikryta omítkou.
  • zdobený zděný štít
  • pavlač, balkón
  • kamenické prvky barokní a mladší
  • dveře
  • komín
  • prostup pro hřídel vodního kola
  • vrata, brána
  • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
  • trámový strop
  • klenba
  • krov
  • topeniště, kamna, pec
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • zcela bez technologie aj.
  Podle dražební vyhlášky z r.1874 měl mlýn 6 vodních kol na spodní vodu ve dvou žlabech, která poháněla 6 složení, 2 moučné a 2 rozdružovací cylindry a jeden krupník (Holländer)
  Žádná položka není vyplněna
  Zaniklý
  • pila
  • pekárna
  • krupník
  V r.1874 byla u mlýna pekárna, ale pila již neexistovala.
   Popis
   Popis
   Typvodní kolo na spodní vodu
   StavZaniklý
   PopisMlýn měl původně 6, později 4 kola na spodní vodu
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   AutorJungmann Jan
   NázevLibeň - zmizelý svět
   Rok vydání2010
   Místo vydáníPraha
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorJungmann Jan
   NázevLibeň - zmizelý svět
   Rok vydání2010
   Místo vydáníPraha
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorSokA Jindřichův Hradec
   NázevFond ONV Jndřichův Hradec
   Rok vydání
   Místo vydání
   Další upřesněníInv.č.54, karton č.18, signatura 10
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje14.12.2018
   Autorkol.
   NázevTechnické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - III. díl P - S
   Rok vydání2003
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnís. 287-288
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorKristina Zábrodská
   NázevZachránili vodní mlýn v Praze. Po sto letech ho otevřeli veřejnosti
   Rok vydání2023
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněníMfD, 7.11.2023
   Odkazhttps://www.idnes.cz/bydleni/rekonstrukce/mlyn-liben-city-life-rekonstrukce-praha-vodni-mlyn-zachrana-baroko-lowituv-mlyn.A231027_130009_dum_osobnosti_web?
   Datum citace internetového zdroje11 2023

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Obrazy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér

   Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

   Ostatní

   Vytvořeno

   11.5.2012 00:00 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   doxa (Jan Škoda) 9.11.2023 12:30
   pepino 14.12.2018 10:08