Naše modlitba jde do nebe jako zrno do mlýna.
(německé přísloví)

Nový, Ptáčkův Mlýn

Nový, Ptáčkův Mlýn
1058
Pod Výrovem
Nové Město nad Metují
549 01
Náchod
Nové Město nad Metují
50° 20' 31.4'', 16° 9' 23.4''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Býval zde zděný mlýn o dvou kolech na řece Metuji. Náhon z řeky Metuje protéká budovou. V současnosti je na místě mlýna zřízena MVE.
Pod Horskou branou vlevo ul. Pod Výrovem
Metuje
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nápis na komíně: 1530, mlýn tedy vznikl krátce po založení Nového Města.

První písemná zmínka o tomto mlýně je v listu Jana Z Pernštejna z r. 1540, který v něm přepouští mlýn ze svého vlastnictví do námu obci, tedy Novému Městu nad Metují. V té době se zde mlel slad a byla tu valcha. 

V r. 1578 došlo k opravě mlýna.

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Roku 1630 se na novém mlýně uvádí mlynář Jan Tyndler.

V roce 1641 si mlýn přivlastnil jeden z pobělohorských zbohatlíků Walter z Leslie.

V Novém Městě nad Metují je v roce 1651 uvedeno několik mlynářů. Na Předměstí horském, v chaloupkách je uveden mlynář Jan Fousek (věk 50 let) spolu s manželkou Annou (40 let) a synem Janem (21 let). Má také tři dcery ve věku od 7 do 30 let. Mohl by mlít v tomto Ptáčkově Mlýně.

Prameny: výzkum Václava Černohouse  -   Soupis poddaných podle víry z roku 1651

Roku 1671 je na mlýně uváděn jako nájemce mlynář Matěj Novák.

V roce 1737 Nový mlýn o 3 složeních koupil Václav Kouba za 800 fl. / zlatých/.K mletí v tomto mlýně příslušelo půl města Nového Města s předměstím Horským a vsí Spy, Chlístov, Zákraví a Dvůr Karlodvorský.

V roce 1746 hospodařil na mlýně Matěj Anton Wolessik a dne 20. července roku 1773 tu byl Antonín Zrupprecht.

 

1. února 1875 od majitele Lazaruse koupil Bohdan Ptáček z Kostelce na Hané dosti zchátralý mlýn v Novém Městě.

Mlýn znovu strojově vybudoval nákladem 12 000 zlatých. K mlýnu náležely 4 ha polí s třešňovou alejí "na Žďáře".

Vilém Ptáček (1870-1943), rodem z Kostelce na Hané, se do Nového Města nad Metují přistěhoval se svým otcem Bohdanem, když mu bylo pět let. V roce 1893 mu otec zemřel a on ve svých třiadvaceti letech převzal mlýn. Stále jej zvětšoval a zveleboval.

Jeho syn Vilém, když se vyučil v otcovském mlýně, pak praktikoval na mnoha mlýnech na Moravě. Když se vrátil, stárkoval na otcovském mlýně v Novém Městě nad. Metují. Převzal mlýn až v roce 1900, kdy se oženil. Pak ho vybudoval opravdu nově po technické i hospodářské stránce. Vystavěl i jez, zřídil budovy obytné a hospodářské, které do té doby byly nedostatečné, dřevěné a zčásti sešlé. 

 

Majitel mlýna mlynář Vilém Ptáček byl v r. 1934 starostou Společenství mlynářů se sídlem v Novém Městě nad Metují. Později byl zemským starostou mlynářů. Zdroj: Paměti pana otce Jana Rejzka: Mlýn v Přepychách, internet.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

Od 1939 dodává mlýn elektřinu pro VČE.

V roce 1943 Vilém Ptáček zemřel.

Jeho syn, rovněž Vilém Ptáček / 1905 - 1971/, mlynařil však jen 6 let. Mlýn byl komunistickým režimem zrušen.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

28. ledna 1971 zemřel Vilém Ptáček ml. (syn Viléma Ptáčka)

1953 se v náhoně utopil šestiletý hoch ze sousedství

(doplnil jšk)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V restituci po roce 1989 byl mlýn majiteli vrácen, ale na obnovu nebyly prostředky. Budova Nového, Ptáčkova mlýna byla prodána a otáčí se tam jen turbína, která dodává do sítě elektrický proud. Syn Vilémův Bohdan Ptáček rekonstruoval hospodářskou budovu bývalého mlýna v jednopatrové úhledné stavení, v němž bydlí s rodinou. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ptáček
 • Lazarus
 • Tyndler
 • Novák
 • Kouba
 • Wolessik
 • Zrupprecht
 • Fousek

Historie mlýna také obsahuje:

1630 Jan Tyndler

1651 Jan Fousek

1671 Matěj Novák.

1737 Václav Kouba

1746  Matěj Anton Wolessik

1773  Antonín Zrupprecht.

-1875 Lazarus

1875- Bohdan Ptáček

1939 - Vilém Ptáček (RR)

-1943 Vilém Ptáček


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    přízemní
    • dveře
    • okno
      Žádná položka není vyplněna
      původně.
      4 kameny francouzské
      1910-1918 předěláno na:
      3 stolice válcové
      1 kámen francouzský
      1 porcelánka
      (celkem tedy 5 složení)
      práci sekernickou zde dělali Kopáčkové z Mezilesí
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      Zaniklý
      • valcha
      Od 1939 dodáván proud pro VČE
      • jez
      • náhon
      • turbínový domek
      Jez Nové Město III je pevný zděný jez o výšce 1,9 m a délce 23 m.
      Splav na řece Metuji, lávka nad ním 24 m dlouhá
      Typvodní kolo na střední vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popispůvodně 5 kol na střední vodu se spádem 1,7 m
      1918: 1 kolo
      Typvodní kolo na střední vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popispůvodně 5 kol na střední vodu se spádem 1,7 m
      1918: 1 kolo
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      Popispoté turbína, průtok 2007 l/s, výkon 35 HP
      1930: 1 turbína Francis, průtok 1,62 m3/s, spád 1,75 m, výkon 29,1 HP
      2020: Výkon 0,030 MW, Roční výroba 0,173 GWh, Turbíny 1, Hltnost turbín 2,07 m3/s
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      • francouzský kámen | Počet:
      • AutorKlempera, Josef
       NázevVodní mlýny v Čechách IX
       Rok vydání2005
       Místo vydánínakladatelství Libri Praha
       Další upřesněnístr. 213 - 216
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorKlempera, Josef
       NázevVodní mlýny v Čechách IX
       Rok vydání2005
       Místo vydánínakladatelství Libri Praha
       Další upřesněnístr. 213 - 216
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorEva Koudelková - Aleš Fetters
       NázevMetuje známá i neznámá
       Rok vydání2020
       Místo vydáníLiberec
       Další upřesněnís. 216

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - vodní dílo

       Současné fotografie - technologické vybavení

       Ostatní

       Vytvořeno

       6.2.2016 00:06 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 11.9.2017 13:24
       Radomír Roup 15.6.2018 17:58
       doxa (Jan Škoda) 29.11.2022 09:27