Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých.
(Mk 9, 42)

Božkův mlýn

Božkův mlýn
22
Záříčí
392 01
Tábor
Záříčí u Dírné
49° 14' 55.6'', 14° 49' 18.9''
Mlýniště bez mlýna
V 18. století jsou v okolí vsi Záříčí u Dírné připomínány tři mlýny. Do dnešní doby se dochovaly dva. Ten třetí Božkův mlýn, který ležel mezi nimi na levém břehu Dírenského potoka připomínají už jen zbytky kamenných zdí. Mlýn je nyní obtížně přístupný a tak tomu bylo asi i v minulosti. První zpráva o mlýně z roku 1625 uvádí, že na něm byl Šimon Božek, chalupník osedlý s mlýnem. Tehdy měl 2 kola a byly při něm 2 strychy pozemků. Následně měl mlýn až tři vodní kola. V r. 1932 jsou uváděna již jen dvě a to jedno pohánělo pouze hospodářské stroje.
Západně od středu obce.
Dírenský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zpráva o mlýně z roku 1625 uvádí, že na něm byl Šimon Božek, chalupník osedlý s mlýnem. Tehdy měl 2 kola a byly při něm 2 strychy pozemků.

V letech 1751-87 se na Božkovském mlýně uvádí v Záříčí u Dírné první z dalšího mlynářského rodu Votrubů, a to Jakub Votruba, rodem z Jinců. Ten také mlýn roku 1760 od milostivé vrchnosti Hraběte Osvalda Vratislava koupil za obnos 60 zlatých rýnských.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Od roku 1894 byl mlýn pronajímán a vystřídala se zde řada nájemců

Mlýn uveden v seznamech vodních děl republiky Československé z r.1932

Obecní kronika říká:

Samozásobitelské dávky zprvu činily 21 kg pš. a ž. dohromady. Jak válka pokračovala tak se dávky snižovaly. Tak činily již jen 13 kg na osobu a měsíc. Za tím účelem, aby nemohli hospodáři více semlít, byly některé mlýny dočasně zastaveny a to od 23.11.1941. Tím byly v naší obci oba mlýny uzavřeny. Jde o mlýn p. V. Šťastného č.21 a F. Votruby č.22. Naše obec byla přidělena k p. Machovi mlynáři do Třebějic.

Poslední nájemce odešl v r.1945 a od té doby mlýn chátral

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

 Božkovský mlýn zůstával pustý a mlýnské stavení bylo poničeno otřesy v nedalékém kamenolomu a na základě nařízení tehdejších úřadů se rodina Votrubova mlýna musela vzdát ve prospěch státu. Božkovský mlýn byl v roce 1967 zbořen a už neexistuje

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Pavel
 • Božka
 • Havlíček
 • Tkadlec
 • Doležal
 • Douchek
 • Hrubý
 • Votruba
 • Hron
 • Karda
 • Daňhel

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Bohumil Daňhel (RR)


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    přízemní
      • zcela bez technologie aj.
      Pro vodní knihu c.k.okres.hejtmanství (výpis)
      - mlýn čp.22 v Zaříčí, Božkův mlýn;
      - držitel František Votruba, nahoře Jan Novotný, dole Jan Mach;
      - 3 vodní kola, 2 mlýnská složení a stoupy.Vodní kola dřevěná, dvouvěncová na vrchní vodu, průměr 9 stop, šířka 2 stopy. Průměr mlýnského kamene 30 coulů.
      Žádná položka není vyplněna
      Vodoprávní nález u 9.7.1929 (výpis)

      Mlýn má jedno vodní kolo na vrchní vodu (bývala dvě za sebou). Kromě toho je na východní straně mlýna ještě jedno malé vodní kolo pro pohon mlátičky a řezačky. Kolo mlýnské je na jihozápadní straně mlýna a má průměr 3,3 m a světlou šířku korečků 98 cm, počet otáček 10 za minutu, spotřeba vody160 l/s. Menší vodní kolo má průměr 2,5 m světlá šířka korečků 53 cm.
      Dochovaný
      • stoupa
      • pohon zemědělských strojů
      • jez
      • stavidlo
      • náhon
      • vantroky
      • odtokový kanál
      • lednice
      Vodoprávní nález u 9.7.1929 (výpis)

      Mlýn je západně od obce Zařičí a voda k němu je vedena umělým mlýnským náhonem, který se skládá ze starší části blíže ke mlýnu jímž byla vedena voda z bývalého, dnes neexistujícího rybníka č.kat.70 a ze vzdálenější novější části jenž vznikla prodloužením prvé až o odbočce náhona z potoka. U odbočky, která je vzdálena od mlýna asi 350 m je potok přehražen šikmým jezem, koruna jezu je opatřena po celé délce dřěvěným trámem. Na konci náhonu k potoku je dřevěné stavidlo o šířce 98 cm. Přívod vody k mlýnskému kolu je pomocí vantrok ve dně 1,14 m širokých a 70 cm vysokých. Přívod vody k malému kolu je dřevěným žlabem do kterého přechází roura 27x20 cm zasazená v hrázi náhonu. Vantroky i roura jsou uzavírány stavítky.

      Zřízen pevný výškový bod v pískovcovém skalisku, vyčnívajícím ze stráně na jihozápad od mlýna dvěma ryskami. Značka je od středu vchodu do mlýna z jihozápadní strany 12,43 m, od levého rohu obytné části mlýna při pohledu ke značce 16,38 m.
      StavZaniklý
      Popis
      StavZaniklý
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autor
      NázevMatriky FÚ Dírná
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&doctree=1nrdd&id=3149
      Datum citace internetového zdroje28.2.2016
      Autor
      NázevMatriky FÚ Dírná
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&doctree=1nrdd&id=3149
      Datum citace internetového zdroje28.2.2016
      Autor
      NázevSčítání lidu pro obec Záříčí
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&doctree=1skcczf&id=604534
      Datum citace internetového zdroje28.2.2016
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevKronika obecní Zářičí u Dírné
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&doctree=1kkozb
      Datum citace internetového zdroje28.2.2016
      AutorVáclav Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách IX
      Rok vydání2008
      Místo vydáníBeroun
      Další upřesněnístr.83
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje24.6.2018
      AutorMinisterstvo veřejných prací
      NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje24.6.2018
      AutorSokA Tábor
      NázevFond OÚ Tábor, Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č.46
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje24.6.2018

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

      Vytvořeno

      28.2.2016 19:55 uživatelem pepino

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 30.1.2021 13:27
      Radomír Roup 24.6.2018 16:32