Dva tvrdé mlýnské kameny nemohou dobře mlít pospolu.
(německé přísloví)

Zelenkův, Obděnický mlýn

Zelenkův, Obděnický mlýn
10
Žemličkova Lhota
262 55
Příbram
Žemličkova Lhota
49° 33' 35.3'', 14° 21' 40.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Malý vesnický mlýn s několika pozoruhodnostmi. Např. dnes nezvěstnou datovanou mlýnskou hranicí.
Mlýnu se též říkávalo Oděnský nebo Oběnský. Nejčastěji však Zelenkův
Varovský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

2.4.1772 od chlumecké vrchnosti mlýn o 1 složení a 4 stoupách emfyteuticky zakoupil Matěj Zelenka za 220 zl.

přimlýněny osady Žemličkova Lhota, Obděnice, Brod, Lesáky, Ratiboře, Ohrada a Radešice

Poddanské povinnosti: stálé platy 6 zl. 5 kr. na sv. Havla a sv. Jiří, odvod 22 měr a 3 věrtele obilí do panského špýcharu, přednostní mletí pro vrchnost, předkupní právo a laudemium

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1872 Antonín Zelenka s manž. Marií, jednáni s velkostkem o výkup z poddanství, cena stabovena na na 1.347 zl. 90 kr., jelikož se však budou starat o mlýnskou strouhu, snížena na 791 zl. 70 kr. ve 20 splátkách vždy k 1.11. počínaje 1872

1860-1911 probíhají mezi majiteli mlýna a chlumeckým velkostatkem permanentní spory ohledně Horního rybníka, z kterého velkostatek nechal odvádět vodu mimo Dolní rybník a mlýn a že velkostatek pořádal výlov obou rybníků každoročně na jaře namísto 1 x za 3 roky na podzim jako dříve, čímž mlýn silně omezuje v činnosti. Velkostatek se však hájil, že k Hornímu rybníku nemá mlynář žádné vodní právo a že se lovilo vždy podle potřeby. 5.1.1907 byla žaloba mlynáře sedlčanským hejtmanstvím zamítnuta, 25.6.1907 však bylo místodržitelstvím toto rozhudnutí zrušeno a spor odkázán na právo soukromé, nikoliv vodní.

1.7.1905 převzal mlýn Hynek Zelenka s manž. Josefou

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Hynek Zelenka narukoval do války, po návratu musel řešit dluhy, které za jeho nepřítomnosti narostly, a přežilé zařízení mlýna

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

pro špatný stav nebyl mlýn zapsán do rejstříku

1930 Hynek Zelenka

9.10.1933 uděleno živnostenské povolení k provozu

1937 semlel jen 97 q obilí a 3,5 q šrotů

1938 semlel a sešrotoval 222 q obilí

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1940 mlýn formálně převzal postupní smlouvou svatební zeť Jan Kučera

1941 nuceně zastaven, jelikož však nebyl zapsán v rejstříku, neměl majitel nárok na odškodné

4.12.1944 provoz obnoven pro poruchu mlýna v Radešicích, přiděleny Počepice a Nechvalice, kontingent 500 q pšenice a žita dohromady

1945 na  podzim Zelenka odešel za svým synem do pohraničí, mlýn reálně převzal zeť Jan Kučera, provozoval mlýn na živnostenský list Hynka Zelenky, ten se sem měl vrátit coby vbýměnkář

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Slavíček
 • Zelenka
 • Kučera

Historie mlýna také obsahuje:

1669 a 1676 - Mik. Slavíček

1772 Matěj Zelenka

1839 - Johan Zelenka

1872-1905 Antonín Zelenka

1905-1940 (1945) - Hynek Zelenka

1940 (1945) Jan Kučera

Problematickým vývojem si prošel i rybniční mlýn Hynka Zelenky v Žemličkově Lhotě. Hynek Zelenka narozený 25. června 1880 se po návratu z první světové války zpočátku vyrovnával s dluhy, které v průběhu války na mlýně narostly. Přesto se snažil mlýn udržovat v relativním chodu. Do mlýna tak instaloval ještě před rokem 1930 turbínu od Martina Kulíka z Hořovic o výkonu 6 HP. Vedle toho využíval i plynový motor Polke Vídeň o 10 HP, který byl vyroben roku 1912. Je pravděpodobné, že do mlýna byl instalován až druhotně, stejně jako většina strojního mlýnského vybavení, které mlynář roku 1938 přiznal. To pocházelo z různých strojírenských podniků

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   přízemní
   Pozdně klasicistní mlýn s nadezděným půlštokem. Na fasádě řada zajímavých štuků.
   Areál tvoří mlýn s obytnou částí a hospodářská stavení. Patrová zděná mlýnská budva 20 x 10 m, mlýnská a obytná část odděleny, mlýnice 8,5 x 7,2 m, výška 2,5 m.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • vyskladňovací otvor

    ObjektKonstrukce/prvekRok smýcení
    mlýnmlýnská hranice, sloup1575+
    • zcela bez technologie aj.
    Mlýn měl francouzské a české složení.
    VýrobceJosef Houček, stavba mlýnů, Strakonice 20
    Popisgenerální rekonstrukce zařízení mlýna 1948
    VýrobceJosef Houček, stavba mlýnů, Strakonice 20
    Popisgenerální rekonstrukce zařízení mlýna 1948
    Ve mlýně se nachízela mlýnská hranice s datací, část byla vyzvednuta a dnes se nachází na neznámém místě.
    1772 o 1 složení a 4 stoupách
    1872: obyčejné složení o prům. kamenů 0,8 m
    1875: 2. složení namísto stup
    1913:
    prachový vysévač
    válcová stolice Seck
    francouzský kámen Žižka o prům. 0,9 m
    sortýr
    hranolový vysévač Holama České Budějovice
    reforma Kohout
    1920 nové stroje:
    na mlecí podlaze: 1 válcová stolice, kámen a loupačka
    v podkolí: prachový cylindr, špicový cylindr
    po roce 1945 žádosti o příděl strojů z konfiskátů zamítány

    Zaniklý
    • stoupa
    1772: 4 stoupy, zrušeny 1875
    • rybník
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    • lednice
    Chlumecký rybník nad mlýnem.
    Mlýn poháněla voda z Varovského potoka, napájel Horní (Velký) a Dolní (Mlýnský) rybník, pod jehož hrází mlýn stál.
    Voda na mlýn protékala troubou v mlýnské hrázi na dřevěné vantroky o šířce 0,85 m a výšce 0,6 m. Ve vantrocích 2 žlaby s 2 stavidly na 2 kola, umístěné vedle sebe na severní straně budovy. 100 m za mlýnem se voda vracela do jalové strouhy Varovského potoka.
    1879 položeno normální znamení při mlýně a Dolním rybníce, mlynář se pokusil zasadit znamení i při Horním rybníce, k tomu však nedošlo, jelikož mlynář neměl k Hornímu rybníku žádné vodní právo.
    1860 chlumecký velkostatek zrušil na Horním rybníce stavidla a nahradil je splavem, jímž šla voda do Jalového potoka, nikoliv do Dolního ŕybníka.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popisinstalována již před I. sv. válkou
    1930 - Francisova turbína hltnost 120 l/s, spád 4,3 m a výkon 4,47 HP

    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popisinstalována již před I. sv. válkou
    1930 - Francisova turbína hltnost 120 l/s, spád 4,3 m a výkon 4,47 HP

    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popispůvodně 2 kola vedle sebe
    1872 moučné kolo prům. 4,2 m, stupní kolo prům. 3,9 m
    1930 - kolo na svrchní vodu o hltnosti 77 l/s, na spádu 4 m a výkon 2,28 HP.
    Typbenzínový motor
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisVe mlýně býval benzinový motor o výkonu 4 HP, umístěn v podkolí
    Typbenzínový motor
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisVe mlýně býval benzinový motor o výkonu 4 HP, umístěn v podkolí
    Typplynosací motor
    StavZaniklý
    VýrobcePolke
    PopisPolke Vídeň o 10 HP
    vedle podkolí oddělená místnost motorovny se 3 plynovými kotly 4 x 2,4 m
    Typelektrický motor
    StavNezjištěn
    VýrobceČeskomoravská Kolben - Daněk
    Popis1948 mlýn elektrifikován
    výkon 11 HP
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 12, s. 13
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 12, s. 13
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorHabart Čeněk
    NázevSedlčansko, Sedlecko a Voticko
    Rok vydání1925
    Místo vydání
    Další upřesněnís. 216
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorTomáš Kyncl
    Názevhttp://dendrochronologie.cz
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://dendrochronologie.cz
    Datum citace internetového zdroje17.7.2017
    AutorŠárka Mašková Janotová
    NázevVodní mlýny Sedlčanska na prahu modernizace
    Rok vydání2017
    Místo vydáníSedlčany
    Další upřesněnís. 122-124

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    2.4.2016 08:50 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Radomír Roup (Radomír Roup) 15.6.2018 18:39
    doxa (Jan Škoda) 27.2.2024 11:27
    kolssteyn 18.1.2017 19:28