Bez kamene mlýn nemele.
(estonské přísloví)

Kabelíkův mlýn

Kabelíkův mlýn
153
Sedlice
387 32
Strakonice
Sedlice u Blatné
49° 21' 30.8'', 13° 56' 10.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn vznikl přestavbou poplužního dvoru na konci 17. století. Jedná se o krásně dochovaný mlýn s psaníčkovým sgrafitem na třech fasádách.
Brložský potok
24303 / 3-4360
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1686 k sedlické faře náleží mj. rybníky Dolní a Horní Zástava i s oběma mlýny, Pilským a Kabelíkem

rybníky a mlýny několikrát zničeny nedatovanými povodněmi, jelikož se církev o ně odmítala starat, přešlo vlastnictví na světskou vrchnost (Šternberky, později Lažanské), proti čemuž zahájil 1725 farář Beck  proces u pražské konsistoře, spor však prohrál

1740 Tereziánský katastr - v Sedlici uvedeny 3 mlýny

poddanské povinnosti: roční činže 14 zl. a 14 strychů žita, 6 dnů pěší roboty ročně, pro vrchnost a čeleď v panském dvoře mele zdarma, drhovelskému statku náleží vodní právo, vrchnost se stará o mlýnskou stoku, stavidla a vantroky (mlynář pečuje o kolo a lednici), vrchnost poskytuje zdarma jeden bouček a stavební dříví zlevněně, 1x za 2 roky poskytne 2 povozy na dovoz mlecích kamenů. Mlynář nesmí lovit ryby (ani za velké vody) a pást dobytek na březích náhonu.

před 1785 Jan Gregora

1785 syn Josef Gregora s Veronikou Ječmeníkovou ze Sedlice

1809 Josef Prokopec (+1862) s Annou Šrámkovou, dc. mlynáře z Kořenského mlýna u Lažan

1839 Matěj Prokopec (1816-1858) s Františkou Karáskovou (*1815) ze mlýna ve Spáleném Poříčí, mlýn měl 2 složení a stoupu, k mlýnu náležely 2 zahrady, chovali  pár koní a 3 ks hov. dobytka, dluhy činily 2400 zl. (v tom 800 zl. pro bratra Františka), nevěsta přinesla 1200 zl. věnem

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1855 na 1/2 mlýna a polností uvalena exekuční zástava ze strany c.k. finančního zasatupitelství za náhradu nákladů trestního řízení ve věci neplacení daní.

od 1.10.1856 do 30.9.1862 si mlýn pronajali Václav a Rozalie Liškovi za 400 zl. ročně

09 1858 zemřel Matěj Prokopec

1860 vdova Františka (*1815) si vzala pachtýře Václava Lišku (*1819), který rovněž ovdověl

1863 pachtýř Tomáš Pravda s manž. Annou

06 1863 Antonín Prokopec (1842-1888, syn Matěje) s Johannou (*1843), dc. Františka Kleina, mlynáře z Vitějovic

1866 pachtýř Josef Hajský ze Strakonic

1867 Antonín Prokopec dluží velkostaku Drřhovel 529 zl. + 5% úroky, stanoveny splátky 105 zl. po dobu 5 let, koncem roku však splatil většinu dluhů v částce 1726 zl.

1875 mlýn vyvazen z poddanských břemen (viz výše) dle zákona z 05 1869, vyčísleny na 1784 zl., rozloženy na 20 ročních splátek po 89 zl. + 5% úrok

1888 zemřel Antonín Prokopec

3.12.1895 vdova Johanna mlýn se 16 strychy polí prodala za 15.000 zl. knížeti Jiřímu z Lobkovic a odstěhovala se do Strakonic

16.11.1896 kníže Lobkovic sem dorazil při inspekční cestě, konstatoval, že cena byla přemrštěná, neboň mlýn je ruina

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlýn přestal mlít v roce 1924.

správa velkostatku zde ubytovala Jana Mráze, hajného rybníků s rodinou a rodinu jeho syna Václava Mráze

1930 býv. mlýn od Ludmily Liechtenštejnové koupil zeť Václava Mráze Václav Petr s Janou (*1903) roz. Mrázovou s podmínkou, že mlýn nebude nikdy obnoven a objekt bude sloužit jen k bydlení a polnímu hospodářství

mlýn koupili manž. Kozákovi (manželka Jana byla dcerou Františka a Boženy Paškových z Pilského mlýna)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Prokopec
 • Gregora
 • Pravda
 • Liška
 • Hajský

Historie mlýna také obsahuje:

-1785 Jan Gregora

1785 Josef Gregora

1809 Josef Prokopec

1839-1858 Matěj Prokopec

1856-1862 nájemce Václav Liška

1858-1860 Františka Prokopcová

1860-1863 Václav Liška

1863 pachtýř Tomáš Pravda

1863-1888 Antonín Prokopec

1866 pachtýř Josef Hajský

1888-1895 Johanna Prokopcová

1895- kníže Jiří z Lobkovic

1924 nájemník Jan Mráz

Václav Mráz

1930 Václav Petr

Jana Kozáková

 

 


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • předbělohorské období do roku 1620
   zděná
   jednopatrový
   • sgrafito, rytá výzdoba
   • dveře
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • drobné sakrální památky
   • krov
   • topeniště, kamna, pec
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   1839: 2 složení a stoupa
   1884: 2 složení, kamenný běhoun prům. 82 cm
   Zaniklý
   • stoupa
   1839 stoupa
   • náhon
   • rybník
   • lednice
   1884 vodní kniha: mlýn čerpá vodu z rybníku Dolejší Zástava, který se naplňuje zčásti z Hořejší Zástavy, z části dešťovou a sněhovou vodou, u rybníka splav s 3 stavidly, odkud se vede voda strouhou a pak vantroky na 2 kola. Vantroky v dolejší části široké 96 cm, v horní 60 cm, vysoké 77 cm. Odpadní voda teče strouhou do Velkorojického rybníka.
   V případě přebytku vody se voda z vantrok vede do separátní strouhy, která zavlažuje na jih položené pozemky a ústí do Milavského rybníka.
   1893 se dělalo nové stavidlo, kterým se přebytečná voda z Dolní Zástavy pouští do rybníků Milavy a Pláňavy.
   léto 1893 veliké sucho, rybník vyschl, mlýn zastaven
   17.8.1903 komisionálně šetřena stížnost mlynářů z Dobeve, Turné, Brloha a Petrovic na pouštění vody do Milavského namísto Rojického rybníka, konstatováno ale, že se tak děje již 500 let
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Popis1884: 2 korečková kola na svrchní vodu, hořejší prům. 445 cm, podhorní 470 cm
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Popis1884: 2 korečková kola na svrchní vodu, hořejší prům. 445 cm, podhorní 470 cm
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet:
   • AutorJaroslava Pixová
    NázevZa osudy klapajících perliček
    Rok vydání2017
    Místo vydáníPutim
    Další upřesněnís. 187-210
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJaroslava Pixová
    NázevZa osudy klapajících perliček
    Rok vydání2017
    Místo vydáníPutim
    Další upřesněnís. 187-210
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    4.4.2016 20:41 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    doxa (Jan Škoda) 7.9.2022 17:44