Z moučného mlýna do solného mlýna.
(rumunské rčení)

Hořejší, Vackův mlýn

Hořejší, Vackův mlýn
6
Hořejší Mlýn
Mirotice
398 01
Písek
Mirotice
49° 25' 53.3'', 14° 1' 40.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Nejvýše položený z trojice mirotických mlýnů, původně vrchnostenský v majetku premonstrátského kláštera v Drkolné (Schlägl, Horní Rakousy), vybudovaný (nebo zásadně přestavěný) v 2. pol. XVIII. stol. V současné době slouží k rekreaci, mlýnské zařízení¨nedochováno. Zajímavý je 750 m dlouhý, dosud plně funkční mlýnský náhon, který zároveň slouží jako náhon pro sousední Nový rybník.
cca 1 km západně od náměstí
Lomnice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Postaven kol. r. 1700 za Švamberků

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1880 v exekuční dražbě zakoupil klášter premonstrátů v Schläglu (Drkolné, Hor. Rakousy), připojen k velkostatku Cerhonice.

1892 vyhořel.

1898 3. nájemce František Vacek, rodák z mlýna v Hvězdonicích nad Sázavou

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1926 od cerhonického velkostatku zakoupil Jaroslav Vacek, syn Františka Vacka

1930 přistavěna rámová pila.

2. září 1935 mlýn opět vyhořel, shořelo veškeré zařízení, zásoby vlastního i uskladněného obilí. Zničeno údajně 5 vagonů obilí,, celková škoda 200.000 Kč byla pojistkou kryta pouze z poloviny.

Za 6 týdnů vystavěn znovu i s patrem (před požárem byl mlýn přízemní), dvěma loupačkami, čtyřmi válcovými stolicemi a rovinnými vysévači.

leden 1936 opět zahájen provoz.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Vacek

Historie mlýna také obsahuje:

1880 premonstrátský klášter v Drkolné

1898 František Vacek (nájemce)

od 1926 Jaroslav Vacek

1930-1939 - Jaroslav Vacek (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   vícepodlažní
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • střešní nástavba
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1935:
    2 loupačky
    4 válcové stolice
    rovinné vysévače
    příslušenství
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • most, propustek
    kol. 1700 zřízena umělá stoka cca 1 km dlouhá se spádem 3 m
    750 m dlouhý náhon napájí zároveň později zřízený Nový rybník nad mlýnem.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavDochovaný
    Popis1930: 3 kola na svrchní vodu, výkon 11,13 HP, spád 3 m, průtok 0,43 m3/s
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavDochovaný
    Popis1930: 3 kola na svrchní vodu, výkon 11,13 HP, spád 3 m, průtok 0,43 m3/s
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • průchodová
    • jednoskříňový
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách V.
    Rok vydání2002
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 205-206
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách V.
    Rok vydání2002
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 205-206
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 10
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorkol.
    NázevČeskoslovenské mlynářství
    Rok vydání1936
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 207
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    6.6.2016 10:50 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 9.6.2016 20:31
    Radomír Roup (Radomír Roup) 14.6.2018 11:40