Qui vitat molam, vitat farinam.
(latinské přísloví)

mlýn v Heřmani

mlýn v Heřmani
01E
3
Heřmaň
582 74
Havlíčkův Brod
Jeřišno
49° 47' 14.0'', 15° 38' 39.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn v Heřmani čp. 3 na p.č.st. 28 na náhonu z řeky Doubravy byl původně součástí hospodářského dvora vilémovského kláštera.
Prošel postupnými přestavbami. Dnes je část bývalého mlýna, vedená jako ev.č. 1 (p.č.st.91/1) určena k rodinné rekreaci a čp.3 (st.91/2) je objekt k bydlení.
Na východním okraji obce
Doubrava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Heřmaň byla pravděpodobně založena vilémovským opatem Heřmanem, který spravoval klášter v letech 1206-12. První písemná zmínka je z r. 1352, kdy je ves uvedena jako Heřmanův Dvůr. Šlo zřejmě o klášterní hospodářský dvůr, jehož součástí byl mlýn. 

Mlýn v Heřmani na náhonu z řeky Doubravy je zakreslen již při I. vojenském mapování v letech 1764-68. Císařský povinný otisk z r. 1838 uvádí tento objekt na stav. pozemku č. 27 a 28 bez mapové značky mlýna, indikační skica informuje o čp. 3. Také na II. vojenské mapě z let 1836-52 je mlýn v Heřmani zakreslen.

Jako majitel čp. 3 je uveden na indikační skice v r. 1838 František Meduna.

Mlýn je zaznamenán také na III. vojenské mapě z let 1877-80.

1930 Jan Němec, mlýn a elektrárna

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Na letecké mapě kontaminace.cenia.cz je vidět mlýn ještě jako komplex obytné a hospodářské části mlýna s lednicí a náhonem.

V současné době jsou budovy zredukovány na dva obytné objekty.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Meduna
 • Němec

Historie mlýna také obsahuje:

1838 František Meduna

1930 Jan Němec

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
    zděná
    vícepodlažní
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • výroba elektrické energie
      1930 mlýn a elektrárna
      • náhon
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 3 kola na svrchní vodu, hltnost 0,175 m3/s, spád 3,1 m, výkon 10 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 3 kola na svrchní vodu, hltnost 0,175 m3/s, spád 3,1 m, výkon 10 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazwww.jerisno.cz/herman/d-1007
      Datum citace internetového zdroje23.7.2016
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazwww.jerisno.cz/herman/d-1007
      Datum citace internetového zdroje23.7.2016
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 3 (Čáslav), s. 14

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      23.7.2016 21:43 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 24.7.2016 21:48
      doxa (Jan Škoda) 6.2.2024 22:56