Když se zlé zrno brzy nesemele, vylétne.
(německé přísloví)

Kozákův mýn

Kozákův mýn
1
Myšenec
398 11
Písek
Myšenec
49° 13' 22.4'', 14° 12' 24.5''
Mlýniště bez mlýna
Nejstarší zmínka o mlýně v Myšenci je z r. 1331 a pak dále v několika dokumentech. Delší dobu bylo pak stavení bez mlýna. Na začátku šedesátých let staveni koupil Vojtěch Kozák a postavil zde nový mlýn, který je pak na mapě III. vojenského mapování. Kozákův mlynářský rod byl na mlýně skoro celou dobu provozu vyjma několika epizod. Mlýn byl v provozu až do r. 1953, kdy byl provoz zastaven a celý objekt zestátněn.
Na západním okraji obce
Blanice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nejstarší zmínka o mlýně je z listiny z r.1331, kde se praví, že Ivan z Modlíškovic daroval jistý plat ze svého mlýna v Myšenci kostelu v Heřmani.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V dokumentu z r.1589 se podle Augusta Sedláčka uvádí, že v tomto roce zakoupilo město Písek od Bedřicha Čejkovského z Čejkova mimo jiné i náchlební mlýn v Myšenci.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V r. 1656 prodávají písečtí pustý mlýn s pilou v Myšenci za 100 zlatých Jiřímu Vratislavi z Mitrovic, majiteli Protivína.

Po celé 18. a 1. pol. 19. stol. již objekt jako mlýn nesloužil.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V březnu r. 1861 kupuje chalupnické hospodářství čp. 1 Vojtěch Kozák, mlynář ze Žáru u Volyně, za 4200 zlatých. Areál bývalého mlýna bylo typické stavení s obytnou částí, chlévy, stodola a velký dvůr, pod kterým vedl mlýnský náhon. V r. 1862 dostal nový majitel povolení ke stavbě mlýna. Mlýn je zakreslen na mapě III. vojenského mapování.

1885 převzal syn Jan Kozák

kol. 1900 zemřel, mlýn pronajat Alši Prokopovi

1903 se vdova Anna Kozáková znovu provdala za mlynáře Karla Hájka ze Sedlčan

V r. 1911 postihl mlýn velký požár. Nový mlýn byl již patrový s novými mlecími stroji a novou Francisovou turbínou o výkonu 24,74 HP.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1919 převzal syn Antonín Kozák

15.11.1929 Antonín Kozák zemřel

mlýn pronajat Janu Prantlovi, synovi většího mlynáře ze Žirovnice, ten však ve mlýně sám nepracuje, mlýn vede stárek Stanislav Voříšek

1932 nájem ukončen

Mlýn je uveden v Seznamu vodních děl republiky Československé z r. 1932, majitelka M. Kozáková

1933 vdova Marie Kozáková se provdala za stárka Stanislava Voříška, po několika letech však bylo manželství rozvedeno

mlýn spravuje Karel Hájek, syn Karla Hájka, 2. manžela babičky Anny Kozákové

Mlýn byl v provozu po celou dobu války.

V r.1942 byli za černé mletí uvězněni Marie Kozáková mlynářka a její syn Ladislav, z vězení propuštěni až na konvi války.

Karel Hájek zemřel, nový správce Mrázek, Němec ze Sudet

1948 převzal syn Ladislav Kozák

V r.1953 byl provoz mlýna zastaven a mlýn zestátněn.

Mlýn zůstal jako strategická záloha, využívalo JZD jako sklad průmyslových hnojiv 

1978 odstraněna střecha, ubourány zdi

Danuše Šatavová (dc. Ladislava Kozáka)

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kozák
 • Aleš
 • Hájek
 • Prokop
 • Prantl
 • Voříšek
 • Mrázek

Historie mlýna také obsahuje:

1861 Vojtěch Kozák

1885 Jan Kozák

1900  Anna Kozáková

1900 Aleš Prokop (nájemce)

1903 Karel Hájek st.

1919 Antonín Kozák

1929 Marie Kozáková

1929-1932 Jan Prantll (nájemce)

1933 Stanislav Voříšek

Karel Hájek ml. (správce)

1939 - Marie Voříšková (RR)

Mrázek (správce)

Karel Hájek st. a Antonín Kozák ml. (správci)

1948 Ladislav Kozák

SEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 12, V Praze 1932
Okresní finanční ředitelství Tábor/Důchodkový kontrolní úřad Vodňany
Název toku: Blanice
Obec, čp. : Myšemec 1
Podnikatel: M. Kozáková
Druh živnosti: mlýn
Počet a druh vodních motorů: 1 Francisova turbína
Normální výkon v ks: 10,66


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  03 2018
  • dochovány hospodářské části
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
     • zcela bez technologie aj.
     Neexistuje a v archivech nejsou ani dokumenty o tom, co ve mlýně bylo za technologii.
     1959 veškeré zařízení zlikvidováno a vyvezeno do šrotu
     Žádná položka není vyplněna
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobceneznámý
      PopisInstalována 1911, výkon 24,74 HP.
      V Seznamech vodních děl je uváděna Francisova turbína o hltnosti 1,088 m3/s, spádu 0,98 m a výkonu 10,66 ks.
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobceneznámý
      PopisInstalována 1911, výkon 24,74 HP.
      V Seznamech vodních děl je uváděna Francisova turbína o hltnosti 1,088 m3/s, spádu 0,98 m a výkonu 10,66 ks.
      Typnaftový motor
      StavZaniklý
      VýrobceNeznámý
      PopisV literatuře je v r.1929 uváděn i naftová motor
      Typnaftový motor
      StavZaniklý
      VýrobceNeznámý
      PopisV literatuře je v r.1929 uváděn i naftová motor
      Historické technologické prvky
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Myšenec
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrmo&id=5720
      Datum citace internetového zdroje13.3.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Myšenec
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrmo&id=5720
      Datum citace internetového zdroje13.3.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevSčítání lidu pro Myšenec čp.1
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1sheemd&id=606110
      Datum citace internetového zdroje13.3.2018
      AutorMinisterstvo veřejných prací
      NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 41
      Datum citace internetového zdroje13.3.2018
      AutorJaroslava Pixová
      NázevNa břehu Blanice...
      Rok vydání2010
      Místo vydáníPutim
      Další upřesněníStrana 69 a výše
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje13.3.2018

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      13.3.2018 17:34 uživatelem pepino

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 13.3.2018 20:26
      Radomír Roup 15.6.2018 09:59
      doxa (Jan Škoda) 6.10.2022 11:00