Kdo chce mastit mouku kuřecím tukem,
nebude péct tučné koláče.
(německé přísloví)

Vítův mlýn, mlýn Pod Hradištěm

Vítův mlýn, mlýn Pod Hradištěm
16
Kondrac
258 01
Benešov
Dub u Kondrace
49° 40' 56.8'', 14° 51' 19.2''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Krásně dochovaný mlýnský areál na samotě. Mlýn dosvědčen již na počátku 15. století., pojmenován po mlynáři Vítovi, doloženém k roku 1578. Zde byl natáčen film Habermannův mlýn.
Blanice
12698/2-4396 (vila čp. 18 u mlýna)
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1406 Jan z Vlašimi "pro spásu duše své i svých předků a hlavně Kateřiny, manželky své dal 7 kop grošů bez 24 gr. úroku, a to na 4 lánech polí ve vsi Dubu 6 kop bez 24 grošů a 1 kopu na mlýně u Hradiště s plným právem panu Jiřímu, faráři ve Vlašimi" Farář tento úrok nadále užíval k vydržování jednoho kaplana a dvou pomocníků.

1442 Jan a Mikuláš z Chotěmic a  na Vlašimi prodali mlýn Pod Hradištěm rytíři Mikuláši Trčkovi z Lípy

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1578 mlynář Vít, vlašimské vrchnosti platil ročně 1,5 kopy, 1 groš a 5 penízů. Mimoto byl povinen o Velké noci dodávat 2 holoubata.

1591 za 200 kop grošů českých koupil mlýn Matěj Loskotů

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1625, na den sv. Filipa a Jakuba (1. května) byl po mlynáři Machovi mlýn o jednom složení prošacován a prodán Janovi, mlynáři z Pičína. Z ceny mlýna 316 kop mlynář složil závdavek 100 kop míšeňských, z nichž "Jeho Milost, jakž cedulka od J.M. ukazuje, 80 kop a 20 kop přijala, a poté se do důchodu J.M. každoročně po 12 kopách má klásti"

1633, ve středu po sv. Mikuláši (7. prosince) "při držení soudu na hradě Vlašimi položil mlynář Jan 10 kop, 2 kopy se mu čekají, poněvadž k veliké škodě skrze vojáky přišel. Těch 10 kop přijato do důchodu J.M."

1667 mlynář Jan předal mlýn za 100 kop Janovi mladšímu, svému synovi, sám sobě koupil chalupu v Hradišti. Vrchnost tehdy pro "velkou pustotinu mlýna, pro obtížné časy, kdy mlýn k tak malému šacunku přišel, aby děti Jana, mlynáře, také tu něčeho očekávati mohly, z milosti polovici, totiž 43 kop 30 gr., upouštěti ráčí".

1686 mlynář Jan Vítů

1698 vdova Zuzana

1705 syn Prokop Vítů, za mlýn musel zaplatit 200 kop

1762 Jan Pěnkava s manželkou

1767 jako svědek Kateřina, manželka Václava Vočadla, mlynáře pod Hradištěm

vdova Kateřina, mlýn s celým příslušenstvím předala za 880 zlatých nejstaršímu synu Josefovi  s tím, že si ponechá 150 zlatých, Josefův bratr Jakub dostane 150 zlatých a 3 kusy hovězího dobytka a bratr Matěj totéž, poděleni byli i další členové Vočadlovy rodiny.

Josef Vočadlo

1776 mlýn koupil Antonín Vlasák, měl robotní povinnost, totiž "konati robotu po 3 dnech v týdni potažní a od sv. Jana až do sv. Václava 1 den v týdnu robotu pěší"

1786 Martin Bílina

1789 Matěj Bílina

1793 Josef Skalák

1794 Josef Sedlák

1829 František Cikhart z Vřesců u Ratibořských Hor

1839 Josef Cikhart

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Díky nápisu na mlýnském kameni, který je zazděn do budovy mlýna víme, že budova pochází z roku 1851 a postavena byla nákladem Josefa a Josefy Cikhart.

1870-1891 František Cikhart

1900 Antonín Dvořák

1911 mlýn v dražbě zakoupil Stanislav Bořkovec (*27.7.1884) ze Sedlečka u Veliše (Keharova Sedlečka) z usedlosti čp. 8 za peníze utržené za její prodej 

(doplnil Václav Kaprálek)

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1930 Stanislav Bořkovec

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1941 mlýn po otci převzal Stanislav Bořkovec ml.

(historii doplnil jšk)

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

do roku 1996 mlýn provozoval Stanislav Bořkovec, bylo mu 82 let

Ve mlýně se v roce 2010 natáčel historický film Habermannův mlýn. (LR)

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Cikhart
 • Vít
 • Loskot
 • Mach
 • Pěnkava
 • Vlasák
 • Bílina
 • Sedlák
 • Skalák
 • Dvořák
 • Bořkovec
 • Vočadlo

Historie mlýna také obsahuje:

před 1442 páni z Vlašimě

od 1442 Mikuláš Trčka z Lípy

1578 mlynář Vít

1591 Matěj Loskotů

-1625 mlynář Mach

1625-  Jan, mlynář z Pičína

1667 Jan ml.

1686  Jan Vítů

1698 vdova Zuzana

1705  Prokop Vítů

1762 Jan Pěnkava 

1767 Václav Vočadlo

Josef Vočadlo

Josef Vočadlo ml.

1776 Antonín Vlasák

1786 Martin Bílina

1789 Matěj Bílina

1793 Josef Skalák

1794 Josef Sedlák

1829 František Cikhart

1839-1841 Josef Cikhart

1870-1891 František Cikhart

1900 Antonín Dvořák

1911 Stanislav Bořkovec

1939 - Stanislav Bořkovec (RR)

1941-1996 Stanislav Bořkovec ml.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   vícepodlažní
   Obytná budova je dílem věhlasného architekta Kamila Roškota (1885-1945) z Vlašimi
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • vrata, brána
    • existující umělecké složení
    V době návštěvy nebyl majitel doma a tak zatím nevíme jak je to se strojním vybavením.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • pila
    • výroba elektrické energie
    Dodnes při mlýně pracuje pila.
    • jez
    • stavidlo
    • odtokový kanál
    • lednice
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisVe mlýně pracuje Francisova turbína a jako dekorace vodní kolo na spodní vodu.
    1930: 2 turbíny Francis, hltnost 1,135 m3/s, spád 2,5 m, výkon 28,29 HP
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisVe mlýně pracuje Francisova turbína a jako dekorace vodní kolo na spodní vodu.
    1930: 2 turbíny Francis, hltnost 1,135 m3/s, spád 2,5 m, výkon 28,29 HP
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisPři mlýně atrapa vodního kola
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet:
    • AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 36
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 36
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách II.
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 153-155
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Petráň
     NázevVlastivědný atlas okresu Benešov
     Rok vydání1988
     Místo vydáníBenešov
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorZuzana Koubková
     NázevKrajem Blanických rytířů
     Rok vydání2023
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 100

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     8.12.2012 19:15 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Radomír Roup (Radomír Roup) 11.6.2018 20:31
     doxa (Jan Škoda) 26.2.2024 00:02
     Franklyn (Lukáš Racocha) 26.5.2015 21:09