Funět jako mlynářská herka.
(německé přirovnání)

Čechův mlýn

Čechův mlýn
0105E
16
Nezabudice
270 23
Rakovník
Nezabudice
50° 1' 8.0'', 13° 49' 54.2''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
V jádru barokní mlýn spolu s kompletním technologickým vybavením patří k nejzachovalejším vodním mlýnům na Křivoklátsku. V rámci středočeského kraje jde o jeden z mála zachovaných barokních říčních mlýnů.
Berounka
nepřístupný

Obecná historie:

 

Na mlýně se v roce 1973 natáčel rodinný film Údolí krásných žab. Více viz http://www.csfd.cz/film/43096-udoli-krasnych-zab/


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1412 v držení Zdeňka z Chýně

1413  prodal jej i s dvorem Martinu Stašovci

1414 nezabudické panství zakoupil za 100 kop míšeňských Jan Kršňák z Vysočan, měšťan Nového Města Pražského

Jindřich z Broun

1427 Aleš ze Šternberka

1460 Matěj, měšťan Starého Města Pražského

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1546 Hendrich, pán na Týřově pohnal před soud Mikuláše z Hracholusk a Albrechta Borně ze Slabce, že "při půtce v Nezabudicích zbili mlynáře Zikmunda  a chtěli jej zabít"

1547 poplužní dvůr, mlýn a opuštěná krčma propadly Hendrichu z Týřova

synové jej prodali Jaroslavu z Vřesovic

1585 Jaroslav z Vřesovic postoupil králi a císaři Rudolfu II.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1634 mlynář Jan Kohout, patrový mlýn měl tři složení a platilo se z něj 5 strychů pšenice, 84 strychů žita a 10 strychů ječmene, k tomu 35 zlatých jako náhrada za vykrmené vepře. U mlýna pila, z ní se platilo 10 zl. a mlynář musel zdarma rozřezat ze tří kop klád prkna. Orných polí bylo při mlýně 12 strychů, louky žádné

povodeň mlýn zničila

1656-57 postaven nový mlýn

1692 mlynář Václav Cippl, u mlýna postavena nová chalupa, mlýn měl 3 kola, 4 stoupy, pilu a dvě sýpky na sušení chmele.

Jan Cippl, přistavěl 1 kolo a obnovil zařízení pily nákladem 449 zl. Ve stráni nad mlýnem nechal postavit sochu sv. Jana Nepomuckého

1738 mlýn opravován

1. ledna 1771 Egon kníže Fürtsenberk prodal janu Jungmannovi

1796 po jehio smrti syn josef Jungmann

po jeho smrti vdova Barbora svěřila Josefu Perglerovi, ketrýjej řídil za Dominika Jungmanna až do jeho plnoletosti

1810 Dominik Jungmann přebírá mlýn

1816 Dominik Jungmana zemřel, vdova Karolina se provdala za Václava Cippla

1847 Václav Cippl prodal mlýn za 21 100 zl. Vojtěchu Brodeckému

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1852 noční požár zničil stodolu se 178 mandeli obilí a řezivo za 5000 zl.

1854 Vojtěch Brodecký prodal  Karlu a Marii Štěklovým

1854 Štěklovi prodali Matěji a Marii Tirmanovým

4. dubna 1859 mlynář Jakub Čech

1883 syn Josef Čech

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1930 Josef Čech odchází na výměnek, mlýn nadále pronajímán

V roce 1930 byl majitelem mlýna a elektrárny Josef Čech, mlýn měl čp. 16.

nájemci:

B. Brůžek

Antonín Kalandr

V. Hrubý

mlecí kameny nahrazeny válcovými stolicemi, namísto kola instalována turbína

1938 generální oprava mlýna, vybetonován jez

1959 ukončen provoz, mlýn přestavěn k rekreaci 

majitel Bohumil a Marie Sieglovi

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kohout
 • Cippl
 • Jungmann
 • Pergler
 • Brodecký
 • Štekl
 • Tirman
 • Čech
 • Brůžek
 • Kalandr
 • Hrubý
 • Siegel

Historie mlýna také obsahuje:

1412 Zdeněk z Chýně

1413  Martin Stašovec

1414 Jan Kršňák z Vysočan, měšťan Nového Města Pražského

Jindřich z Broun

1427 Aleš ze Šternberka

1460 Matěj, měšťan Starého Města Pražského

1546 nájemce mlynář Zikmund

1547  Hendrich z Týřova

Jaroslav z Vřesovic

1585 císař Rudolf II.

nájemci:

1634-1692 Jan Kohout,

1692- Václav Cippl

Jan Cippl

majitelé

1771-1796  Jan Jungmann

1796- Josef Jungmann

-1810 Josef Pergler

1810-1816 Dominik Jungmann přebírá mlýn

1816-1847  Václav Cippl

1847  Vojtěchu Brodecký

1854 Karel Štěkl

1854-1859 Matěji Tirman

1859-1883 Jakub Čech

1883-1930  Josef Čech

nájemci:

B. Brůžek

Antonín Kalandr

V. Hrubý

1939 pravděpodobně Boh. Siegel (RR)

1959 Bohumil Siegel

Mlýn se objevuje v povídkách Oty Pavla Jak jsem potkal ryby a Smrt krásných srnců

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • baroko do roku 1800
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   1634 patrový
     • existující umělecké složení
     Dochované umělecké složení pro periodické mletí. Chybí jen několik pasivních prvků (spádové trubky) a některé stroje jsou demontované či rozebrané, např. rovinný vysévač, válcová stolice typu Wegmann...
     (RUr)
     VýrobceJan Prokopec, Praha Král. Vinohrady
     Popis
     VýrobceJan Prokopec, Praha Král. Vinohrady
     Popis
     VýrobceMacháň a spol., Pardubice
     Popis
     VýrobceČmelík a Fantl, Městec Králové
     Popis
     1634 3 složení
     Zaniklý
     • pila
     • stoupa
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     U mlýna bývala od 1634 pila
     1692 4 stoupy
     V roce 1930 se při mlýnu uvádí elektrárna.
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      PopisV roce 1930 pohání mlýn a elektrárnu Francisova turbína s průtokem 3.45 m3/s, spádem 1.45 m, výkon 45 HP.
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      PopisV roce 1930 pohání mlýn a elektrárnu Francisova turbína s průtokem 3.45 m3/s, spádem 1.45 m, výkon 45 HP.
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1692 3 kola
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v dřevěné skříni
      • Válcová stolice s 1 párem porcelánových válců v dřevěné skříni
      • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
      • Válcová stolice s 2 páry rýhovaných válců v litinové skříni
      • průchodová
      • válcový
      • moučný vysévač | Počet:
       • jednoskříňový
       1
       1
       • autokap
       • větrová komora
       • šnekový dopravník | Počet:
       • kapsový výtah | Počet:
       • AutorMinisterstvo financí
        NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
        Rok vydání1930
        Místo vydání
        Další upřesněníPraha, str. 20
        Odkaz
        Datum citace internetového zdroje
        AutorMinisterstvo financí
        NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
        Rok vydání1930
        Místo vydání
        Další upřesněníPraha, str. 20
        Odkaz
        Datum citace internetového zdroje
        AutorJosef Klempera
        NázevVodní mlýny v Čechách I.
        Rok vydání2000
        Místo vydáníPraha
        Další upřesněnís. 123-125
        Odkaz
        Datum citace internetového zdroje
        AutorTomáš Bednařík
        NázevRakovnicko (Zmizelé Čechy)
        Rok vydání2008
        Místo vydáníPraha - Litomyšl
        Další upřesnění
        Odkaz
        Datum citace internetového zdroje
        AutorRudolf Šimek
        NázevMlýn jako krajinotvorný prvek v barokní době
        Rok vydání2011
        Místo vydáníOlomouc
        Další upřesněnídiplomová práce

        Žádná položka není vyplněna

        Základní obrázky

        Historické mapy

        Obrazy

        Historické fotografie a pohlednice

        Současné fotografie - exteriér

        Současné fotografie - vodní dílo

        Současné fotografie - technologické vybavení

        Ostatní

        Vytvořeno

        30.5.2012 19:39 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

        Majitel nemovitosti

        Není vyplněn

        Spoluautoři

        Uživatel Poslední změna
        Helena Špůrová 7.4.2017 20:22
        Radim Urbánek 20.7.2015 19:49
        Radomír Roup 15.6.2018 14:23
        David Kozler 14.9.2014 17:11
        REAPERXCX 20.9.2014 23:41
        doxa (Jan Škoda) 13.11.2018 14:17