Já a ty a mlynářova kráva!
(německé rčení)

Fritzův, Pflegerův, Dřevěný mlýn; Fritzmühle, Holtzmühle

Fritzův, Pflegerův, Dřevěný mlýn; Fritzmühle, Holtzmühle
135
Mnichov
35301
Cheb
Mnichov u Mariánských Lázní
50° 2' 53.5'', 12° 46' 38.5''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn údajně z 15. století, doložený ale až k roku 1602, zanikl po II. světové válce.
2 km sz od kostela sv. Petra a Pavla v Mnichově
Pramenský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn údajně vznikl v 15. stol.

1602 koupila obec mlýn s okolními poli od jeho tehdejšího majitele Hansena Kröutela (Kröptela?) za 797 kop. (Archiv města Mnichova)

1705 – 1728 vlastnil mlýn Martin Hannicka, mlýnu se tehdy říkalo „Dřevěný mlýn“ (Holtzmühl).

1775 – 1790 zakoupil Johann Josef Hanika, následně přesídlil do Nového mlýnu (Neumühle), který koupil od města Mnichova. Za Fritzův mlýn musel platit 30 zlatých a za Nový mlýn 7 zlatých roční poplatek za mletí obilí. Musel také přispívat ročně jedním korcem obilí na chudé. Obec si také ponechala předkupní práva na další prodej obou mlýnů. Mlynář ale na druhou stranu získal na tři roky odpuštění daní.

1790 Franz Josef Zeidler koupil stavení za 900 zlatých, pole a louky v okolí pak za 1890 zlatých.

1839 majitelka Alžběta Röhlichová

Více zde: https://www.slavkovsky-les.cz/mlyna-slavkovskeho-lesa/fritzuv-mlyn

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

kolem roku 1900 fungoval mlýn pouze jako pila. V této době koupili mlýn 3 majitelé tehdejší serpentinitové továrny Lankisch, Scharf a Übel, kteří jej přestavěli k řezání serpentinitových kamenů. Ty se zde následně brousily a upravovaly na lázeňské suvenýry. Společně s nimi se zde brousily, vrtaly a upravovaly také lastury a škeble z moří. Uvedené zařízení bylo v tehdejší době velkou zvláštností. Bylo zde využito okolnosti, že se nedaleko mlýnu nacházel serpentinitový lom a zde vytěžené kameny se mohly ve mlýnu opracovávat. Toto podnikání však nebylo úspěšné, a tak po 5 letech mlýn opět prodávají.

1905 koupil objekt od těchto majitelů Hans Geitner, který zde ale působil jen krátkou dobu. Za jeho doby byl mlýn používán jen k řezání kmenů, další zařízení nevyužíval.

Více zde: https://www.slavkovsky-les.cz/mlyna-slavkovskeho-lesa/fritzuv-mlyn

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1924 kupuje mlýn další majitel, Adolf Renger.

1930 mlýn a pila, majitel Adolf Renger

1931 došlo k velkému požáru a mlýn zcela vyhořel. Ještě v témže roce byl znovu postaven.

1932 vyčerpání z jeho obnovy ale bylo tak velké, že jej Adolf Renger prodává, novými majiteli se stali Franz a Barbara Hoffmannovi. Ti získali mlýn, hospodářství, louky a pole v okolí mlýna. Zůstali majiteli až do roku 1946, kdy byli odsunuti.

Více zde: https://www.slavkovsky-les.cz/mlyna-slavkovskeho-lesa/fritzuv-mlyn

(na webovém zdroji je chyba, Renger nebyl Adam, ale Adolf - informace od potomků, kteří žijí v Německu - Anita Grimm-Flähmig)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1946 Po odsunu původních obyvatel  se do mlýna nastěhovala česká rodina Pflegerova. Mlýnu se pak podle ní říkalo Pflegerův mlýn. Zůstala zde jen několik let a poté mlýn opustila.

Více zde: https://www.slavkovsky-les.cz/mlyna-slavkovskeho-lesa/fritzuv-mlyn

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

opuštěný osamělý mlýn se postupně rozpadal

1961 patrny pouze zbytky základů

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Fritz
 • Kröutel
 • Hannicka
 • Hanika
 • Zeidler
 • Röhlich
 • Geitner
 • Renger
 • Hoffmann
 • Pfleger

Historie mlýna také obsahuje:

Fritz

-1602  Hansen Kröutel 

1602- město Mnichov

1705 – 1728 Martin Hannicka

1775 – 1790 Johann Josef Hanika 

1790- František Josef Zeidler

1839  Alžběta Röhlichová

1900-1905 Lankisch, Scharf a Übel

1905 Hans Geitner

1930-1932 Adolf Renger

1932-1946 František Hoffmann

1946-1950 Pfleger


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  12 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • výroba elektrické energie
      • brusírna
      1930 mlýn a pila
      od 20. let dynamo pro vlastní potřebu
      1900-1905 brusírna kamenů a lastur
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popisprůměr 4,5 m
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popisprůměr 4,5 m
       Typturbína Francisova
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popisinstalována ve 20. letech namísto kola
       1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,328 m3/s, spád 4,5 m, výkon 13,8 HP
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
       Rok vydání1930
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 05 (Cheb), s. 36
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
       Rok vydání1930
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 05 (Cheb), s. 36
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorLuděk Jaša
       NázevMlýny Slavkovského lesa
       Rok vydání
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttps://www.slavkovsky-les.cz/mlyna-slavkovskeho-lesa/fritzuv-mlyn
       Datum citace internetového zdroje12 2019

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Vytvořeno

       18.12.2019 12:15 uživatelem doxa (Jan Škoda)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 16.11.2020 20:44