Chci raději pohánět mlýn, než lenivět v rybníce, řekl potok.
(německé přísloví)

Fritzův, Pflegerův, Dřevěný mlýn; Fritzmühle, Holtzmühle

Fritzův, Pflegerův, Dřevěný mlýn; Fritzmühle, Holtzmühle
135
Mnichov
35301
Cheb
Mnichov u Mariánských Lázní
50° 2' 53.5'', 12° 46' 38.5''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn údajně z 15. století, doložený ale až k roku 1602, zanikl po II. světové válce.
2 km sz od kostela sv. Petra a Pavla v Mnichově
Pramenský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn údajně vznikl v 15. stol.

1602 koupila obec mlýn s okolními poli od jeho tehdejšího majitele Hansena Kröutela (Kräutella, Kröptela?) za 797 kop. (Archiv města Mnichova)

Ze mlýna se platilo ročně 30 zl. činže a 1 korec obilí týdně

nájemci:

1629 Bartoloměj Schöpl (+26.8.1666) ze Schöpplova mlýna 

1629 mlýn do základů vyhořel

1667 vdovec Jiří Schöppl, družka Alžběta Haintzová z Mnichova, oddáni až 4.9.1689

1699 Tomáš Hanika, syn Vavřince Haniky z Rödlova mlýna, 5.11.1686 oo Anna Alžběta, dc. Tomáše Wagnera z Mnichova

1712 Jan Michal Fischbach (24.4.1769), m. Magdalena (+28.3.1736)

1739 Jan Adam Wentzl (+7.4.1745) z Bečova, m. Eva Rozina Bauerová (1699-9.10.1755)

1748 Wolfgang Träger z Mnichova m. Kateřina Seitzová  (1706-16.12.1762)

1765 Augustin Martin m. Eva Rozina Höhlerová

1777 zakoupil Johann Josef Hanika, 6.5.1777 oo Anna Rozina Helmová. Za Fritzův mlýn musel platit 30 zlatých. 1690 přesídlil do rodného Nového mlýna (Neumühle), který koupil od města Mnichova. Musel také přispívat ročně jedním korcem obilí na chudé. Obec si ponechala předkupní práva na další prodej obou mlýnů. Mlynář ale na druhou stranu získal na tři roky odpuštění daní.

1790 Franz Josef Zeidler, syn truhláře Antoníma Zeidlera z Nového mlýna, emfyteuticky zakoupil stavení za 900 zlatých, pole a louky v okolí pak za 1890 zlatých. Manž. Kateřina Zuzana Seitzová (+14.3.1794), 2. manž. Kateřina, dc. panského nostického úředníka Antonína Ondřeje Riedla z Kraslic u Sokolova čp. 239. Podle smlouvy nesměl rozšiřovat hospodářství a mohl chovat max. 6 ks skotu.

1814 Josef Röhlich (1786-12.1.1843), syn Jiřího Röhlicha, mlynáře z Angerlmühle, 7.8.1810 oo Alžběta Zeidlerová

mlýn přestavěn a modernizován

1839 majitelka Alžběta Röhlichová.  

1840 Norbert Schneider, syn Adalberta Schneidera, mlynáře v Schöpplově mlýně, matka Rozina Haniková z Nového mlýna u Mnichova. Manž. Terezie, dc. Bohumila Hubla z Mnichova čp. 96

Více zde: https://www.slavkovsky-les.cz/mlyna-slavkovskeho-lesa/fritzuv-mlyn

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1849 Josef Traeger (5.1.1791-12.9.1860) z Mnichova čp. 42, m. Terezie Nadlerová (4.2.1793-27.12.1870) z Mnichova čp. 84.

1855 syn Arnošt Träger, 1856 oo Anežka, dc. řezníka Antonína Christla z Mnichova čp. 22

v 2. pol. 19. stol. fungoval mlýn pouze jako pila. 

1899 koupili mlýn 3 majitelé tehdejší serpentinitové továrny Josef Laubisch a Karel Scharf z Prahy a Michal Übel z Aše, kteří jej přestavěli k řezání serpentinitových kamenů. Ty se zde následně brousily a upravovaly na lázeňské suvenýry. Společně s nimi se zde brousily, vrtaly a upravovaly také lastury a škeble z moří. Uvedené zařízení bylo v tehdejší době velkou zvláštností. Bylo zde využito okolnosti, že se nedaleko mlýnu nacházel serpentinitový lom a zde vytěžené kameny se mohly ve mlýnu opracovávat. Toto podnikání však nebylo úspěšné, a tak po 5 letech mlýn opět prodávají.

1905 koupil objekt od těchto majitelů Hans Geitner, který zde ale působil jen krátkou dobu. Za jeho doby byl mlýn používán jen k řezání kmenů a výrobě dřevité vlny pro okolní porcelánky, brusné zařízení nevyužíval.

Více zde: https://www.slavkovsky-les.cz/mlyna-slavkovskeho-lesa/fritzuv-mlyn

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 kupuje mlýn další majitel, Adolf Renger, m. Marie Kirnichová

1930 mlýn a pila, majitel Adolf Renger, pokračoval především ve výrobě dřevité vlny.

1931 došlo k velkému požáru, způsobenému zkratem na elektroinstalaci ve stodole garážovaného opravovaného nákladního auta, a mlýn zcela vyhořel. Ještě v témže roce byl znovu postaven nákladem 85.000 Kč, pojišťovna uhradila pouze 75.000 Kč, shořelé nákladní auto v ceně 45.000 Kč, pořízené z dosud nesplacené půjčky, pojišťovna neuhradila.

září 1932 vyčerpání z jeho obnovy ale bylo tak velké, že jej Adolf Renger prodává

novými majiteli se stal Franz Hoffmann (25.3.1899) ze Sklářů čp. 10 (zaniklá ves u Mnichova u Poběžovic) a manž. Barbara, dc.  Josefa Bocka z Domažlic. Ti získali mlýn, hospodářství, louky a pole v okolí mlýna. Zůstali majiteli až do roku 1946, kdy byli odsunuti.

Více zde: https://www.slavkovsky-les.cz/mlyna-slavkovskeho-lesa/fritzuv-mlyn

(na webovém zdroji je chyba, Renger nebyl Adam, ale Adolf - informace od potomků, kteří žijí v Německu - Anita Grimm-Flähmig)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1946 Po odsunu původních obyvatel  se do mlýna nastěhovala česká rodina Pflegerova. Mlýnu se pak podle ní říkalo Pflegerův mlýn. Zůstala zde jen několik let a poté mlýn opustila.

Více zde: https://www.slavkovsky-les.cz/mlyna-slavkovskeho-lesa/fritzuv-mlyn

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

opuštěný osamělý mlýn se postupně rozpadal

1961 patrny pouze zbytky základů

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Fritz
 • Kröutel
 • Hannicka
 • Hanika
 • Zeidler
 • Röhlich
 • Geitner
 • Renger
 • Hoffmann
 • Pfleger
 • Kräutel
 • Kröptel
 • Schöpl
 • Schöppl
 • Fischbach
 • Wentzl
 • Träger
 • Traeger
 • Martin
 • Schneider

Historie mlýna také obsahuje:

Fritz

-1602  Hansen Kröutel (Kräutel, Kröptel)

1602- město Mnichov

1629-1666 Bartoloměj Schöpl 

1667-1699 Jiří Schöppl

1699-1712 Tomáš Hanika

1712-1739 Jan Michal Fischbach 

1739-1748 Jan Adam Wentzl 

1748-1765 Wolfgang Träger 

1765-1777 Augustin Martin 

1777-1790 Johann Josef Hanika,

1790-1814 Franz Josef Zeidler

1814-1839 Josef Röhlich 

1839 Alžběta Röhlichová.  

1840-1849 Norbert Schneider

1849-1855 Josef Traeger

1855-1899 Arnošt Träger 

1899-1905 Lankisch, Scharf a Übel

1905-1930 Hans Geitner

1930-1932 Adolf Renger

1932-1946 František Hoffmann

1946-1950 Pfleger


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  12 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • výroba elektrické energie
      • brusírna
      • jiné
      1930 mlýn a pila
      19. stol. sladovna pro mnichovský pivovar
      od 20. let dynamo pro vlastní potřebu
      1900-1905 brusírna kamenů a lastur
      • náhon
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popisprůměr 4,6 m
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popisprůměr 4,6 m
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popisinstalována ve 20. letech namísto kola
      1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,328 m3/s, spád 4,5 m, výkon 13,8 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1930
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 05 (Cheb), s. 36
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1930
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 05 (Cheb), s. 36
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorLuděk Jaša
      NázevMlýny Slavkovského lesa
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://www.slavkovsky-les.cz/mlyna-slavkovskeho-lesa/fritzuv-mlyn
      Datum citace internetového zdroje12 2019
      AutorLuděk Jaša
      NázevMlýny Slavkovského lesa 4.
      Rok vydání2022
      Místo vydáníBřezová
      Další upřesněnís. 61-75

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      18.12.2019 12:15 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 16.11.2020 20:44