Chytrost bez citu je mlýnský kámen bez zrna.
(Jean Paul, 1763 - 1825)

Proškův, Potepelský mlýn, mlýn Pod Teplým

Proškův, Potepelský mlýn, mlýn Pod Teplým
6
Malé Kyšice - Poteplí
273 51
Kladno
Malé Kyšice
50° 3' 58.9'', 14° 4' 36.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Zajímavý mlýn, který slouží k občasným prohlídkám je dodnes kompletně vybaven mlecím zařízením. Dochovány jsou vzácné stroje, kupříkladu válcové stolice fa Kohout - Smíchov a fa Trapp - Plzeň, obě z konce 19. stol., nebo reforma fa Hořejší -Slaný. Objekt se řadí do vzácných a kompletně dochovaných mlýnů na území ČR.
Poteplí (místní část)
Loděnice
26890/2-4084
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

15. stol. náležel k hradu Křivoklátu

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1548 mlýn získal Vladislav Bezdružický z Kolovrat a na Buštěhradě

1566 v majetku Svatovítské kapituly, mlynář Jan

1573 mlynář Jiří

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1630 cechmistr Kašpar Votava

za třicetileté války mlýn vypálen a zpustošen, cechmistr jej ale obnovil

1669 Matěj Svašek

1709 Jan Svašek

1714 Svatovítská kapitula prodala mlýn Pod Teplým Zikmundu Valentu Hrzánovi hraběti z harasova za 5 000 zlatých 

1717 Terezie Eleonora ze Siegberku, rozená baronka z Říčan, nájemce mlynář Jan Svašek, mlýn měl dvě kola, pilu a stoupu

1726 Ferdinand Kustoš ze Zubří a Lipky

1744 klášter voršilek na Novém Městě pražském

1786 Alžběta Bělohlávková

Matěj a Kateřina Bělohlávkovi

1830-1861 syn Jan Bělohlávek

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1861 František a Kateřina Bělohlávkovi

1876 František Bělohlávek zemřel, na mlýně hospodaří vdova Kateřina

1878 Kateřina se podruhé provdala za Ludvíka Slapničku, ten se však zanedlouho zastřelil 

1879 Kateřina Slapničková prodává mlýn za 16 000 zlatých Václavu a Anně Čechmanovým

Václav Čechman spáchal sebevraždu

1882 mlýn zakoupil v dražbě za 12 205 zlatých Max Kischberger z Prahy - Smíchova

obratem mlýn prodává za 14 600 zl. Rudolfu a Rosalii Kalousovým

ti jej brzy prodávají manželům Konvalinkovým

1892 Jan a Anežka Proškoví

Josef a Anna Proškovi

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

ovdovělá Anna s druhým manželem Karlem Chaloupkou

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1920 manželství rozvedeno, nadále mlýn patří jen Anně Proškové-Chaloupkové

V roce 1930 byla majitelkou mlýna Anna Prošková

syn Karel byl starostou v Chýnavě i v Horním Bezděkově, ve mlýně měl starostenskou kancelář

1933 Karel a Růžena Proškovi

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1959 zemřel Karel Prošek, mlýn definitivně ukončil provoz

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Votava
 • Svašek
 • Bělohlávek
 • Slapnička
 • Čechman
 • Kischberger
 • Kalousek
 • Chaloupka
 • Prošek

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   • raná moderna do roku 1920
   zděná
   jednopatrový
   na mlýně je uchována barokní architektura, mansardová střecha
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • vyskladňovací otvor
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • trámový strop
   • klenba
   • krov
   • topeniště, kamna, pec
   • dveře
   • schodiště
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • historický mobiliář

   ObjektKonstrukce/prvekRok smýcení
   čp. 6 - mlýnstrop nad mlýnicí1799
   • existující umělecké složení
   Hřídel celodřevěného vodního kola procházela otvorem do spodní části mlýnice (podkolí). Na Hřídeli bývalo paleční kolo s litinovým věncem (ramena a palce dřevěné). Palce zapadaly do pastorku předlohové hřídele, kde na konci velká řemenice roztáčela přes plochý řemen hlavní transmisi. Transmise je uložená v ložiskách na kovových věšácích uchycených na stropních trámech. Zachovalá mlýnská hranice je dvojnásobná s profilovanými sloupy. Dále jsou zde paty kapsových dopravníků, šnekový dopravník, násypka a polozkřížený řemenový převod k pohonu mlecích kamenů. Na prvním podlaží jsou tyto velmi vzácné stroje: válcová stolice od fa Kohout - Praha Smíchov s válci porcelánovými k luštění krupic v dřevěné skříni vyrobená v poslední čtvrtině 19. stol., dále válcová mlecí stolice od fa Josef Trapp - Plzeň s válci rýhovanými (jeden z prvních konstrukčních typů s válci pod sebou s bočním podáváním) v litinové skříni, vyrobená na konci 19. stol. Dalšími dochovanými stroji jsou zde kamenné mlecí složení, loupačka periodická s filtrem a s předlohovou transmisí, válcová mlecí stolice od fa Prokop - Pardubice z 1. čtvrtiny 20. stol. V podstřeší se nachází dva velké moučné hranolové vysévače, předvysévač, čistící hranolový vysévač (všechny vysévače řemeslné výroby), vzácná reforma z 1. čtvrtiny 20. stol. od fa Hořejší - Slaný, koukolník - triér, šnekové dopravníky, hlavy kapsových výtahů, jenž prochází ze spodních prostor a dvě horní rozvodové transmise.

   D. Veverka – výzkum a posudek vzácné strojní technologie vesnických mlýnů, 14.6. 2014
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   VýrobceJosef Kohout, Praha Smíchov
   VýrobceJosef Trapp, Plzeň
   VýrobceKarel Hořejší, Slaný
   Výrobcemlynář, sekerník
   Popis
   Zaniklý
   • pila
   • stoupa
   Dochovaný
   • máselnice
   • výroba elektrické energie
   • pohon zemědělských strojů
   1717 mlýn s pilou a stoupou
   Zemědělské stroje a máselnice poháněny za pomoci předlohové transmise roztáčené lanovým převodem od spodní transmise mlýna.
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • vantroky
   • jalový žlab
   • odtokový kanál
   • lednice
   • most, propustek
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1717 dvě kola
   V roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, hltnost 0,154 m3/s, spád 4,28 m, výkon 5,71 HP. Dochována hřídel.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1717 dvě kola
   V roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, hltnost 0,154 m3/s, spád 4,28 m, výkon 5,71 HP. Dochována hřídel.
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   dvojnásobná
   • pískovcový kámen | Počet:
   • umělý kámen | Počet:
    • Válcová stolice s 1 párem porcelánových válců v dřevěné skříni
    • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
    • periodická
    • válcový
    • čistírenský vysévač | Počet: 1
    • moučný vysévač | Počet: 2
    • jiný | Počet: 1 předvysévač
    • 1, čtyřrámečková
     • větrová komora
     • šnekový dopravník | Počet:
     • kapsový výtah | Počet:
     • pytlový skluz - exteriér | Počet:
     • AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněníPraha, str. 39
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněníPraha, str. 39
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách I.
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 161-162
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorRudolf Šimek
      NázevMlýn jako krajinotvorný prvek v barokní době
      Rok vydání2011
      Místo vydáníOlomouc
      Další upřesněnídiplomová práce

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      30.5.2012 22:06 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      David Veverka (David Veverka) 7.4.2016 10:56
      Helena Špůrová 7.4.2016 10:56
      Radim Urbánek 7.4.2016 10:56
      doxa (Jan Škoda) 23.1.2021 15:04