Kaše se nesmí sníst dříve,
než se domů donese mouka ze mlýna.
(německé přísloví)

Püschelmühle, Pischelmühle, Sophienhain Mühle

Püschelmühle, Pischelmühle, Sophienhain Mühle
Horní Podluží - Žofín
407 57
Děčín
Horní Podluží
50° 53' 16.4'', 14° 33' 23.8''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn stál v mírném svahu severně nad obcí Horní Podluží, v části obce Žofín, dříve Sophienhain, na bezejmenném potoce, který byl levostranným přítokem Lužničky. Jeho existence je spojená s místním mlynářským rodem Grohmannů.
550 m severně od vlakové stanice Horní Podluží
bezejmenný vodní tok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Polovina 18. století – mlynář Anton Grohmann (narozen 1717, zemřel 1797) s manželkou Marií Elisabeth, rozenou Kindl (1720 – 1802).

Mlýn převzal v 80. letech 18 st. jejich syn Anton, narozený roku 1756. Ten se ženil dvakrát. Jeho první manželkou byla Veronika Ulbricht. Z tohoto manželství vzešlo celkem 14 dětí, ne všechny se dožily dospělého věku: Florian (1784 – 1794), Johann Franz (únor 1786 – srpen 1786),  Franz Anton (červen 1787), Joseph Franz (září 1789 – říjen 1809), Johann Florian (leden 1791), Barbara (říjen 1792 – březen 1795),  Maria Apollonia (únor 1794), Nicolaus (listopad 1795), Laurenz (srpen 1797), Florian (únor 1799), Alois (květen 1801), Maria Theresia (prosinec 1802), Leopold (1804) a Maria Barbara (červen 1806). Mlynářova první žena Veronika zemřela v únoru 1814 ve věku 50 roků. Již v sprnu téhož roku se mlynář znovu oženil, jeho druhou ženu se stala o 25 roků mladší Maria Anna Donath (narozena 1781). Ve druhém manželství se ještě narodily 3 další děti Joseph Benjamin (1815), Alois Dominik (1819) a Marianna Theresia (1821).

V 2. polovině 18. století až do roku 1806 byl mlýn evidován pod čp. 150, pak dostal čp. 10.

Z dětí mlynáře Antona Grohmann ml. se mlynářskému řemeslu věnoval syn Johann Florian, narozený v roce 1791. Ten se oženil s Marií Annou Exner, dcerou mlynáře ze mlýna v Dolním Podluží čp. 43. Manželé žili v období 1817 – 1829 na mlýně nevěsty v Dolním Podluží, kde Johann Grohmann působil jako mlynář až do dospělosti svého švagra Josefa Exnera. Pak odešli do Horního Podluží na otcovský mlýn Johanna Grohmanna čp. 10. V Dolním Podluží se jim narodily děti Veronika, Johann, Joseph a Anton, na mlýně v Horním Podluží pak ještě Maria, Maria Johanna a Maria Anna.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Dalším v pořadí byl Johannův syn Joseph Grohmann, narozený roku 1827. Jako mlynář na Püschelmühle čp. 10 je uváděn od roku 1852. V tomto roce dne 3. 2 se oženil s Theresií Worm, která je v zápise o sňatku uváděna jako dcera fabrikanta Antona Worma z osady Světlík. Již v listopadu 1852 se manželům narodil syn a budoucí mlynář Joseph Johann. Děti, které se dožily dospělosti, byly Laurenz Anton (1857), Eleonora (1859) a Anna (1851).

V 50. letech žili na mlýně ještě dva bratři mlynáře, Anton Grohmann s manželkou Theresií Stolle a Johann Grohmann s manželkou Barbarou Elstner.

Mlynářova manželka Theresie zemřela na vánoce roku 1866 ve věku 39 roků. Mlynář se již v dubnu 1867 podruhé oženil,  4. 3. 1876 se jeho druhou ženou stala Maria Magdalena, rozená Walter. Z manželství vzešla dcera Maria narozená v dubnu 1870. Mlynář Joseph Grohmann zemřel 26. 2. 1871 ve věku 44 roků, mlýn zdědil syn Josef Johann Grohman. Tomu bylo při otcově smrti teprve 18 let, mlýn proto vedla vdova Marie Magdalena, které pomáhal Josef Worm, bratr mlynářovi zemřelé první ženy Theresie a strýc nového mladého mlynáře.

Joseph Johann Grohmann se dne 12. 11. 1883 ve věku 30 let oženil s Annou Palme, dcerou místního fabrikanta. Po svatbě odešel z otcovského mlýna do domu své ženy a je v dalších zápisech v obecní matrice uváděn jako obchodník a fabrikant. Stejně jednal i jeho mladší bratr Laurenz Anton. O mlýn neprojevila zájem ani žádná z dcer mlynáře Josepha Grohmanna a tak mlynářská činnost na Püschelmühle zanikla ke konci 19. století.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1923 zde bydlel Rudolf Pilz, u kterého byly evidovány živnosti výroba škrobu a povoznictví.

Letecký snímek v roce 1938 ukazuje budovy usedlosti v dobrém stavu.

Na leteckém snímku z roku 1950 jsou z hlavní budovy bývalého mlýna viditelné pouze obvodové zdi.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Grohmann

Historie mlýna také obsahuje:

pol. 18. st – Anton Grohmann st.

1784 Anton Grohmann ml.

1829 Johann Florian Grohmann

1852 - 1871 Joseph Grohmann

1871 – 1883 Joseph Johann Grohmann

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  06 2020
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
    zděná
    Zděná obdélná hlavní budova mlýna s menší dřevěnou hospodářskou stavbou.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      • rybník
      • akumulační nádržka
      • lednice
      Asi 800 m nad mlýnem byl rybník nazývaný Světlík. Z něj vedl náhon, na kterém byla ve vzdálenosti asi 150 m nad mlýnem akumulační nádržka. Lednice s vodním kolem se nacházela na východní straně budovy. Odtok ústil zpět do potoka.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet, SOA Litoměřice
      NázevMatriky a další archiválie, obce Horní a Dolní Podluží, Žofín, Neusorge
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní oblastní archiv v Litoměřicích
      Další upřesněníe-badatelna, digitalizované archiválie
      Odkazhttp://www.soalitomerice.cz/
      Datum citace internetového zdroje19. 6. 2020
      AutorInternet, SOA Litoměřice
      NázevMatriky a další archiválie, obce Horní a Dolní Podluží, Žofín, Neusorge
      Rok vydání
      Místo vydáníStátní oblastní archiv v Litoměřicích
      Další upřesněníe-badatelna, digitalizované archiválie
      Odkazhttp://www.soalitomerice.cz/
      Datum citace internetového zdroje19. 6. 2020

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      19.6.2020 10:55 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 20.6.2020 09:32