Jaké je zrno, taková je mouka, nedobrá kůže, shnilý kožich.
(ruské přísloví)

Kmentův, Babákův mlýn

Kmentův, Babákův mlýn
21
Sklené nad Oslavou
59101
Žďár nad Sázavou
Sklené nad Oslavou
49° 26' 40.8'', 16° 2' 33.7''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn založen pravděpodobně již v pol. 15. stol., prvními majiteli byl rod Babákův. Původní zařízení mlýna bylo jednoduché, mezi dvěma mlýnskými kameny se drtilo obilí. Postupně se s rostoucím technologickým a stavebním rozvojem měnil. Koncem 18. stol. po vymření rodu Babáků mlýn koupili Svobodovi. V r. 1897 Babákovský mlýn a pilu koupil Frant. Kment. V r. 1903 starý dřevěný mlýn lehl popelem. Kmentovi mlýn obnovili, modernizovali. V r. 1948 mlýn a pila zastaveny. Po r. 1968 pilařská činnost znovu obnovena, po r. 1989 rozvoj pily na rodinnou dřevozpracující firmu.
Mezi Skleným n.Osl. a Rousměrovem
Babačka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Název mlýna Babákovský se odvozuje pravděpodobně od prvního rodu na tomto mlýně, rod Babákův je uveden v letech 1437 - 1463 na pustém panském dvoře ve Skleném.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

V letech 1568 - 1628 je zmiňován Václav Babák, mlynář, po něm syn Václav, pak Mikuláš (1665-1680, manž. Rozina), Václav (manž. Anna), jeho bratr Šimon (manž. Rozina, dc. Tomáše Janovského z Dobré Vody), jeho syn Martin manž. Kristina). Tím rod Babáků vymřel. 

Po jeho smrti si vdova Kristina vzala Pavla Koldu z Bobrové

Roku 1784 byl mlýn prodán Antonínu Svobodovi (*1741, s manž. Josefkou Jelínkovou *1755), po něm mlýn vlastnil Antonín Jakub (*1780, s manž. Kateřinou *1800), a Josef Svoboda (1821-6.3.1898, manž. Františka 1825-25.1.1893).  

1835 Jan Svoboda

12.7.1864 mlýn poškozen bouří a krupobitím

V červnu 1884 se na mlýn přiženil Martin Rychecký, vzav si Annu, dceru Josefa a Františky Svobodových. Po 10 letech zemřel, mlýn přešel na vdovu Annu

Josef Svoboda zemřel roku 1898. 29.10.1897 Anna Rychecká mlýn s pilou prodala Františku a Kateřině Kmentovým, dosavadním nájemcům Klímova mlýna v Sazomíně, za 4000 zlatých. 

V roce 1903 starý dřevěný mlýn lehl popelem. Po obnově vznikla zděná přízemní budova.

1904 nastalo velké sucho, mlýn po většinu roku stál

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1930 František Kment

Těžce zadlužený mlýn zdědil syn Josef Kment s nastávající manželkou Františkou Kupovou. Z nevěstina věna a pomocí tchána a jiných příbuzných se podařilo situaci částečně zlepšit.

Při rajonizaci přiděleny obce Sklené, Rousměrov a Radenice.

V roce 1940 byla Josefem Kmentem plánována přestavba mlýna, nebyla dokončena.

V roce 1941 byla instalována Francisova turbína.

22.8.1951 zemřel poslední mlynář Josef Kment (49 let)

1957 riozhodnutím ONV Velké Meziříčí zastaven provoz

V roce 1968 byla znovu obnovena pilařská činnost bratry Ottou a Oldřichem Kmentovými za podpory místního JZD. 

1972/73 Oldřich Kment přestavěl mlýnici na obytnou budovu

V roce 1985 došlo ke generální opravě turbíny MVE, osazená doplňkovou turbínou METAZ MT-3, která pracuje  pouze při vysokých průtocích.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

Po roce 1989 došlo k rozvoji pily na rodinnou dřevozpracující firmu s moderní technologií. Vznikl rozsáhlý areál,  společnost Kment , s.r.o. 

Je zde MVE Kmentův mlýn.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Babák
 • Svoboda
 • Kment
 • Kolda
 • Rychecký

Historie mlýna také obsahuje:

1563 - 1628 Václav Babák

Václav Babák ml.

1665-1680 Mikuláš Babák

Václav Babák

Šimon Babák

Martin Babák

Kristina Babáková

Pavel Kolda

1784 Antonín Svoboda

Antonín Jakub Svoboda

1835 Jan Svoboda

Josef Svoboda

1884-1894 Martin Rychecký

1894-1897 Anna Rychecká-Svobodová

1897-1930 František Kment

-1951 Josef Kment

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • výuční list
 • živnostenský list
zcela přestavěn – bez historické hodnoty
05 2015
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   přízemní
   Obytná část stavebně spojena s mlýnicí, z mlýnice se chodilo přímo do kuchyně, která plnila i funkci chybějící šalandy, z ní se dále chodilo do pokoje (ložnice). odtud se šlo vpravo do komory nebo vlevo do chléva a na dvůr.
   Na levé straně hráze postaven 1932/33 stavitelem Bedřichem Vaverkou z Velkého Meziříčí dřevěný výměnek, dnes nahrazený zděnou stavbou.
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1946:
     suterén (strojovna):
     transmise s 11 řemenicemi 11 různé velikosti
     ozubené soukolí
     šrotovník se stojatými francouzskými kameny
     dynamo
     2. podlaží (mlýnice a zanáška):
     průchodová louopačka novějšího typu
     1 stolice žitná 500/220 mm
     1 stolice pšeničná hladká 600/300 mm
     1 jednoskříňový dvoudílný rovinný vysévač
     3. podlaží (podstřeší):
     menší transmise s řemenicemi
     rezervoáry na rozemleté obilí a mouky
     fukar na čištění obilí
     třídič
     podkroví:
     konce výtahů s malou transmisí pohánějící výtahy
     vysévač zv. cylindr
     patra propojena výtahy a pohonnými řemeny

     1948 Josef Kment zakoupil od firmy Prokop, Pardubice:
     1 dvouválcovou stolici šrotovku model Pd s válci 500x220 mm
     1 dvouválcovou stolici hladkou model Pd s válci 600x300 mm pro mletí pšenice
     1 jednoduchou reformu typ Rn I s větrákem v normálním provedení
     2 rovinné vysévače jednoskříňkové typu R 24012 a R 15207
     vše v ceně 164 286 Kčs
     starý krupník byl nahrazen loupačkou
     Dochovaný
     • pila
     • výroba elektrické energie
     • dřevoobráběcí dílna
     Zaniklý
     • pohon zemědělských strojů
     • olejna
     1930 mlýn a pila
     původně jednolistá pila
     1940 neodborně konstruována primitivní vodorovná pásmová pila bez samočinného posunu, zařízení se však ukázalo jako životu nebezpečné, když pila sjela z vodících kol a v důsledku odstředivé síly se motala po pilnici
     1948 od Fondu národní obnovy zakoupena rámová pila zn. Hassmann o světlosti 500 mm a dvěma vozíky o rozchodu 85 cm, obyčejná brusku, transmise o prům. 50 mm a obyčejná omítací (okružní) pila s dřevěným rámem. Vše v ceně 28 446 Kčs.
     1991 postavena nová pilnice s moderní technologií
     Samostaná budova olejny 7x9 stávala 2 m severně od mlýna. Sestávala z pece, kde se semeno pražilo, 4 stup, kde se drtilo, a železného válce a dřevěného lisu na tlačení.
     • rybník
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,11 m3/s, spád 4,3 m, výkon 7 HP, prům. 3,75 m, šíře 100 cm
     kolo odstraněno 1950
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,11 m3/s, spád 4,3 m, výkon 7 HP, prům. 3,75 m, šíře 100 cm
     kolo odstraněno 1950
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis
     TypNásosková turbína – Metaz
     StavDochovaný
     VýrobceKovopodnik Brno
     Popishydroelektrický agregát typu B-30/35, výkon 7,6 kW
     Typturbína Bánki
     StavNezjištěn
     VýrobceStanislav Pol, zámečnický mistr, Mostiště č. 61
     Popisinstalována 1950, výkon 10-12 HP
     zrušena 1984
     Typplynosací motor
     StavZaniklý
     Popisinstalován 1900
     zrušen 1950 a nahrazen elektromotorem
     Typplynosací motor
     StavZaniklý
     Popisinstalován 1900
     zrušen 1950 a nahrazen elektromotorem
     Typelektrický motor
     StavNezjištěn
     VýrobceVIKOV
     Popisinstalován 1950, výkon 17 kW
     Historické technologické prvky
     AutorKment, Oldřich
     NázevPod Babákem býval mlýn
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníMlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorKment, Oldřich
     NázevPod Babákem býval mlýn
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníMlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMikroregion Velké Meziříčí
     NázevObec Sklené
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesněníinternet
     Odkazhttps://www.mikroregionvmb.cz/clenske-obce-mikroregion-obec-sklene-nad-oslavou.html
     Datum citace internetového zdroje25.6.2020
     AutorStránská, Klára
     NázevHodnocení efektivnosti investic - malá vodní elektrárna
     Rok vydání2011
     Místo vydáníUniverzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní
     Další upřesněníbakalářská práce
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 14 (Jihlava), s. 34
     AutorVladimír Makovský - Oldřich Kment
     NázevMlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku I.
     Rok vydání2006
     Místo vydánís. 19-66

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     25.6.2020 23:02 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 28.6.2020 20:36
     doxa (Jan Škoda) 26.6.2023 23:26