Jaké je zrno, taková je mouka, nedobrá kůže, shnilý kožich.
(ruské přísloví)

Rábův mlýn; Rabenmühl

Rábův mlýn; Rabenmühl
015E
38
Javorná
36471
Karlovy Vary
Javorná u Toužimi
50° 9' 3.3'', 12° 57' 14.3''
Mlýniště bez mlýna
Vodní mlýn, nazývaný Rábův mlýn (Raben Mühle), stával v údolí potoka Javorná asi 1,7 km jižně od vsi Javorná (Gabhorn). Areál tvořily dva samostatné mlýnské provozy později doplněné pilou. Zadní část areálu přestala být využívána již na počátku 20. století, po roce 1945 byl mlýn opuštěn zcela a postupně se proměnil ve zříceniny. Ve 2. polovině 20. století byly ruiny budov v přední části areálu využity jako podesty pro výstavbu rekreačních chatek.
2,7 km severně od kříže na návsi v Javorné
Javorná
nepřístupný

Obecná historie:

Vodní mlýn, nazývaný Rábův mlýn (Raben Mühle), byl vystavěn v neznámé době v údolí na levém břehu potoka Javorná (Schwarzwasser Bach) na jihozápadním úpatí vrchu Vogelherd (652 m n. m.) asi 1,7 kilometru jižně od vsi Javorná (Gabhorn). Areál Rábova mlýna tvořily dva mlýnské provozy vzdálené za sebou zhruba 200 metrů. Ač ležely již na katastru Javorné, náležely původně oba mlýnské objekty čp. 38 a 39 ke vsi Rybničná (Teichhäuseln).


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Rábův mlýn je prvně zachycen na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768.

Koncem 18. století vlastnil Rábův mlýn Josef Grössler a k roku 1804 převzal provoz Winzenz Grössler.

V první polovině 19. století vznikla nad zadním areálem na oblíbeném výletním místě u přírodní památky samota Viklan (Wackelstein).

K roku 1842 je krátce jako vlastník připomínán Josef Grund.

Podle vepsané poznámky na mapě stabilního katastru z roku 1842 je však již ve vlastnictví mlýna čp. 38 uveden Eduard Syha.

V roce 1846 pak přešel mlýn do vlastnictví manželů Engelbarta a Ludmilly Syhových.

V polovině 19. století byla v areálu Rábova mlýna provozována také pila na prkna.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

K roku 1856 držel Rábův mlýn s pilou mlynářský mistr Engelbert Syha spolu s manželkou Ludmilou, rozenou Riedl z Dlouhé čp. 1.

V roce 1870 zdědil mlýn syn Eduard Syha spolu s novomanželkou Annou, rozenou Rott, z Javorné čp. 33.

Na konci 19. století byl nedaleko Rábova mlýna na protilehlém břehu potoka při cestě do Německého Chloumku vystavěn později velice oblíbený výletní hostinec „Ruhestein“ s lesní kaplí Panny Marie.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Roku 1914 provozoval zdejší mlýnský provoz s pilou Eduard Syha a po něm manželé Edwin a Maria Syhovi.

Pravděpodobně v této době byly oba provozy Rábová mlýna připojeny ke katastru vsi Javorná a získaly nové čp. 65 a 66.

Zadní část provozu již však tehdy nebyla patrně využívána a byla opuštěna.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 mlýn a pila, Edvín Syha

Již na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938 je zadní mlýnský objekt se sousední hospodářskou budovou zachyceny ve zříceninách.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války byl však provoz mlýnu patrně ukončen.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Již na počátku padesátých let 20. století je uváděn v rozvalinách.

Roku 1952 byla již hlavní mlýnská budova přední části areálu bez zastřešení, sousední hospodářské budovy stály bez poškození.

Podle dalšího leteckého snímku z roku 1961 zůstávalo ze všech objektů areálu bývalého mlýna pouze obvodové zdivo, které postupně zarůstalo náletovými dřevinami.

V průběhu druhé poloviny 20. století byly ruiny budov v přední části areálu využity jako podesty pro výstavbu dvou rekreačních chatek.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Dnes je celý areál opuštěný, chatky vyrabované a nevyužívané.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Grössler
 • Grund
 • Syha

Historie mlýna také obsahuje:

1795 Josef Grössler

1804 Winzenz Grössler.

1842 Josef Grund.

1842 Eduard Syha.

1846-1870 Engelbert Syha

1870 Eduard Syha

1920-1930 Edwin Syha

Z Rabenmühle jako takového zbyli dnes jen zříceniny. Dříve zde v 19.století býval ještě jeden mlýn - pila. Nedaleko u přírodní památky - viklanu, stávala samota Wackelsteine. Nad Rabenmühle stával hostinec a malá kaplička, ale to už bylo na katastru Německého Chloumku. Dnes jsou na katastru Havraního mlýna evidovány dva rekreační objekty. U Chytila je uvedeno nepřesné pojmenování Rábův mlýn, původní význam "rabe" bylo "havraní".

Zdeněk Pechar, 1,12.2008

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  03 2017
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
    Areál vodního mlýnu tvořily dva samostatné provozy s vodními koly. Přední část areálu tvořila hlavní velká mlýnská budova na obdélném půdorysu, zděná z lomového kamene a krytá sedlovou střechou. Na východní straně areálu byly situované další dvě velké obdélné hospodářské budovy z lomového kamene kryté sedlovými střechami. Na severní straně pak stával menší čtvercový objekt.

    Zadní část areálu v prudkém svahu nad levým břehem potoka tvořily dvě budovy z lomového kamene.
    • prostup pro hřídel vodního kola
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     1930: mlýn a pila
     Pila byla samostatným objektem v zadní části, cca 150 m sz od mlýnice
     • náhon
     • odtokový kanál
     Přední část: Voda byla přiváděna mlýnským náhonem z původně panského Mlýnského rybníka (Mühlteich), napájeného z potoka Javorná (Schwarzwasser Bach), na vodní kolo na svrchní vodu v lednici na severní straně objektu.

     Zadní část: Voda byla přiváděna mlýnským náhonem zleva do lednice na severní straně hlavního severního mlýnského objektu s kolem na svrchní vodu a následně spádem odtékala do potoka.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Popis1930: 2 kola na svrchní vodu
     1. (pro mlýn): hltnost 0,13 m3/s, spád 5,1 m
     2. (pro pilu): hltnost 0,07 m3/s, spád 4,4 m
     celkový výkon: 8 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Popis1930: 2 kola na svrchní vodu
     1. (pro mlýn): hltnost 0,13 m3/s, spád 5,1 m
     2. (pro pilu): hltnost 0,07 m3/s, spád 4,4 m
     celkový výkon: 8 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     • francouzský kámen | Počet: 1
     • Autorkol.
      NázevJavorná - Rábův mlýn (Památky a příroda Karlovarska)
      Odkazhttp://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/javorna-rabuv-mlyn
      Datum citace internetového zdroje10 2020
      Autorkol.
      NázevJavorná - Rábův mlýn (Památky a příroda Karlovarska)
      Odkazhttp://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/javorna-rabuv-mlyn
      Datum citace internetového zdroje10 2020
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 05 (Cheb), s. 9

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      13.10.2020 22:26 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 17.10.2020 20:35