Chci raději pohánět mlýn, než lenivět v rybníce, řekl potok.
(německé přísloví)

Boudecký mlýn

Boudecký mlýn
2
Vojtěchov
277 35
Mělník
Mšeno
50° 27' 36.0'', 14° 35' 41.6''
Mlýniště bez mlýna
Z mlýna u říčky Pšovky se zachovala jedna budova, sloužící jako chata.
mimo obec
Pšovka
nepřístupný

Obecná historie:

Boudecký mlýn – Vojtěchov.
Boudecký mlýn na říčce Pšovce dnes již připomínají jen zbytky základů zdiva mlýnice a obytné části, sklepní místnosti a v dolní části přepad od mlýnského kola.
Mlýn byl zřejmě postaven v 18. století. Po roce 1800 to byla celodřevěná stavba roubená z mohutných trámů se sedlovou střechou, krytou dřevěnými šindely. Objekt byl dvoupodlažní, obytná část a mlýnice byla pod jednou střechou, ale dispozičně oddělená. Nad vchodem do mlýna v 1. patře obytné části byla pavlač, jejíž hrazení bylo bohatě vyřezáváno. Štíty ( lomenice ) byly vyskládány z prken a krycích lišt do ozdobného dekoru se svislými i šikmými prvky, typického pro Kokořínsko. Součástí mlýna byla i hospodářská budova, stojící opodál.
-Český básník Karel Hynek Mácha se o Boudeckém mlýně zmiňuje v zápiscích ze svého putování Kokořínskem v roce 1832.
Náhon ze Pšovky se vinul podél cesty, nade mlýnem byla nádrž, sloužící k akumulaci vody . Z rybníka pokračoval náhon ke mlýnu, kde pokračoval vantroky k vodnímu kolu na vrchní vodu a pak dále jalovou strouhou zpět do Pšovky.
Posledním mlynářem v Boudeckém mlýně byl Adolf Pohl, původem Němec, který mluvil i česky. Měl 4 děti ( Adolfa, Antona, Marii a Aldeheid ). Po roce 1945 byla rodina mlynáře Pohla odsunuta do Německa. Opuštěný mlýn již nebyl trvale obýván, chátral a v roce 1951 byl zbořen. Hospodářskou budovu mlýna koupil soukromý zájemce ze Mšena a přeměnil ji na rekreační objekt.
Nedaleko bývalého Boudeckého mlýna je ve skále vytesána studánka, ve které vyvěrá pramen vody. Byla zdrojem pitné vod pro mlýn. V pozadí nad studánkou je reliéf kříže.

Text: Karel Lojka


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Posledním mlynářem v Boudeckém mlýně byl Adolf Pohl, původem Němec, který mluvil i česky.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Opuštěný mlýn již nebyl trvale obýván, chátral a v roce 1951 byl zbořen. Hospodářskou budovu mlýna koupil soukromý zájemce ze Mšena a přeměnil ji na rekreační objekt.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Pohl

Historie mlýna také obsahuje:

-1945 Adolf Pohl

Boudecký mlýn zmiňuje Mácha při svém putování r. 1832.

Pověsti :
V Boudecké rokli se nachází skalní kaplička, jež byla vytesána do osamocené skály od neznámého umělce. V přední stěně je vytesána nika nahoře s půlkruhovým nadpražím. Kaplička byla restaurována v roce 1911. Dříve v ní byl umístěn obrázek Matky Boží, nyní je zde kovový kříž. Od pradávna sem chodí poutníci a pocestní, kladou květy, modlí se a prosí o vyslyšení svých přání. Zjevoval se zde bezhlavý myslivec.
Hrnec stříbrných mincí.
Mince ze 16, století byly nalezeny ve skalní rozsedlině za Boudeckým mlýnem. Vedla tudy zemská stezka, po které kupci přepravovali zboží. Často je přepadávali loupežníci a ukořistěný lup pak ukrývali ve skalách.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    roubená
    jednopatrový
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      • akumulační nádržka
      StavZaniklý
      Popis
      StavZaniklý
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Žádná položka není vyplněna

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Ostatní

      Vytvořeno

      8.12.2013 21:21 uživatelem Vladimír Kraus

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 6.10.2017 10:17
      doxa (Jan Škoda) 16.3.2022 23:49