Kolodĕje, kde se zlé ženy anebo staré panny přemílají.
(české rčení)

Poznáváme vodní mlýny