Kněžské děti a mlynářova kráva,
když se povedou, jsou dobrý dobytek.
(německé přísloví)