Dal mouku, ale koláč nedostal.
(německé rčení)

Buškovský mlýn

Buškovský mlýn
5
Ošťovice
294 04
Mladá Boleslav
Horní Bousov
50° 28' 0.3'', 15° 8' 1.8''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Buškovský mlýn stojí pod hrází Buškovského rybníka na silničce na Střehom.
Samota
Klenice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Buškovský mlýn je připomínán v gruntovní knize z roku 1580, kdy jej mlynář Adam Mlejnek prodal za 200 kop grošů českých kosteckému úředníkovi Volfu Voldřichu Rosedorfovi ze Špremberku, který jej obratem prodal střehomskému mlynáři Ondřeji Poláčkovi.

1582 Ondřej Poláček a jeho manželka Dorota zemřeli, mlýn převzal syn Simeon zvaný Semík

1586 Semík Poláček mlýn prodal mlynáři Vítovi z Dolního Bousova a jeho manželce Mandelíně.

1596 Mlynář Vít zemřel, mlýna se ujal Jiřík, syn Mikuláše Brykcího z Dobšic, s manželkou Mandalénou.

1606 Adam, syn mlynáře Víta

1615 prodal mlýn Václavovi, synu Jan Lejska, a jeho manželce Kateřině.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1635 po smrti Václava Lejska jeho druhá manželka Mariana předala mlýn synovi Václava Lejska z prvního manželství Janovi.

1636 Jan Lejsek zemřel, mlýn převzal jeho švagr Bartoň Kraus s manž. Alžbětou

1659 vdova Alžběta prodala mlýn Jiříkovi Janatkovi, mlynáři červenskému z Dolního Bousova

Od roku 1659 mlýn v majetku Janatků (ŠJ)

1659-1682 Jiřík Janatka

1682-1726 Václav Janatka

1726-1758 Karel Janatka

1758-1790 Jiřík Janatka

1790-1825 Václav Janatka, vrchnosti platí činži 34 zl. 8 kr.

1825-1852 Jiří Janatka s manž. Annou

od Janatků pak roku 1852 přešel do majetku Mrákotových, kteří si jej udrželi do roku 1887. Po té mlýn drželi až do roku 1911 Josef a Kateřina Pavlů, kteří jej prodali Františku Balákovi. (ŠJ)

1852 od Jiřího a Anny Janatkových (kteří zůstali na mlýně jako slušně zaopatření výměnkáři) zakoupili mlýn za 4.000 zlatých ve stříbře Jan a Anna Mrákotovi. Po brzké smrti Anny se Jan Mrákota znovu oženil s Barborou. 

1873 Jan Mrákota zemřel a necelý měsíc po něm i nejstarší syn Jan. Na mlýně zůstala vdova Barbora s 8 nezletilými dětmi, majitelem ustanoven nezl. František Mrákota s poručníkem Josefem Helikarem, který přivedl mlýn na buben.

1887 (1889?) dražba mlýna v odhadní ceně 30.052 zl., majitel Mrákota, mlýn zakoupili Josef a Kateřina Pavlů. (RR)

Po dlouhých staletích a mnoha generacích mlynářů koupil v roce 1911 vodní mlýn s 15 ha pozemků za 29.600 K sobotecký statkář a pozdější starosta města Sobotka pan František Balák, zpočátku provozoval mlýn ve vlastní režii a mletí zajišťoval stárek Josef Strnad, poté nájemce Josef Pekař.

V roce 1930 byl mlynářem ve mlýně František Balák.

Do r. 1931 nájemce Josef Pekař.

1931 nový nájemce Miroslav Bobek, předtím stárek ve Strakově mlýně na Bechově, nájemné 1000 Kč za měsíc. 

Za II. světové války měl jako jediný mlýn mezi Střehomí a Šlejfernou povoleno mletí, Miroslav Bobek zde pracoval se synem Miroslavem ml., vyučeným mlynářem.

Z písemných pramenů vyplývá, že jako poslední mlynář zde působil pan Miroslav Bobek.

Původně poddanský mlýn pod hrází Buškovského rybníka na Klenici zřejmě fungoval do roku 1945, kdy se kolu zlomila hřídel.

1945 převzal syn František Balák

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1950 Miroslav Bobek ml. odveden na vojnu, po návratu 1952 mu byla odebrána koncese.

V roce 1953 byl mlýn znárodněn a předán JZD, později Státnímu rybářství, pro které zde Miroslav Bobek šrotuje kukuřici a žito pro ryby a kachny, rodina Balákova 1953 vystěhována do okresu Rokycany, od roku 1964 zůstal mlýn neobydlený a chátral.

1984 od státu zakoupil Miroslav Štěpánek.

V osmdesátých letech nový majitel mlýn částečně přebudoval pro rekreaci.

V roce 2020 po přestavbě na penzion na prodej za 15,290 mil Kč. (RŠ)

V roce 2021 jej koupil Marek Váša. (MŠr)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mlejnek
 • Janatka
 • Mrákota
 • Pavlů
 • Balák
 • Bobek
 • Poláček
 • Brykcí
 • Lejsek
 • Kraus
 • Pekař
 • Strnad
 • Helikar

Historie mlýna také obsahuje:

-1580 - Adam Mlejnek

1580 Volf Voldřich Rosedorf ze Špremberku

1580- 1582 Ondřej Poláček

1582-1586 Simeon (Semík) Poláček

1586-1596 Vít

1596-1606 Jiřík Brykcí

1606-1615 Adam

1615-1635 Václav Lejsek

1635-1636 Jan Lejsek

1636-1659 Bartoň Kraus

1659-1682 Jiřík Janatka

1682-1726 Václav Janatka

1726-1758 Karel Janatka

1758-1790 Jiřík Janatka

1790-1825 Václav Janatka

1825-1852 Jiří Janatka

1852-1873 Jan Mrákota

1873-1887 František Mrákota a Josef Helikar

1887-1911 Josef Pavlů

1911-1945  František Balák

1945-1953 František Balák ml.

nájemci:

-1931 Josef Pekař

1931-Miroslav Bobek

-1953 Miroslav Bobek ml.

majitelé:

1984-2021 Miroslav Štěpánek

2021 Marek Váša

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  08 2013
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
      Žádná položka není vyplněna
      Otáčení vodního kola se přenášelo na paleční kolo v přízemí, paůleční kolo zpadalo do trejbu, pastorku, který dále poháněl transmisi.
      2 válcové mlecí stolice, pšeničná od firmy Hybner z Prahy byla dvojitá, část s rýhovanými válci se používala na omílání obilí, část s hladkými válci na luštění krupic
      na vyřazené stolici s hladkými válci se mačkal oves pro koně
      loupačka
      vysévačka
      dunsťák
      nebyla zde míchačka, míchalo se ručně dřevěnou lopatou, zvanou voršov
      Dochovaný
      • pekárna
      • výroba elektrické energie
      Před válkou se v mlýně denně pekly 3 pece, tedy až 70 čtyřkilových bochníků chleba.
      • stavidlo
      • náhon
      • rybník
      • turbínová kašna
      • lednice
      • turbínový domek
      Náhon, který vychází z Buškovského rybníka. Koryto náhonu vydlážděno pískovcovými deskami.
      Mlýn je situován přímo na toku Klenice, která zde má spád 3,6 m.
      Nájemce mlýna měl povinnost čistit Klenici od soutoku s náhonem Vikova mlýna ve Střehomi až k odbočení náhonu k mlýnu Šlejferna.
      Z vodní síly se platila daň, v roce 1922 činila 4 hal. za HP/hod, což při provozu 4 hod denně činilo 266 Kč. 1939 byla daň z vodní síly zrušena.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavDochovaný
      Výrobce
      PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, prům. 3 m, šířka 92 cm, průtok 0,168 m3/s, spád 3,2 m, 10 ot./min., výkon 4 HP.
      Kolo umístěno v dřevěném přístřešku.
      1945 se kolu zlomila hřídel
      Nové mlýnské kolo o průměru téměř tři metry, které vyrobil sekerník František Mikyška z Kojetína na Příbramsku, se poprvé roztočí v pátek 28. října 2022. Jeho patronem bude herec Josef Dvořák, který ztvárnil několik vodnických rolí.
      Klenice má pod kolem spád asi 3,6 metru a průtok 50 až 200 litrů za vteřinu. Kolo využívá náhon na původním místě, bude se otáčet desetkrát za minutu s výkonem 1,4 kW.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavDochovaný
      Výrobce
      PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, prům. 3 m, šířka 92 cm, průtok 0,168 m3/s, spád 3,2 m, 10 ot./min., výkon 4 HP.
      Kolo umístěno v dřevěném přístřešku.
      1945 se kolu zlomila hřídel
      Nové mlýnské kolo o průměru téměř tři metry, které vyrobil sekerník František Mikyška z Kojetína na Příbramsku, se poprvé roztočí v pátek 28. října 2022. Jeho patronem bude herec Josef Dvořák, který ztvárnil několik vodnických rolí.
      Klenice má pod kolem spád asi 3,6 metru a průtok 50 až 200 litrů za vteřinu. Kolo využívá náhon na původním místě, bude se otáčet desetkrát za minutu s výkonem 1,4 kW.
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      VýrobceProkop a syn, n.p. Pardubice
      Popis1946 zakoupena Francisova turbína s vodorovnou hřídelí, měla dávat výkon 6,2 HP
      Byla vybetonována kašna, ale k osazení již nedošlo, zůstala zabalena v bednách
      Po r. 1953 vyvezena do šrotu
      Typplynosací motor
      StavZaniklý
      VýrobceLangen & Wolf, Vídeň
      Popisinstalován 1912, výkon 12 HP
      umístěn ve zděném přístavku na úzkém pozemku mezi mlýnicí a vydlážděným korytem náhonu.
      Setrvačník prům. 2 m
      Motor se spouštěl pomocí vodního kola, když praskl hřídel, pak ručně.
      Typplynosací motor
      StavZaniklý
      VýrobceLangen & Wolf, Vídeň
      Popisinstalován 1912, výkon 12 HP
      umístěn ve zděném přístavku na úzkém pozemku mezi mlýnicí a vydlážděným korytem náhonu.
      Setrvačník prům. 2 m
      Motor se spouštěl pomocí vodního kola, když praskl hřídel, pak ručně.
      Historické technologické prvky
      • francouzský kámen | Počet: 1
      • AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1930
       Místo vydání
       Další upřesněníJičín str. 19
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1930
       Místo vydání
       Další upřesněníJičín str. 19
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorVáclav Šolc
       NázevMlýny na Klenici
       Rok vydání2014
       Místo vydáníTurnov
       Další upřesněnís. 42-51

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - vodní dílo

       Současné fotografie - technologické vybavení

       Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

       Vytvořeno

       23.9.2012 23:02 uživatelem Helena Špůrová

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 20.7.2020 20:05
       Radomír Roup 5.6.2018 21:52
       Šárka Janotová 12.3.2015 14:31
       doxa (Jan Škoda) 4.1.2023 16:55
       kolssteyn 29.10.2022 13:57
       srubarski (Michal Šrubař) 5.9.2021 11:54