Kdo staví mouku na slunce, musí dávat pozor na déšť.
(surinamské přísloví)

mlýn Kavalier, Na Kácku, Kočka

mlýn Kavalier, Na Kácku, Kočka
43
Na Kácku
Sázava
285 06
Benešov
Sázava
49° 52' 49.6'', 14° 54' 35.2''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn stojí nedaleko sklárny Kavalier. Stojí na náhonu, který odbočuje nad jezem na Sázavě.
Není přrístupný.
Na okraji města nedaleko sklárny a můstky přes Sázavu
Sázava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1421 1. zmínka o mlýnu, majetek Sázavského kláštera

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlýn Kaczku se čtyřmi koly na řece Sázavě je zmiňován v urbáři panství Komorní Hrádek roku 1601. ŠJ.

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1638 Alžběta Kačková, vdova po mlynáři Martinovi. Mlýn dřevěný patrový s 1 kolem.

1638 provdána za švagra Jakuba Kácka

1638 mlýn shořel

1648 zemřel Jakub Kočka (Kácek, Káček) , mlýn převzal syn Jakub, částečně jej opravil

1656 zběhl, mlýn zůstal opuštěný

1675 opět opraven na náklady vrchnosti, šafář Václav Študent

šafář Jan Petruš, jelikož se nedá sehnat nájemce, mlýn připojen ke dvoru

1712 Václav Stoklasa

1723 mlynář Tomáš Stoklasa

1732 Jakub Posada

1762 Anastázius, opat Sázavský emfyteuticky prodal mlýn za 600 zl. Josefu Polákovi, mlýn měl dvě moučná kola a 4 stoupy, mlynář platí ročně 60 zl. nájmu, musí mlít pro vrchnost zdarma a vykrmit 2 vepře.

mlýn zdědil syn František Polák

ve mlýně musí mlít poddaní z Bělokozel a Benátek a nechybský šenkýř a polní mistr

1785 po zrušení Sázavského kláštera převzal mlýn Náboženský fond Království českého

1792 František Polák od fondu zakoupil mlýn Budín pro svého syna Antonína a pro sebe mlýn Kácek, na kterém dosud hospodařil jako poddaný

 po něm převzal mlýn druhý syn Josef, otec se přestěhoval na výminek k Antonínovi na Budín

koupí obou mlýnu se Polákovi značně zadlužili, na mlýně váznul dluh 500 zl.

1831 museli mlýn prodat mlynáři Josefu Šípkovi z Kouřimi, který se sem nastěhoval, mlýn však byl psán na jeho tchána Václava Bechyně

ukázalo se však, že mlýn vyžaduje velké opravy, které jsou nad jejich možnosti

1.9.1835 od mlynáře Bechyně (resp. Šípka) koupil mlýn František Kavalier za 22 500 zl.

1836 začal vedle mlýna stavět skelnou huť, 5. června 1837 v ní byl zahájen provoz. (dipl. práce Lukáš Kalous)

1841 starý mlýn zbořen a vystavěn nový mlýn

Adolf Kavalier (syn Františka Kavalíra) - mlynář na Kácku, ve mlýně se však obilí již prakticky nemele, mele se zde křemel - písek na výrobu skla a je zde i brusírna skla

 

 

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

V listopadu 1878 mlýn vinou stárka vyhořel, na jeho místě vystavěn nový zděný s koly ze železa - byla v něm zřízena strojovna a brusírna.  /MŠr./

ukončeno mletí obilí, pouze stoupy a pila

1887 mlýn přestavěn na elektrárnu pro skelnou huť, elektrárnu zde vybudoval sám František Křižík (jšk)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

V roce 1930 byla ve mlýně elektrárna, majitelem byl Josef Kavalier.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kaczek
 • Stoklasa
 • Posada
 • Polák
 • Bechyně
 • Kavalier
 • Kaček
 • Kočka
 • Šípek
 • Kavalír

Historie mlýna také obsahuje:

-1638 Martin Kaček

1638 Alžběta Kačková

1638-1648 Jakub Kaček (Kočka)

1648-1656 Jakub Kočka ml.

1675  šafář Václav Študent

šafář Jan Petruš

nájemci:

1712 Václav Soklasa

1723 Tomáš Stoklasa

1732 Jakub Posada

1762 Josef Polák

František Polák

majitelé:

1792 František Polák

-1831 Josef Polák

1831 Josefu Šípek a  Václav Bechyně

1835 František Kavalier

Adolf Kavalier

1930 - Josef Kavalier

Na mlýně sepsala své paměti Antonie Kavalírová, manželka zakladatele sklářské huti (Paměti babičky Kavalírové).

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  04 2019
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   přízemní
   1638 dřevěný patrový
   dnešní podoba po požáru z roku 1878
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1638: 1 české složení
     1762: 2 složení
     Zaniklý
     • pila
     • stoupa
     • krupník
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     1762: 4 stoupy
     od 1837 u mlýna skelná huť
     1878: pouze pila, stoupy na křemel a brusírna skla
     1887 zřízena elektrárna
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     • odtokový kanál
     • turbínový domek
     Náhon se odděluje těsně nad jezem.

     Na starší části mlýna patrné zazděné oblouky odtokového lamálu
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1638: 1 kolo
     1762: 2 moučná kola
     V roce 1930 byla v elektrárně 2 železná kola na spodní vodu, hltnost 3,35 m3/s, spád 0,80 m, výkon 10,7 HP. (instalována 1878)
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1638: 1 kolo
     1762: 2 moučná kola
     V roce 1930 byla v elektrárně 2 železná kola na spodní vodu, hltnost 3,35 m3/s, spád 0,80 m, výkon 10,7 HP. (instalována 1878)
     Typ1turbína - nespecifikováno
     StavDochovaný
     Výrobce
     PopisVýkon 30 kW
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1930
     Místo vydání
     Další upřesněníČáslav, str.26
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1930
     Místo vydání
     Další upřesněníČáslav, str.26
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet
     NázevDIPLOMOVá práce, katedra rybářství
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníDipolomová práce Lukáše Kalouse, str. 29
     Odkazhttp://af.czu.cz/~kalous/kalous/data/diplomka.pdf
     Datum citace internetového zdroje14.7.2013
     AutorKoleltiv autorů
     NázevSázavsko - sborník
     Rok vydání2000
     Místo vydáníStudio Aven Praha
     Další upřesněníOtakar Wlasák: Historie skláren Kavalier a rodiny jejich zakladatele, str. 73, 76,83
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorTV-Adams
     NázevSeznam vodních elektráren na Sázavě
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.tv-adams.wz.cz/sazava-mve.html
     Datum citace internetového zdroje19..4.2017
     AutorCentrum sklářského umění
     NázevRevitalizace bývalé sklářské osady Na Kácku v Sázavě
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.mestosazava.cz/assets/File.ashx?id_org=14619&id_dokumenty=3298
     Datum citace internetového zdroje30.12.2017
     Autorneznámý
     NázevMlýny při řece Sázavě - dolní tok
     Rok vydání2008
     Místo vydáníČerčany
     Další upřesněníČerčanský zpravodaj roč. XVII., č. 9-10, s. 13-16
     Odkazhttp://docplayer.cz/17497852-9-10-zari-rijen-2008.html
     Datum citace internetového zdroje06 2018
     AutorFrantišek Pleva
     NázevSázava milovaná
     Rok vydání2005
     Místo vydáníPelhřimov
     Další upřesněnís. 229-231
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Místo uloženíSOA v Praze
     Název fonduVs Komorní Hrádek
     Název archiválieRegistra urburní 1601
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura
     Místo uloženíSOA v Praze
     Název fonduVs Komorní Hrádek
     Název archiválieRegistra urburní 1601
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Ostatní

     Vytvořeno

     14.7.2013 10:29 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 19:08
     Šárka Janotová 2.10.2017 13:43
     doxa (Jan Škoda) 9.11.2020 00:24
     srubarski (Michal Šrubař) 30.12.2017 00:04