Čtyři věci jsou špatní sousedé:
pec, hluboká voda, mezek a mlýny.
(německé přísloví)

mlýn, mechanická tkalcovna, barevna látek a pila v Choryni

mlýn, mechanická tkalcovna, barevna látek a pila v Choryni
32
Choryně
756 42
Vsetín
Choryně
49° 29' 47.9'', 17° 53' 40.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velký mlýn stojí v zákrutu Juhyně. Industriální budova má dochovaný původní architektonický ráz a uvnitř se skrývá velmi zajímavá dochovaná technologie (nejcenější část převezena roku 2012 do mlynářského muzea čp. 13 ve Světcích (JH) ).
Kromě mlýnského provozu zde pracovala mechanická tkalcovna, barevna látek, valcha a pila.
V okrajové části obce
Juhyně
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1263 - první zmínka o mlýnu

1391 - zpráva o úmyslu znovu postavit mlýn, s vodním kolem a struhou

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1639 - v Choryni byla tvrz, dvůr, pivovar, mlýn s pilou

1654 - zpustlý mlýn i pila

1834 Ondřej Drechsler

Události
 • Zánik budovy mlýna
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1895 - velká voda protrhla náhon a zaplavila mlýn i obec

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1930 - majitelkou mlýna a pily byla Antonie Drechslerová

květen 1945 - ve mlýně se ubytoval destrukční oddíl SS

1951 koupil mlynář Štěpán Hodal

2003 majitel Pavel Hodal

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Drechsler

Historie mlýna také obsahuje:

1834 Ondřej Drechsler

1939 - Antonie Drechslerová (RR)

1951 Štěpán Hodal

2003 Pavel Hodal

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Mlýn se skládal ze 3 budov, pila byla zbořena, zbyly jen obvodové zdi.

   Hodnotná industriální stavba z konce 19. stol. se zazděnými okny v části bývalé mechanické tkalcovny.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • trámový strop
   • klenba
   • krov
   • dveře
   • schodiště
   • existující umělecké složení
   Od vodního kola prochází dřevěná hřídel otvorem do spodního prostoru mlýna – podkolí. Na hřídeli je osazen na dřevěných ramenách litinový věnec s dřevěnými bočními palci (hlavní paleční kolo). Tyto palce zapadají do pastorku. Pastorek nasazený na vertikální kovové hřídeli a tvoří s palečním kolem pravoúhlý převod. Na této kovové hřídeli osazeno též čelní litinové paleční kolo, jehož palce zapadají do dvou samostatných pastorků. První pastorek roztáčel svislou (vertikální) hřídel kamenného mlecího složení, které sloužilo k domílce. Druhý pastorek otáčel taktéž další svislou hřídelí. Tato hřídel prochází několika podlažími a nazývá se královská. Od ní pak pomocí dalších pravoúhlých převodů roztáčeny rozvodové transmise jdoucí do prostoru mechanické tkalcovny, barevny a valchy mimo mlýnici. Na úplně spodní části této hřídele (v podkolí) se nachází malý pravoúhlý převod k pohonu hlavní horizontální (vodorovné) transmise k roztáčení mlýnských strojů na prvním podlaží a v podkolí. Také roztáčela další rozvodové transmise v mezipatře a pod střechou přes kožené ploché řemeny a odtud pak poháněny jednotlivé mlýnské stroje ve vyšších patrech.
   Tyto převody tvoří velmi zajímavé technické řešení k pohonu různých provozů od jednoho vodního kola. Paleční převody byly navrženy pro velké kroutící momenty. V podkolí též spatříme 4 páry sloupoví mlýnské hranice s předními zdobenými a profilovanými sloupy.
   Celkem jsou zde 3 kamenná mlecí složení. Kromě již zmíněného složení k domílce dále také tzv. kašník a jahelka. Kašník s francouzskými kameny byl poháněn pomocí pravoúhlého polozkříženého převodu řemenem přes rolny od hlavní transmise. Složení jahelky (později upraveno na francouzké šrotovací složení)bylo hnáno přes dva převodové stupně. První byl pravoúhlý převod od horizontální hlavní transmise na vertikální hřídel. Na hřídeli roztáčela řemenice druhou vertikální hřídel přes řemen k pohonu jahelky. Pod jahelkou stála malá štoska bez žejbra s tarárem, vyrobená někdy okolo r. 1885. Na prvním podlaží pak stála velká štoska se žejbrem a tarárem. Je zdobně profilována a datována rokem 1885. Obě štosky byly převezeny na mlýn Světce čp. 13 (JH) a uloženy v expozici mlynářství. Na prvním podlaží stojí 3 válcové stolice. Všechny stroje jsou vyrobeny na počátku 20. stol., cca mezi léty 1902 – 1912. První z nich je výrobkem firmy Amme, Giesecke und Konegen – Braunschweig (model r. 1902). Další dvě pak od Pardubické továrny na mlýnské stroje J. Hübner, K. Opitz. Vedle stolic spatříme kromě zmiňovaných kamenných složení také velkou periodickou loupačku firmy Leopold Kašpar. Od regulace stavidel na vodní kolo je hřídel vyvedená do mlýnice (ručně ovládána). Mezi podlažími se dochovala unikátní skluzavka na pytle přímo v interiéru. V mezipatře stojí demontovaný hranolový vysévač od firmy J. Hübner, K. Opitz – Pardubice z počátku 20. stol., moučné truhly, pytlovací lávky a zásobníky. Vedle leží demontované dvě ssavky na krupici. Na posledním podlaží pod střechou bylo ještě do roku 2013 toto zařízení: hranolové vysévače řemeslně vyráběné s profilací a to 3x moučný, 2x krupičný, 2x předvysévač a čistící vysévač. Dále koukolník – triér, rovinný vysévač dvouskříňový, reforma firmy Hynek Svatoň a Bedřich Pětioký – Pardubice asi z počátku 30. let 20. stol., šnekové dopravníky, filtr hadicový od fa J. Hübner, K. Opitz – Pardubice cca z 20. let 20. stol., autokap, spirokap a další filtry. Všemi patry prochází množství kapsových dopravníků.
   Závěr: veškeré technologické zařízení jest velmi vzácnou ukázkou vývoje mlýna od roku 1880 do roku 1935. Převážná část strojního zařízení pochází z počátku 20. stol. Takové stroje a převodové soustavy jsou velmi hodnotnými dochovanými příklady.
   V roce 2012 byl proveden transfér nejvzácnějších částí strojního zařízení do mlýna Světce čp. 13 (JH) kde bude součástí mlynářské expozice. Roku 2013 bohužel proběhla likvidace technologie v nejvyšším patře mlýna tj. pod střechou. Ostatní vzácné zařízení na prvním podlaží a v podkolí zůstane zachováno.

   David Veverka – posudek, dokumentace a transfér zařízení mlýna v Choryni provedené v letech 2011 – 2012.
   VýrobceJulius Hübner a Karl Opitz, Pardubice
   VýrobceJulius Hübner a Karl Opitz, Pardubice
   VýrobceLeopold Kašpar, Velké Senice u Olomouce
   VýrobceAmme, Gisecke und Konegen Braunschweig
   Popis
   Výrobcemlynář, sekerník
   Popis
   zařízení pily, mechanické stavy, převíječka, soukačka, snovačka, 2x ssavka ze mlýnice (rozebraná), valcha, zařízení barevny
   Zaniklý
   • pila
   • jahelka
   • tkalcovna
   Nezjištěn
   • pekárna
   • výroba elektrické energie
   • pohon zemědělských strojů
   Dochovaný
    Provoz mechanické tkalcovny, barevny a valchy byl hnán soustavou transmisí s pravoúhlým převodem od královské svislé hřídele a ta poháněna převodem od palečního soukolí ve mlýnici. Zařízení textilního provozu nedochováno, zrušeno již dříve. Pila hnána samostatným převodem na druhém konci hřídele vodního kola v budově vedle mlýna (nedochována). V pile pracoval katr s příslušenstvím.
    Dynamo bylo roztáčeno řemenem od hlavní transmise mlýna přes předlohu.
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • vantroky
    • jalový žlab
    • akumulační nádržka
    • odtokový kanál
    • lednice
    Náhon po celé délce zaorán, v lednici zbytek hřídele vodního kola.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobcesekerník
    PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu celodřevěné, hltnost 0,26 m3/s, spád 6,15 m, výkon 13 HP

    Vodní kolo dosahovalo větší šíře a bylo zesílené.
    V lednici dochován zbytek hřídele.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobcesekerník
    PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu celodřevěné, hltnost 0,26 m3/s, spád 6,15 m, výkon 13 HP

    Vodní kolo dosahovalo větší šíře a bylo zesílené.
    V lednici dochován zbytek hřídele.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    vícenásobná
    • francouzský kámen | Počet:
    • umělý kámen | Počet:
     • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v litinové skříni
     • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
     • periodická
     • válcový
     • čistírenský vysévač | Počet: 1x
     • moučný vysévač | Počet: 4x
     • jiný | Počet: 2x krupičný vysévač
     • předvysévač | Počet: 2x
      • dvouskříňový
      1x
      1, čtyřrámečková
      • hadicový / tlakový filtr
      • autokap
      • spirokap
      • šnekový dopravník | Počet:
      • kapsový výtah | Počet:
      • pytlový skluz - exteriér | Počet:
      • AutorInternet
       NázevHistorie obce Choryně
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttp://obec.choryne.cz/historie.htm
       Datum citace internetového zdroje25.7.2013
       AutorInternet
       NázevHistorie obce Choryně
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttp://obec.choryne.cz/historie.htm
       Datum citace internetového zdroje25.7.2013
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
       Rok vydání1930
       Místo vydání
       Další upřesněníUherské Hradiště, str. 29
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorInternet
       NázevNemovitost - bývalý mlýn Choryně u Valašského Meziříčí, okr. Vsetín
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesněníNabídka na koupi mlýny
       Odkazhttp://www.renna.cz/data/007130.html
       Datum citace internetového zdroje25.7.2013
       AutorArnošt Pospíšil
       NázevMlýny a mlynáři ve staletích
       Rok vydání2003
       Místo vydáníHolešov
       Další upřesněnís. 69

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - interiér

       Současné fotografie - technologické vybavení

       Ostatní

       Vytvořeno

       25.7.2013 21:33 uživatelem David Veverka (David Veverka)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 22.8.2017 15:07
       Helena Špůrová 10.9.2014 21:31
       Radomír Roup 26.6.2018 09:31
       doxa (Jan Škoda) 2.6.2023 01:24