Spodní mlýnský kámen
je k mletí stejně tak potřebný jako horní.
(německé přísloví)

Havlovický, Regnerův mlýn

Havlovický, Regnerův mlýn
35
Havlovice
542 32
Trutnov
Havlovice
50° 29' 4.1'', 16° 2' 20.4''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Původně mlýn a mandl, později elektrárna. Rodiště kněze-buditele P. Josefa Regnera-Havlovického.
Úpa
15312 / 6-4946
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Roku 1651 je uveden Mlejn Havlovský, který patří pod panství Náchodské. Mlynářem je zde Jiřík Ludr (věk 50 let) a spolu s manželkou Annou mají 2 dcery.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651. (Černohous)

1674 mlýn postaven náchodskou vrchností 

1731 pamětní kámen na náhonu Jan knIze sLaWnYho roDV pICoLoMInI z aragoniIae staWIeL  F.W. D.NIW

1735 mlynář Josef Ludr

1747 do vlastnictví rodu Regnerů, hospodařili zde v pěti generacích do roku 1836

Ve mlýně se narodil páter Josef Regner. Připomíná ho pamětní deska vsazená do balvanu u mlýna s nápisem:

"V tomto domě narodil se dne 24. 2. 1774 P. Josef Regner, pěstoun a dobrodinec lidu, jež vedl na cestu osvěty a pokroku. Zemřel v Náchodě dne 11. 5. 1852."

24. 2. 1774 se ve mlýně narodil P. Josef Regner

Pocházel z rodiny havlovického mlynáře a měl tři bratry. První z nich byl po otci mlynářem, druhý "šichtmistrem" a třetí zednickým mistrem. Po studiích na broumovském klášterním gymnáziu a po absolvování filozofie a teologie v Praze působil jako kaplan v Náchodě a administrátorněkolika farních úřadů na náchodském panství (do roku 1829), potom jako zámecký kaplan v Náchodě. Dne 11. 1. 1831 byl jmenován farářem v Hronově, kde zůstal do roku 1845, kdy se stal náchodským děkanem.Začal propagovat včelařství, sadařství, školkaření a zakládání štěpnic. Vypracoval kritiku školského systému. Bojoval proti alkoholismu, kritizoval kárání dětí za účast na dětských hrách a zákaz koupání v přírodě.

1836 odchod rodu Regnerů

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

6. června 1852 si vzal mlynář Vinzenz Bartosch (*2. 3. 1830) za manželku Annu, dceru mlynáře ze Žďáru u Chvalkovic č. p. 1.

Mlýn byl v roce 1863 přestavěn na přádelnu. 

1865 přádelna vyhořela i s novými stroji, dovezenými z Anglie za 52.000 zlatých a již neobnovena.

1887-1889 na místě vyhořelé tkalcovny vystavěl Otto Kunkl mandl poháněný malou vodní turbínou.

Později zde byl vybudován mandl a úpravna firmy Eduard Morawetz z Úpice, která pak vybudovala vodní elektrárnu. Do havlovického mlýna je položen děj povídky J. K. Hraše "Vodník a medvědář".

1893 dražba mlýna v odhadní ceně 27.472 zl.

Ve vodní knize je psán majitel mlýna Vinzenz Bartosch, pak firma Ed. Morawetz a Hradecké energetické rozvodné závody.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Vznik mlynářské živnosti
 • Zánik mlynářské živnosti

1923 na fasádě odhalena pamětní deska P. J. Regnera-Havlovického s textem od Aloise Jiráska

Byl zde též mandl. V r. 1929 si mandlířský mistr J. Křech pořídil první motocykl v Havlovicích.

1930 Ed. Moravetz, mandl a úpravna

1943 Eduard Morawetz zřídil u mandlu malou vodní elektrárnu s Kaplanovou turbínou

4.6.1944 u mlýna odhalen pomník P. Josefa Regnera-Havlovického, slavnost doprovázela Kmochova kapela z Kolína. Na pomník přesazena pamětní deska z fasády.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ludr
 • Bartosch
 • Regner
 • Kunkl
 • Morawetz

Historie mlýna také obsahuje:

1674-1731 vrchnostenský (Jan kníže Picolomini)

1735 Josef Ludr

1747-1836 rod Regnerů

1852-1865 Vincenc Bartosch

1887 Otto Kunkl

1930-1943 Eduard Morawetz

 


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   • malovaná výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • schodiště
   • náhrobky, pamětní desky
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    • jez
    • stavidlo
    • jalový žlab
    • odtokový kanál
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisVe Vodní knize je zapsána turbína s průtokem 6,5 m3/s, spádem 3,6 m.

    V Seznamu vodních děl (1930) 2 kola na spodní vodu, průtok 2,38 m3/s, spád 1,69 m, výkon 16 k.
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisVe Vodní knize je zapsána turbína s průtokem 6,5 m3/s, spádem 3,6 m.

    V Seznamu vodních děl (1930) 2 kola na spodní vodu, průtok 2,38 m3/s, spád 1,69 m, výkon 16 k.
    Typturbína Kaplanova
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisMVE: průtok 6 m3/s, výkon 136 kW, roční výroba 0,540 GWh
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet: 6
    • Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.batnovice.cz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.batnovice.cz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1930
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 08 (Jičín), s. 41
     AutorJosef Hejzlar
     NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku III.
     Rok vydání1962
     Místo vydáníNedvězí
     Další upřesněnís. 190-192
     Odkazuloženo v SOkA Rychnov nad Kněžnou
     Datum citace internetového zdroje
     AutorEva Koudelková a kol.
     NázevÚpa známá i neznámá
     Rok vydání2023
     Místo vydáníLiberec
     Další upřesněnís. 156-157

     Místo uloženíStátní okresní archiv Trutnov
     Název fondu
     Název archiválieVodní kniha
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura
     Místo uloženíStátní okresní archiv Trutnov
     Název fondu
     Název archiválieVodní kniha
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     30.11.2013 12:11 uživatelem Radomír Roup (Radomír Roup)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 12.12.2022 17:50
     doxa (Jan Škoda) 14.4.2024 16:46